Plébániai életünk 2016. augusztus 1-től

Vitai Attila atya 26 éven keresztül példamutató módon szolgálta a Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia közösségének életét. Nyugállományba vonult plébánosunk továbbra is a kerületben fog lakni és rendszeresen vállal liturgikus szolgálatot. A szentmisék után számára a sekrestyében lehet üzenetet hagyni.

Az elkövetkező időszakban Repcsik Gyula atya – aki az Újpalotai Salkaházi Sára Plébánia plébánosa – a plébánia odafigyelő vezetője, Neruda Károly atya küldetése pedig a lelkipásztori gondoskodás biztosítása. Károly atya emellett az értelmileg akadályozott emberekkel is törődik országos és egyházmegyei szinten.

Az atyák és az Egyházközségi Képviselőtestület jó lélekkel szeretnék gondozni, továbbépíteni a plébániai közösség életét. Kérjük a testvérek őszinte és szeretetteljes támogatását!

Repcsik Gyula plébániai kormányzó
Neruda Károly káplán, értelmileg akadályozottak szakreferense
Gergó Lajos egyházközségi világi elnök