Irgalmasság vasárnapja

Irgalmasság vasárnapja 

Az Úr Jézus kérte Szent Fausztína nővértől, hogy a húsvét utáni vasárnap legyen az Irgalmasság ünnepe. Szerte a világon milliók ünneplik Isten Irgalmasságát ezen a napon. Mi is csatlakozunk, s ezen a vasárnapon az irgalmasság órájában 15-től 16 óráig közös imádságra hívjuk a testvéreket templomunkba.

18.15-től a dicsőséges rózsafüzért imádkozzuk.

A templom 15-20 óráig tart nyitva.

Április 30-án, jövő vasárnap 15.30-tól 20 óráig lesz nyitva a templom.
18.15-től rózsafüzért imádkozunk. Mindenkit szeretettel várunk.

2002. június 29-én a Vatikánban kelt apostoli dekrétum szerint teljes búcsú nyerhető Irgalmasság vasárnapján a szokásos feltételek mellett (gyónáshoz és szentáldozáshoz járulás és imádkozunk a pápa szándékára: 1 Hiszekegyet, 1 Miatyánkot, 1 Dicsőséget).

Az ünneppel kapcsolatosan érdemes idézni az Úr Jézus szavait, melyeket Szent Fausztina nővér naplójában olvashatunk: „Azt kívánom, hogy a legyen az Irgalmasságnak ünnepe. Azt kívánom, hogy a képet (az Irgalmas Jézus képét) húsvét utáni első vasárnap áldják meg! Ez a vasárnap legyen az Irgalmasság ünnepe.” 

Még néhány részlet Fausztina nővér lelki naplójából: 

Jézus mondja: ,,Délután három órakor könyörögj irgalmamért, főleg a bűnösök részére. Mélyülj el, ha csak rövid időre is, szenvedéseimben, főleg elhagyatottságomban halálom óráján. Ez a nagy irgalom órája a világ számára. Megengedem, hogy behatolj halálos szomorúságomba. Ebben az órában nem tagadok meg semmit a lelkektől, akik szenvedéseimre hivatkozva kérnek tőlem valamit.”(1320)

1937. febr. 17-én, ma reggel a szentmisén láttam a szenvedő Jézust. Szenvedését átérezte a testem, bár csak láthatatlanul, de nem kevésbé fájdalmasan. Jézus rám nézett, és ezt mondta:”Keserves szenvedéseim ellenére is egyes lelkek elvesznek. Utolsó mentőövet adok nekik, ez Irgalmasságom ünnepe. Ha nem dicsőítik irgalmamat, örökre elvesznek. Irgalmasságom titkárnője, írj, beszélj a lelkeknek nagy irgalmamról, mert közel a rettenetes nap, igazságosságom napja.”

A lélek titka (Vilnius 1934.)

Midőn egy alkalommal a gyóntatóm megparancsolta, hogy kérdezzem meg Jézustól, mit jelent az a két sugár, melyek a képen láthatók, – megígértem, hogy megkérdezem. Imám alatt ezeket a szavakat hallottam bensőmben.
“A két sugár a vért és a vizet jelenti. A halvány fehér sugár a vizet, mely a lelkeket tisztítja meg; a piros a vért , mely a lelkek élete…
E két sugár irgalmam bensejéből tört elő, midőn a kereszten a lándzsa megnyitotta haldokló szívemet. Ezen sugarak elrejtik a lelkeket Atyám haragja elől. Boldog, aki ezek árnyékában fog élni, mert Isten igazságos keze nem éri el. Azt kívánom, hogy a Húsvét utáni első vasárnap az Irgalmasság ünnepe legyen.
+ Kérd meg hűséges szolgámat, hogy ezen a napon hirdesse az egész világnak ama nagy irgalmasságomat, hogy aki ezen a napon az Élet Forrásához járul, bűnei és az értük járó büntetés teljes elengedését nyeri el.
+Az emberiség mindaddig nem talál békét, amíg nem fordul bizalommal irgalmamhoz.
Ó, hogy megsebez a lélek bizalmatlansága! Az ilyen lélek megvallja ugyan, hogy szent és igazságos vagyok, de nem hiszi el, hogy én vagyok az irgalom, nem bízik jóságomban. A gonosz lelkek is dicsérik igazságosságomat, de nem hisznek jóságomban.
Szívem örül az irgalmasság címének.
Hirdesd, hogy Isten legfőbb tulajdonsága az irgalom. Kezem minden művét irgalmasságom koronázza meg”