Hírek 2018

2018.12.30.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Szent Család vasárnapja
„Sokat beszélünk a szeretetről, de elfelejtjük, hogy a szeretet az adásról és nem a kapásról szól. A szeretet egyfajta létezési mód.” (Ilse Crawford)

HETI MISEREND
December 30. Szent Család vasárnapja
     de. 10 óra: Plébániánk családjaiért
     este 7 óra: Alíz gyógyulásáért, élő Ritákért és Andrásokért
December 31. hétfő, Te Deum

     este 6 óra: Év végi hálaadás
Január 1. kedd,  Szűz Mária, Isten Anyja, Újév
     de. 10 óra: Tóth és Kutasi család élő és elhunyt tagjaiért
     este 7 óra: 
Január 2. szerda, Nagy Szt. Vazul és Nazianzi Szt. Gergely
     reggel 8 óra:
Január 4. Elsőpéntek
     reggel 8 óra: Urnatemetőben nyugvó elhunyt testvéreinkért
     és élő hozzátartozókért
Január 5. Elsőszombat, előesti szentmise
     
este 6 óra: †Bárányos Gyula halálának 2. évfordulója
Január 6. Urunk megjelenése, Vízkereszt ünnepe

     de. 10 óra: †Erzsébetért halálának 5. évfordulóján
     (televíziós közvetítés)
     este 7 óra: †József édesapáért halálának 12. évfordulóján
     és élő családtagokért

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
     Szent Család vasárnapján, a 10 órai szentmisén megáldjuk a családokat.
     Január 1-én
, kedden Szűz Mária, Isten Anyja ünnepe, Újév napja van. Ezen a napon de. 10 és este 7 órakor tartunk szentmisét templomunkban. 
     
Szerdán, reggel 7 órától imaórát tartunk plébániai közösségünkért.
     Kedves Testvérek! 2019. január 6-án, vasárnap Vízkereszt ünnepén a délelőtt 10 órai szentmisét templomunkból közvetíti a Duna Televízió. A szentmisén a Lumen Christi Gospel Kórus énekel majd. A kórus a jövő év júniusára meghívást kapott New Yorkba, a Carnegie Hallba, és ennek az utazásnak a költségeit nekik kellene előteremteniük. Tekintettel arra, hogy ez igen nagy szakmai megtiszteltetés és lehetőség számukra, mindannyian szeretnénk, ha eljutnának erre a nagyszerű alkalomra. Ezért Gyula atya és Karesz atya teljes egyetértésével és támogatásával a január 6-i szentmise minden bevételét a Lumen Christi Gospel Kórus New York-i útjának támogatására fordítjuk. Kérünk tehát mindenkit, hogy úgy készüljön majd arra a szentmisére, hogy támogatási szándéka és természetesen anyagi lehetőségei szerint a perselyadományával és esetleg külön a sekrestyében a kórus számára leadott adományával támogassa ezt az igazán nemes célt.

2018.12.23.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Advent 4. vasárnapja
„Boldog vagy, aki hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked!” (Lk 1,45)

HETI MISEREND
December 23. Advent 4. vasárnapja
     de. 10 óra: †Piroska édesanyáért
     este 7 óra: †Piroskáért, †Magdolnáért, †Imréért

December 25. Kedd
Urunk születésének ünnepe: Karácsony

     Éjféli szentmise: Az emberek az év minden napján
     őszinte szeretettel támogassák egymást
     de. 10 óra: †Mátyás Katalinért
     este 7 óra: Éváért és Gáborért

December 26. szerda  Szent István vértanú ünnepe
     reggel 8 óra: Élő Máriáért és Mártáért
December 28. péntek  Aprószentek ünnepe
     nincs mise
December 30. Szent Család vasárnapja
     de. 10 óra: Plébániánk családjaiért
     este 7 óra: Alíz gyógyulásáért, élő Ritákért és Andrásokért

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
     
December 24-én, 16:00 órától betlehemes játék lesz. Az éjféli szentmise előtt fél órával a Jézus Szíve Kórus tart karácsonyi koncertet. A december 25-i, 10 órai karácsonyi ünnepi szentmise utána Székely Műhely Zenekar szolgálatát hallhatjuk.
     Közös szentségimádások, szentmisével lesznek az esperesi kerület templomaiban a 2020. évi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve. Az első alkalom a Salkaházi Sára templomban lesz december 27-én. Reggel 8 órától szentségimádás, 17:00 órától közös szentségimádás a bíboros úrral. 18:00 órakor ünnepi szentmise a templom felszentelésének 10. évfordulóján, utána agapé.
     A 80 éves MÁV-telepi Jézus Szíve Templom, jövő évi eseménynaptára megvásárolható Zsuzsa néninél, a kis asztalnál.
     Kedves Testvérek! 2019. január 6-án, vasárnap Vízkereszt ünnepén a délelőtt 10 órai szentmisét templomunkból közvetíti a Duna Televízió. A szentmisén a Lumen Christi Gospel Kórus énekel majd. A kórus a jövő év júniusára meghívást kapott New Yorkba, a Carnegie Hallba, és ennek az utazásnak a költségeit nekik kellene előteremteniük. Tekintettel arra, hogy ez igen nagy szakmai megtiszteltetés és lehetőség számukra, mindannyian szeretnénk, ha eljutnának erre a nagyszerű alkalomra. Ezért Gyula atya és Karesz atya teljes egyetértésével és támogatásával a január 6-i szentmise minden bevételét a Lumen Christi Gospel Kórus New York-i útjának támogatására fordítjuk. Kérünk tehát mindenkit, hogy úgy készüljön majd arra a szentmisére, hogy támogatási szándéka és természetesen anyagi lehetőségei szerint a perselyadományával és esetleg külön a sekrestyében a kórus számára leadott adományával támogassa ezt az igazán nemes célt.

2018.12.16.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Advent 3. vasárnapja
„Ne aggódjatok semmiért, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket hálaadással az Úr elé.” (Fil 4,6)

HETI MISEREND
December 16. Advent 3. vasárnapja
     10 óra:
     este 7 óra:  Csiszár család élő és elhunyt tagjaiért
December 17. hétfő
     este 6 óra: †Beátáért és †Péterért
December 19. szerda
     reggel 6.30: Megholtakért
December 21. péntek 
     reggel 6.30: †(Vitai) Attila atyáért
December 23. Advent 4. vasárnapja
     de. 10 óra: †Piroska édesanyáért
     este 7 óra: †Piroskáért, †Magdolnáért, †Imréért

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
    Hétfőn, este 6 órakor szentmisével kezdődik a szentségimádás iskolája, majd elmélkedés és közös imádság következik.
    A rorate szentmisék templomunkban szerdai és pénteki napokon reggel fél 7 órakor vannak. Az adventi misék után agapé van a templom előterében. Mindenkit szeretettel várunk!
    Jövő vasárnap, 9:45-től a negyedik gyertya meggyújtása lesz az adventi koszorú.
    December 19-én, szerdán 18:00-21:00 óra között közös gyóntatás és szentségimádás lesz a kerületi plébániák részére az Újpesti Egek Királynéja Nagytemplomban. Részletek a kihelyezett plakáton olvashatóak.
    Adventi koncertek vannak vasárnaponként, este 7 órától a Boldog Salkaházi Sára templomban. A belépés ingyenes. Szeretettel várnak bennünket!
    A 80 éves MÁV-telepi Jézus Szíve templom, jövő évi eseménynaptára megvásárolható Zsuzsa néninél, a kis asztalnál.
    Előre hirdetjük, hogy december 24-én, 16:00 órától betlehemes játék lesz. Az éjféli szentmise előtt fél órával a Jézus Szíve Kórus tart karácsonyi koncertet. A december 25-i, 10 órai karácsonyi ünnepi szentmise utána Székely Műhely Zenekar szolgálatát hallhatjuk.

Gyónási lehetőségek:
December 16. vasárnap
: 9:00-9:45 óra között, valamint este 6 órától a taize-i imaóra alatt
Szerdán és pénteken: a rorate szentmisék után (kb. 7 órától) December 19. szerda: 18:00-21:00 óra között az Újpesti Egek Királynéja Nagytemplomban
December 23. vasárnap: 9:00-9:45 óra között

2018.12.08.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Advent 2. vasárnapja
„Ezért bízom benne, hogy aki megkezdte bennetek a jót, Krisztus Jézus napjára be is fejezi.” (Fil 1,6)

HETI MISEREND
December 9. Advent 2. vasárnapja
     de. 10 óra: †Szabó Kálmán édesapáért
     és a Rausz család élő és elhunyt tagjaiért
     este 7 óra: Alízért, Erzsébetért és Andrásokért
December 10. hétfő
     este 6 óra: Zsuzsanna élő családtagjaiért hálaadásként,
     elhunyt családtagokért engesztelésül
December 12. szerda
     reggel 6.30: Élő és elhunyt hozzátartozókért
December 14. péntek, Keresztes Szent János
     reggel 6.30: Földi, Neményi és Bozsó család élő és elhunyt tagjaiért
December 16. Advent 3. vasárnapja
     de. 10 óra:
     este 7 óra:  Csiszár család élő és elhunyt tagjaiért

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
mai vasárnapon, 9-14 óra és 17-20 óra között Karitász-vásár lesz a közösségi házban. A bevételeket a szegények megsegítésére fordítjuk. 
    A Lumen Christi Gospel Kórus lemezbemutató koncertje ma este 19:30-kor lesz a MOM Kulturális Központban.
Hétfőn, este 6 órakor felnőtt hittan lesz a közösségi házban.
     rorate szentmisék templomunkban szerdai és pénteki napokon reggel fél 7 órakor vannak. Az adventi misék után agapé van a templom előterében. Mindenkit szeretettel várunk!
     Egyházi Kerekasztal lesz, szerdán du. 5 órától az akadályozott emberek befogadásáért. Kérjük a testvérek támogató imáját!
     Ifjúsági Lelkiest lesz pénteken, este 6 órától a közösségi házban.
     Jövő vasárnap, 9:45-től adventi gyertyagyújtás lesz templomunkban.
     Adventi lelki felkészülés lesz templomunkban december 16-án, vasárnap. Este 6 órától taize-i imaóra, alatta pedig gyóntatás lesz. Az utána következő szentmisében támogató gondolatokat hallhatunk a karácsonyvárás kapcsán.
     Az Isteni Irgalmasság Estéjén közös gyóntatás és szentségimádás lesz a kerületi plébániák részére december 19-én, szerdán 18:00-21:00 óra között az Újpesti Egek Királynéja Nagytemplomban. Részletek a kihelyezett plakáton olvashatóak.
     Adventi koncertek lesznek vasárnaponként, este 7 órától a Boldog Salkaházi Sára Templomban. A belépés ingyenes. Szeretettel várnak bennünket!
     80 éves MÁV-telepi Jézus Szíve Templom, jövő évi eseménynaptára megvásárolható Zsuzsa néninél, a kis asztalnál.
     Előre hirdetjük, hogy az éjféli szentmise előtt fél órával a Jézus Szíve Kórus tart karácsonyi koncertet. A december 25-i, 10 órai karácsonyi ünnepi szentmise után pedig a Székely Műhely Zenekar szolgálatát hallhatjuk.

Gyónási lehetőségek:
  December 9. vasárnap: 
9:15-9:45
  December 9. vasárnap: 10:30-tól, amíg a testvérek jönnek Gyula atya gyóntat
  Szerdán és pénteken: a rorate szentmisék után (kb. 7 órától)
  December 16. vasárnap: 9:00-9:45 óra között, valamint este 6 órától a taize-i imaóra alatt
Gyónási lehetőség több pap részvételével:
  December 19
. szerda: 18:00-21:00 óra között az Újpesti Egek Királynéja Nagytemplomban

2018.12.02.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Advent 1. vasárnapja
„Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék szívetek.” (Lk 21,34)

HETI MISEREND
December 2. Advent 1. vasárnapja
     de. 10 óra: Bartha György halálának ötödik évfordulójára
     este 7 óra:  †Mariannáért és elhunyt családtagokért
December 3. hétfő, Xavéri Szent Ferenc
     este 6 óra:  †Deme Józsefné Magosi Vera lelki üdvéért
December 5. szerda
     reggel 6.30: Egy nagy család és elhunyt tagjaiért
December 7. elsőpéntek, Szent Ambrus
     reggel 6.30: Az urnatemetőben nyugvó testvéreinkért
     és élő hozzátartozókért
December 9. Advent 2. vasárnapja
     de. 10 óra: †Szabó Kálmán édesapáért
     és a Rausz család
     élő és elhunyt tagjaiért
     este 7 óra:  Alízért, Erzsébetért és Andrásokért

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
Megjelent plébániánk hírlevelének adventi számaamelyben megemlékezünk 80 éve felszentelt templomunkról és Attila atyáról. Örömmel ajánljuk a kedves testvérek figyelmébe.
     A gyermekek a vasárnapi szentmisék után jó cselekedeteket gyűjtő kis szíveket és harangokat vihetnek haza a kis asztalról. Ezeket Jézus születésnapján a templom karácsonyfáira fogjuk aggatni.
     Hétfőn, este 6 órakor szentmisével kezdődik a szentségimádás iskolája, majd elmélkedés és közös imádság következik.
     rorate szentmisék templomunkban szerdai és pénteki napokon reggel fél 7 órakor vannak. Az adventi misék után agapé lesz a templom előterében. Mindenkit szeretettel várunk!
     Ugyanezen a napon, 9-11 óra között pedig a Karitász tart ruhaosztást.
     Mohos Gábor püspökké szentelése december 8-án, szombaton 10:30-kor lesz az esztergomi bazilikában.
     Jövő vasárnap, 9.45-től adventi gyertyagyújtás lesz templomunkban.

     Dec. 9-én, vasárnap 9-14 óra és 17-20 óra között Karitász-vásár lesz a közösségi házban. A bevételeket a szegények megsegítésére fordítjuk!

     Lumen Christi Gospel Kórus lemezbemutató koncertje december 9-én, vasárnap 19:30-kor lesz a MOM Kulturális Központban.
     Adventi koncertek lesznek vasárnaponként, este 7 órától a Boldog Salkaházi Sára Templomban. A belépés ingyenes. Szeretettel várnak bennünket!
     80 éves MÁV-telepi Jézus Szíve Templom, jövő évi eseménynaptára megvásárolható Zsuzsa néninél, a kis asztalnál.
     Adventi lelki felkészülés lesz templomunkban december 16-án, vasárnap. Este 6 órától taize-i imaóra, alatta pedig gyóntatás lesz. Az utána következő szentmisében támogató gondolatokat hallhatunk a karácsonyvárás kapcsán.

Gyónási lehetőségek:
  Szerdán és pénteken: a rorate szentmisék után (kb. 7 órától)
  December 9. vasárnap: 9:15-9:45 óra között
  December 16. vasárnap: 9:00-9:45 óra között, valamint
  este 6 órától a taize-i imaóra alatt

2018.11.25.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 34. vasárnap
„Aki az igazságból való, az hallgat a szavamra!” (Jn 18,37)

HETI MISEREND
November 25. Krisztus a Mindenség Királya főünnep
     de. 10 óra: Élő és elhunyt Katalinokért
     este 7 óra: Hálából Ákosért születésnapján
November 26. hétfő
     este 6 óra:  Élő Monikáért
November 28. szerda
     reggel 8 óra: A kerület élő és elhunyt lakosaiért
November 30. péntek, Szent András apostol
     reggel 8 óra: †Kummer Istvánnéért
December 1. elsőszombat
     este 6 óra: †Teréziáért, †Imréért, †Fodor Istvánért
     és élő családtagjaiért
December 2. Advent 1. vasárnapja
     de. 10 óra: Bartha György halálának ötödik évfordulójára
     este 7 óra:  †Mariannáért és elhunyt családtagokért

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
     
Hétfőn, este 7 órától – filmvetítéses programmal – felnőtt hittan lesz a közösségi házban.
     Szerdán a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért.
     November hónap utolsó hetében hétfőtől péntekig, a szentmisék előtt háromnegyed órával a rózsafüzért imádkozzuk.
     Adventi koncertek lesznek vasárnaponként, este 7 órától a Boldog Salkaházi Sára templomban. A belépés ingyenes. Szeretettel várnak bennünket!
     80 éves MÁV-telepi Jézus Szíve templom jövő évi eseménynaptára megvásárolható Zsuzsa néninél, a kis asztalnál.
     Szombaton, december 1-jén ádventi koszorúkészítés lesz a közösségi házban. Ez a nap az idén munkanap, ezért kivételesen 15 órakor kezdődik a program.
     Szombaton,
 december 1-jén 17:45-kor gyújtja meg az első gyertyát az ádventi koszorún a Jézus Szíve kórus. Mindenkit szeretettel várunk erre az alkalomra.
     Az ádventi koszorú többi gyertyáját, a tavalyi évhez hasonlóan a vasárnapi 10 órai misék előtt fogja meggyújtani a közösség valamelyik csoportja.
     Mohos Gábor püspökké szentelése
 december 8-án, szombaton 10:30-kor lesz az esztergomi bazilikában.
     Lumen Christi Gospel Kórus lemezbemutató koncertje december 9-én, vasárnap 19:30-kor lesz a MOM Kulturális Központban.

2018.11.16.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 33. vasárnap
„Alleluja! Íme, itt vagyok, engem küldj!” (Boldog Salkaházi Sára)

HETI MISEREND
November 18. Évközi 33. vasárnap
     de. 10 óra: † Bartal András édesapáért és † Mária
     édesanyáért, valamint élő családtagokért
     este 7 óra: Kvassay Technikum elhunyt tanáraiért, diákjaiért, barátaiért
November 19. hétfő, Árpád-házi Szent Erzsébet
     este 6 óra: Élő Mónikáért
November 21. szerda, Szűz Mária bemutatása a templomban 
     reggel 8 óra: † Erzsébet és † Sándor szülőkért
     és összes elhunyt hozzátartozókért
November 23. péntek
     reggel 8 óra: Kleska, Kovács és Szenthe család elhunyt tagjaiért
     de. 11 óra: † Havasi László
     du. 4 óra: † Vitai Attila atya
November 24. szombat
     du. 3.30 óra: † Kuba Ágostonné Katalin
November 25. Krisztus a Mindenség Királya főünnep
     de. 10 óra: † Száz és fél éves Katalin nagymama emlékére
     este 7 óra: Hálából Ákosért születésnapján

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
A mai napon, a szegények világnapján a perselyadományokat a Karitász javára ajánljuk fel.
     Hétfőn, este 6 órakor szentmisével kezdődik a szentségimádás iskolája, majd elmélkedés és közös imádság következik.
     Szerdán a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért. 9-11 óra között pedig a Karitász tart ruhaosztást.
     Vitai Attila atya temetési szentmiséje november 23-án, pénteken 16 órakor lesz templomunkban, melynek végén hamvait a templom urnatemetőjében helyezzük el. [Gyászjelentés] A szertartást Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek fogja vezetni. Az urnatemető lehetőségeire való tekintettel kérjük, hogy mindenki csak egy szál virággal búcsúzzon.
     Kuba Ágostonné, Katalin testvérünktől, november 24-én, szombaton 15.30 órakor szentmise keretében búcsúzunk.
A jövő heti hittanórák a temetések miatt elmaradnak.
Ugyanezen a napon a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve mi is bekapcsolódunk a NEK titkárság által szervezett szentségimádásba. 17-18 óráig csendes szentségimádásra lesz lehetőség templomunkban.
     A szentmise után a jövő évi naptárak megvásárolhatóak Zsuzsa néninél, a kis asztalnál.
     November hónapban is hétfőtől szombatig, valamint vasárnap az esti 7 órai szentmise előtt háromnegyed órával a rózsafüzért imádkozzuk.

2018.11.11.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 32. vasárnap
„ez pedig mindent odaadott” (Mk 12,44)

HETI MISEREND
November 11. Évközi 32. vasárnap
     de. 10 óra: † Nepomuczky Istvánné szül.: Besze Erzsébetért
     este 7 óra: Beteg Márta gyógyulásáért
November 12. hétfő, Szent Jozafát
     este 6 óra: Egy nagycsalád élő és elhunyt tagjaiért
November 14. szerda 
     reggel 8 óra: Földi, Neményi és Bozsó család élő és elhunyt tagjaiért
November 16. péntek
     reggel 8 óra: † Szőny Gyuláért és † Szőny Gyulánéért és nagyszülőkért
November 18. Évközi 33. vasárnap
     de. 10 óra: † Bartal András és † Mária édesapáért és édesanyáért
     és élő családtagokért
     este 7 óra: Kvassay Technikum elhunyt tanáraiért, diákjaiért, barátaiért

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
Hétfőn, este 7 órától felnőtt hittan lesz a közösségi házban.
Szerdán a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért.
A jövő heti perselyadományokat a Karitász javára ajánljuk fel.
     A szentmise után a jövő évi naptárak megvásárolhatóak Zsuzsa néninél, a kis asztalnál.
     November hónapban is hétfőtől szombatig, valamint vasárnap az esti 7 órai szentmise előtt háromnegyed órával a rózsafüzért imádkozzuk.

     Hálát adunk elhunyt Vitai Attila atyánkért,
aki őszinte odaadással szolgálta Istent és plébániai közösségünket.

Nyugodjék békességben!

2018.11.04.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 31. vasárnap
„Non recuso laborem.”  (Márton Áron püspök jelmondata)

HETI MISEREND
November 4. Évközi 31. vasárnap
     de. 10 óra: † Blanár Jenőért és szülőkért
     este 7 óra: † Szülőkért: Balogh Mátyásért és Mészáros Ilonáért
November 5. hétfő, Szent Imre herceg

     este 6 óra: Egy nagycsalád élő és elhunyt tagjaiért
November 7. szerda 
     reggel 8 óra: Lakatos, Erdei és Senger család élő és elhunyt tagjaiért
November 9. péntek, lateráni bazilika felszentelése
     reggel 8 óra: † Édesanyáért hálából
November 11. Évközi 32. vasárnap
     de. 10 óra: † Nepomuczky Istvánné szül.: Besze Erzsébetért
     este 7 óra: Beteg Márta gyógyulásáért

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
     Hétfőn, este 6 órakor szentmisével kezdődik a szentségimádás iskolája, majd elmélkedés és közös imádság következik.
     Szerdán a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért. 9-11 óra között pedig a Karitász tart ruhaosztást.
     Megváltozott időpontban – november 8-án, csütörtökön, 17.45-től lesz a felnőtt katekézis kezdő csoportjának összejövetele. A haladó csoport találkozása pedig este 7-től lesz. Kérjük, hogy aki felnőttként szeretne megkeresztelkedni, elsőáldozáshoz járulni vagy bérmálkozni most jelentkezzen.
     A jövő heti perselyadományokat a Karitász javára ajánljuk fel.
     A szentmise után a jövő évi naptárak megvásárolhatóak Zsuzsa néninél, a kis asztalnál.
     November hónapban is hétfőtől szombatig, valamint vasárnap az esti 7 órai szentmise előtt háromnegyed órával a rózsafüzért imádkozzuk.

Köszönet mindazoknak,
akik az ünnepek alatt szolgálatokat vállaltak a templomban!

2018.10.28.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 30. vasárnap
„Jézus megkérdezte: Mit akarsz, mit tegyek veled?” (Mk 10,51)

HETI MISEREND
Október 28. évközi 30. vasárnap
     de. 10 óra: † János fiúért halálának 9. évfordulóján
     este 7 óra: Hálából
Október 29. hétfő

     este 6 óra: Egy nagycsalád élő és elhunyt tagjaiért
Október 31. szerda 
     reggel 8 óra: Koza, Lendvai és Zséli család élő és meghalt tagjaiért
November 1. csütörtök, Mindenszentek
     este 18 óra: Plébániai közösségünk halottaiért
     18.45 Lucernárium
November 2. Halottak napja, elsőpéntek
     reggel 8 óra: Az urnatemetőben nyugvó meghalt
     testvéreinkéért és élő hozzátartozóikért
November 3. Elsőszombat, előesti szentmise
    este 18 óra: Élő Ráchelért és Edináért, minden hozzátartozóért
November 4. Évközi 31. vasárnap
     de. 10 óra: † Blanár Jenőért és szülőkért
     este 7 óra: † Szülőkért: Balogh Mátyásért és Mészáros Ilonáért

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
     Hétfőn, este 7 órától felnőtt hittan lesz a közösségi házban.
     Kedden, 17.45-től a felnőtt katekézis kezdő csoportjának összejövetele lesz. A haladó csoport következő találkozása – megváltozott időpontban – november 8-án, csütörtökön este 7-től lesz. Ezt követően a szentségek felvételére felkészülő felnőttek csütörtökönként fognak találkozni.
     Szerdán a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért.
     November 1-én, Mindenszentek ünnepén este 6 órakor, halottak napján pedig reggel 8 órakor lesz szentmise templomunkban.
     Október 28-án, valamint november 1-4-e között ünnepi nyitva tartás lesz az urnatemetőben, amelynek rendjét a hirdetőtáblákon és az internetes oldalakon is megtalálhatjuk. Imádkozzunk ebben az időszakban egyszerűséggel, méltósággal, illetve óvjuk templomunk épségét és biztonságát. Köszönjük!

Az urnatemető nyitvatartási rendje az ünnepek alatt:

október 28. vasárnap 9–12 és 16–20-ig Szentmise
10 ó. és 19 ó.
november 1. Mindenszentek csütörtök 9–19.30 óráig Szentmise
18 ó.
november 2.
Halottak napja
péntek 7.30 – 18 óráig  Szentmise
8 ó.
november 3. szombat 9 – 20 óráig  Szentmise
18 ó.
november 4. vasárnap 9 – 20 óráig  Szentmise
10 ó. és 19 ó.

2018.10.21.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Missziók vasárnapja
„A mi főpapunk ugyanis nem olyan, hogy ne tudna együtt érezni gyöngeségeinkkel” (Zsid 4,15)

HETI MISEREND
Október 21. Missziók vasárnapja
     de. 10 óra: Gyöngyi testvérünk születésnapja alkalmából 
     
este 7 óra: Két hónapos Izabella kislány testi, lelki fejlődéséért
Október 22. hétfő, Szent II. János Pál pápa
     este 6 óra: †Őzse Károlyért, halálának első évfordulóján
Október 24. szerda 
     reggel 8 óra: Hálaadásul élő Péterért születésnapjára
     és beteg édesanyáért Mártáért
Október 26. péntek
     reggel 8 óra: †Teréz és Imre szülőkért, és összes elhunyt hozzátartozókért
Október 28. Évközi 30. vasárnap
     de. 10 óra: †János fiúért halálának 9. évfordulóján
     
este 7 óra: Hálából

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI

     A mai perselyadományokat a missziók javára ajánljuk fel.
     A szentmise után a jövő évi naptárak megvásárolhatóak Zsuzsa néninél, a kis asztalnál.
     Hétfőn, este 6 órakor szentmisével kezdődik a szentségimádás iskolája, majd elmélkedés és közös imádság következik. Ezen az alkalmon külön megemlékezünk kedves barátunkról †Katiról és az ő családjáról.
     Szerdán a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért. Este 6 órakor pedig a bibliakör összejövetele a közösségi házban.
     Jövő hét vasárnap óraátállítás lesz.
     Közeledik november 1-je, Mindenszentek ünnepe. Ez az idén 4 napos hétvége lesz. Ebben az időszakban az urnatemetőt napközben is nyitva tartjuk. Az urnatemető napközbeni őrzéséhez kérjük a testvérek segítségét. Jelentkezni a könyves asztalra kitett íveken lehet. A pontos nyitva tartást a hirdetőtáblára fogjuk kitenni, illetve olvasható lesz a plébánia honlapján és a Facebook csoportban.
     Hitoktatás: Jövő év tavaszán, terveink szerint május hónapban bérmálás lesz templomunkban. Ezért felnőttek részére is indult hittan csoport, amelynek célja, hogy a jelentkezőket felkészítse a szentségek felvételére. Olyan 18 év feletti felnőttek jelentkezését várjuk, akik szeretnének megkeresztelkedni, bérmálkozni vagy esetleg nem voltak még elsőáldozók. A 18 év alatti fiatalokat a korosztályos hittanra várjuk, ami minden pénteken este 6 órától van a közösségi házban. Még mindig lehet jelentkezni az elsőáldozásra készülő csoportba is. Ennek a csoportnak szintén minden pénteken este 6 órától van foglakozás. Jelentkezni a csoportokba Karesz atyánál, Orbán Edithnél vagy Nagy Péternél lehet.

2018.10.14.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 28. vasárnap
„Az Isten szava eleven, átható, és minden kétélű kardnál élesebb, behatol a lélek és a szellem, az íz és a velő gyökeréig, megítéli a szív gondolatait és érzéseit.” (Zsid 4,12)

HETI MISEREND
Október 14. Évközi 28. vasárnap
     de. 10 óra: Élő Rita és élő András
     este 7 óra:  † Magori Andrásért
Október 15. hétfő Avilai Szent Teréz
     este 6 óra: Egy nagymama egészségéért
Október 17. szerda, Antiochiai Szent Ignác 
     reggel 8 óra: András Győzőért és családjáért
Október 19. péntek
     reggel 8 óra: † Rickó Istvánért
Október 21. Missziók vasárnapja
     de. 10 óra: Gyöngyi testvérünk 52. születésnapja alkalmából 
     este 7 óra: Két hónapos Izabella kislány testi, lelki fejlődéséért

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
     A jövő heti perselyadományokat a missziók javára ajánljuk fel.
     A szentmise után a jövő évi naptárak megvásárolhatóak Zsuzsa néninél, a kis asztalnál.
     Hétfőn, este 7 órától felnőtt hittan lesz a közösségi házban.
     Kedden, 17:45-től a felnőtt katekézis kezdő csoportja találkozik a plébánián, utána pedig 18:30-tól a haladó csoport a közösségi házban.
     Szerdán a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért.
     Október hónapban hétfőtől szombatig, valamint vasárnap az esti 7 órai szentmise előtt háromnegyed órával a rózsafűzért imádkozzuk.
     Közeledik november 1-je, Mindenszentek ünnepe. Ez az idén 4 napos hétvége lesz. Ebben az időszakban az urnatemetőt napközben is nyitva tartjuk. Az urnatemető napközbeni őrzéséhez kérjük a testvérek segítségét. Jelentkezni a könyves asztalra kitett íveken lehet. A pontos nyitva tartást a hirdetőtáblára fogjuk kitenni, illetve olvasható lesz a plébánia honlapján és a Facebook csoportban.
     Hitoktatás: Jövő év tavaszán, terveink szerint május hónapban bérmálás lesz templomunkban. Ezért felnőttek részére is indult hittan csoport, amelynek célja, hogy a jelentkezőket felkészítse a szentségek felvételére. Olyan 18 év feletti felnőttek jelentkezését várjuk, akik szeretnének megkeresztelkedni, bérmálkozni vagy esetleg nem voltak még elsőáldozók. A 18 év alatti fiatalokat a korosztályos hittanra várjuk, ami minden pénteken este 6 órától van a közösségi házban. Még mindig lehet jelentkezni az elsőáldozásra készülő csoportba is. Ennek a csoportnak szintén minden pénteken este 6 órától van foglakozás. Jelentkezni a csoportokba Karesz atyánál, Orbán Edithnél vagy Nagy Péternél lehet.

2018.10.09.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 27. vasárnap
„Az ember így szólt: Ez most már csont az én csontomból és hús az én húsomból.” (Ter 2,23)

HETI MISEREND
Október 7. Évközi 27. vasárnap
     de. 10 óra: †József testvérünkért halálának 35. évfordulóján
     este 7 óra:  Élő és elhunyt családtagokért
Október 8. hétfő, Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya
     este 6 óra: Egy nagymama egészségéért
Október 10. szerda 
     reggel 8 óra: Albert Imre családjáért
Október 12. péntek
     reggel 8 óra: Földi, Neményi és Bozsó család
     élő és elhunyt tagjaiért
Október 14. Évközi 28. vasárnap
     de. 10 óra: Élő Rita és élő András
     este 7 óra:  †Magori Andrásért

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
Köszönet Hofher József jezsuita atyának, hogy a plébániai lelki napunkon segített bennünket az Istenre figyelésben.
     Hétfőn, este 7 órától az Egyházközségi Képviselőtestület összejövetele lesz a plébánián.
     Szerdán a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért. 9-11 óra között pedig a Karitász tart ruhaosztást.
     plébániai hittanórák és közösségi összejövetelek rendjét közzé tettük. Mindenkit szeretettel várunk!
     Október hónapban hétfőtől szombatig, valamint vasárnap az esti 7 órai szentmise előtt háromnegyed órával a rózsafűzért imádkozzuk.

2018.09.30.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 26. vasárnap – Szentírás vasárnapja
„Bárcsak az egész népet prófétává tenné az Úr, és kiárasztaná rájuk Lelkét!” (Num 11,29)

HETI MISEREND
Szeptember 30. Szentírás vasárnapja
     de. 10 óra: Éva és Gábor
     este 7 óra:  A Herold családért
Október 1. hétfő, Lisieux-i Szt. Teréz
     este 6 óra: Élő Gyuláért hálaadásul (születésnap)
Október 3. szerda 
     reggel 8 óra: Albert Mária gyógyulásáért
Október 5. Elsőpéntek
     reggel 8 óra: Az urnatemetőben nyugvó testvéreinkért
     és élő hozzátartozóikért
Október 6. Elsőszombat – PLÉBÁNIAI LELKINAP
     
este 6 óra: Beteg Éva testi és lelki gyógyulásáért
Október 7. Évközi 27. vasárnap
     de. 10 óra: † József testvérünkért halálának 35. évfordulóján
     este 7 óra:  Élő és elhunyt családtagokért

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
     Hétfőn, este 7 órától felnőtt hittan lesz a közösségi házban.
     Kedden, 17.45-től a felnőtt katekézis kezdő csoportja találkozik a plébánián, utána pedig 18.30-tól a haladó csoport a közösségi házban.
     Szerdán a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért.
     plébániai hittanórák és közösségi összejövetelek rendjét közzé tettük. Mindenkit buzdítunk a bekapcsolódásra.
     Október hónapban hétfőtől szombatig és vasárnap az esti mise előtt háromnegyed órával a rózsafüzért imádkozzuk.
     Szombaton 9.00 órától az esti miséig bezárólag plébániai lelkinapot tartunk a közösségi házban. A lelki nap címe: Miként nézhetünk szembe félelmeinkkel az imádságban? A napot vezeti Hofher József, jezsuita atya. A jelentkezési lapon kérjük az életkor megjelölését, hogy az érdeklődők számához és korához tudjuk igazítani a programot. Mindenkit szeretettel várunk!

2018.09.23.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 25. vasárnap
„Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be.” (Mk 9,37)

HETI MISEREND
Szeptember 23. vasárnap, évközi 25. vasárnap
     de. 10 óra: † Lajosért  és Máriáért születésnapjára
     este 7 óra:  Deme és Magosi családért
Szeptember 24. hétfő, Szent Gellért
     este 6 óra: Egy édesanya megbékélése gyermekeivel
Szeptember 26. szerda 
     reggel 8 óra: † Balla Bertalanné Margit (urnaelhelyezés)
Szeptember 28. péntek
     reggel 8 óra:
Szeptember 30. Szentírás vasárnapja
     de. 10 óra: 
     este 7 óra:  Herold családért

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI

     Hétfőtől folytatódik templomunkban a Szentségimádás iskolája kétheti rendszerességgel 18.00-20.00 óráig. Este 7 órától pedig a liturgikus bizottság beszéli meg a plébánia félévi eseményeit.
Szerdán a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért. 9-11 óra között pedig a Karitász tart ruhaosztást a közösségi házban.
     felnőtt katekézis első alkalma október 2-án, kedden lesz. 17:45-re várjuk azokat a plébániára, akik érdeklődnek a hit iránt. 18:30-ra pedig a már meglévő csoport tagjait a közösségi házba.
     Lelki napot tartunk a közösségi házban október 6-án, szombaton 9.00 órától az esti miséig bezárólag. A lelki nap címe: Miként nézhetünk szembe félelmeinkkel az imádságban? Ezt szentírásos elmélkedések és imagyakorlatok segítik majd. A napot vezeti Hofher József, jezsuita atya. A jelentkezési lapon kérjük az életkor megjelölését, hogy az érdeklődők számához és korához tudjuk igazítani a programot. Mindenkit szeretettel várunk!

2018.09.16.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 24. vasárnap
„Isten, az Úr segítségemre siet.” (Iz 50,9a)

HETI MISEREND
Szeptember 16. vasárnap, évközi 24. vasárnap
     de. 10 óra: Mária születés- és névnapja alkalmából
     este 7 óra: † Mariannáért
Szeptember 17. hétfő
     este 6 óra: Egy édesanya megbékélése gyermekeivel
Szeptember 19. szerda 
     reggel 8 óra:
Szeptember 21. péntek, Szent Máté apostol és evangélista
     reggel 8 óra: † Nagy Károlyért – Cleveland
Szeptember 23. vasárnap, évközi 25. vasárnap
     de. 10 óra: † Lajosért  és Máriáért születésnapjára
     este 7 óra:  Deme és Magosi család élő és † tagjaiért

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
     Szerdán a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért.
     A mai vasárnap, a 10 órai szentmise után a közösségi házban lesz egy tájékoztató, ill. megbeszélés az idei hittanórákról.
     Hétfőn este 7 órakor felnőtt hittan lesz a közösségi házban.
     Az Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Templomban szeptember 22-én, szombaton Szent Pió atya halálának 50. évfordulója alkalmából imanap lesz 14 órától 19.30-ig, melynek témája az Eucharisztia. A program: előadások, zenés dicsőítés, csendes szentségimádás és gyónási lehetőség. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.
     Szeptember 24-e, hétfőtől folytatódik templomunkban a Szentségimádás iskolája kétheti rendszerességgel 18.00-20.00 óráig.
     Lelki napot tartunk a közösségi házban október 6-án, szombaton 9.00 órától az esti miséig bezárólag. A lelki nap címe: Miként nézhetünk szembe félelmeinkkel az imádságban? Ezt szentírásos elmélkedések és imagyakorlatok segítik majd. A napot vezeti (a többek által ismert) Hofher József, jezsuita atya. A jelentkezési lapon kérjük az életkor megjelölését, hogy az érdeklődők számához és korához tudjuk igazítani a programot.
     A szolgálatával már nálunk is tetszést aratott Navicella énekegyüttes szeretettel hív és vár mindenkit koncertjére – az Ars Sacra fesztivál keretében –  2018. szept. 23-án 19.00 órától, az Újpest-Kertvárosi Szent István templomba. Az egyházzenei est címe: Egyházzenei mozaik. A belépés díjtalan.

2018.09.09.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 23. vasárnap
„A száraz vidék tóvá változik, a szomjas föld vizek forrásává.” (Iz 35,7a)

HETI MISEREND
Szeptember 9. évközi 23. vasárnap – Plébániai nap
     
de. 10 óra: † Andorfi Bozidarért (ejtsd.: Bozsidárért)
     este 7 óra: Péterért születésnapjára és családjáért
Szeptember 10. hétfő
     este 6 óra: Egy édesanya megbékélése gyermekeivel
Szeptember 12. szerda, Szűz Mária Szent Neve
     reggel 8 óra: A Csongrády és Kiss család élő és elhunyt tagjaiért
Szeptember 14. péntek, Szent Kereszt felmagasztalása
     reggel 8 óra: A Földi, Neményi és Bozsó család élő és elhunyt tagjaiért
Szeptember 16. vasárnap, évközi 24. vasárnap
     de. 10 óra: Mária születés és névnapja alkalmából
     este 7 óra: † Mariannért

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
     A héten, szerdán újra lesz Karitász 9-11 óra között a közösségi házban.
     Szombaton a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szentelt templomok találkozója lesz, amelyen Dr. Erdő Péter bíboros úr mutat be ünnepi szentmisét. A program 9 órakor kezdődik, az ünnepi szentmise 11 órakor lesz. Szeretettel hívnak minket is erre az alkalomra.
     Jövő vasárnap, a 10 órai szentmise után a közösségi házban lesz egy tájékoztató, ill. megbeszélés az idei hittanórákról. Itt minden lényeges tudnivalót el fogunk mondani. Az induló csoportokat, az órák időpontját. Az első hittanórák leghamarabb a megbeszélés utáni héten lesznek. Ami már biztos:
Szeptember 17-én, hétfőn este 7 órakor felnőtt hittan lesz a közösségi házban.
     Lelki napot tartunk a közösségi házban okt. 6-án, szombaton 9.00 órától az esti miséig bezárólag. A lelki nap címe: Miként nézhetünk szembe félelmeinkkel az imádságban? Ezt szentírásos elmélkedések és imagyakorlatok segítik majd. A napot vezeti (a többek által ismert) Hofher József, jezsuita atya. A jelentkezési lapon kérjük az életkor megjelölését, hogy az érdeklődők számához és korához tudjuk igazítani a programot.
     A szolgálatával már nálunk is tetszést aratott Navicella énekegyüttes szeretettel hív és vár mindenkit koncertjére – az Ars Sacra fesztivál keretében –  2018. szept. 15-én 19.00 órától, az újpesti piac melletti Egek Királynéja templomba. Az egyházzenei est címe: Mozaik. A belépés díjtalan.
     Köszönet mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult plébániai napunk hiteles megünnepléséhez. Legyen áldás egész közösségünkön.

2018.08.25.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései 2018.08.26. évk. 21. vasárnap
„Vállára teszem Dávid palotájának kulcsait” (Iz 22,22)

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
Augusztus 26. évközi 21. vasárnap
     de. 10 óra: †Ilona halálának első évfordulójára
     este 7 óra: Gulyás István és felesége Zsuzsanna
     születésnapjukra hálából
Augusztus 29. szerda Keresztelő Szent János vértanúsága
     reggel 8 óra: Templomunkban nincs szentmise
Augusztus 31. péntek
     reggel 8 óra: A Szentlélek tiszteletére
Szeptember 1. szombat
     este 6 óra: első szombat, előesti szentmise
Szeptember 2.vasárnap, évk. 22.
     délelőtt 10 óra: †Irén és †József szülőkért

     Augusztus 27-én hétfőn, augusztus 29-én szerdán, valamint szeptember 3-án hétfőn templomunkban a szentmisék elmaradnak.
     Augusztus 27-én hétfőn, este 7 órától képviselőtestületi gyűlés lesz a plébánián. Szeretettel várjuk a képviselő testület tagjait.
     Szeptember 1-jén, szombaton délután 2 órától takarítás lesz a templomban, és a templom kertben. A plébániai napra készülünk, szeretnénk méltó módon felkészíteni a templomot és a kertet és a közösségi ház udvarát az ünnepre. Sok a feladat, jó lenne, ha minél többen el tudnának jönni.
     Szeptember 6-án, csütörtökön templomunkban szentségimádási nap lesz 9-től 18 óráig. Jelentkezni lehet a hátul levő kisasztalnál és a sekrestyében.
     Szeptember 8-án, szombaton fél 11-kor hálaadó szentmise lesz Kisboldogasszony ünnepén.
     Szeptember 9-én, vasárnap lesz a hagyományos plébániai napunk. A 10 órai szentmisében lesznek megáldva az ablakok. A szentmisét Dr. Kránitz Mihály, egyetemi tanár, tanszékvezető, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának dékánja celebrálja. A részletes program a holnapi képviselőtestületi ülésen készül el, és a jövő hét közepétől lesz megtekinthető a plébánia honlapján, a Facebook csoportunk oldalán, illetve a templomi hirdetőtáblákon.
     Előre hirdetjük, hogy szeptember 15-én, szombaton a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szentelt templomok találkozója lesz, amelyen Dr. Erdő Péter bíboros úr mutat be ünnepi szentmisét. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók. Szeretettel hívnak minket a szentmisét követő agapéra is. Sándor atyának szüksége van a létszámra, hogy hányan megyünk. Kérjük, hogy aki jönni szeretne, iratkozzon fel augusztus 26-ig a jelentkezési lapra, amit bejárati kőperselynél talál meg.

2018.08.20.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 20. vasárnap
Használjátok fel az időt.” (Ef 5,16)

HETI MISEREND
Augusztus 19. évközi 20. vasárnap
     de. 10 óra: †Szikora Zsolt édesapáért és élő családtagokért
     este 7 óra: †Irén és †József szülőkért
Augusztus 20. hétfő, Szent István király ünnepe 
     reggel 8 óra: Hálából és békéért
Augusztus 22. szerda, Szűz Mária királynő
     reggel 8 óra:
Augusztus 24. péntek, Szent Bertalan apostol
     reggel 8 óra: Egy édesanya megbékélése gyermekeivel
Augusztus 26. évközi 21. vasárnap
     de. 10 óra: †Ilonáért halálának első évfordulóján
     este 7 óra: Szülőkért: István és felesége Zsuzsanna
     születésnapjukra hálából

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
     
Augusztus 20-án, hétfőn Szent István király ünnepén reggel 8 órakor lesz szentmise templomunkban.
     
Augusztus 20-ig folytatódik a papírgyűjtést.
     Szerdán a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért.
     Előre hirdetjük, hogy szeptember 15-én, szombaton a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szentelt templomok találkozója lesz, amelyen Dr. Erdő Péter bíboros úr mutat be ünnepi szentmisét. Szórólapok elvihetők a bejárati kőperselyről. Szeretettel hívnak minket a szentmisét követő agapéra is. Sándor atyának szüksége van a létszámra, hogy hányan megyünk. Kérjük, hogy aki jönni szeretne, iratkozzon fel augusztus 26-ig a jelentkezési lapra, amit szintén ott talál meg.

2018.08.13.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 19. vasárnap
Legyen távol tőletek minden keserűség, indulat, haragtartás, szóváltás, káromkodás és minden egyéb rossz.” (Ef 4,31)

HETI MISEREND
Augusztus 12. évközi 19. vasárnap
     de. 10 óra: †Gasparovics Erzsébet halála első évfordulóján
     este 7 óra: Hálából élő József édesapa 85. születésnapja alkalmából
Augusztus 13. hétfő 
     Templomunkban nincs szentmise
Augusztus 15. szerda, Nagyboldogasszony főünnepe
     este 6 óra: Élő Jolánért és Máriáért hálaadásul (születésnap)
Augusztus 17. péntek
     reggel 8 óra: Földi, Neményi és Bozsó család élő és elhunyt tagjaiért
Augusztus 19. évközi 20. vasárnap
     de. 10 óra: †Szikora Zsolt édesapáért és élő családtagokért
     este 7 óra: †Irén és †József szülőkért

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI

     
Augusztus hónapban hétfői és keddi napokon, a nyári táborok és a szabadságolások miatt, az Újpalotai Salkaházi Sára és MÁV-telepi templomban a szentmisék elmaradnak. Kivéve augusztus 20-án (ezen a napon Újpalotán is lesz).
     Augusztus 15-én, szerdán Szűz Mária mennybevételének főünnepe, Nagyboldogasszony napja van. Ezen a napon a megszokottól elérően este 6 órakor lesz szentmise.
     
Augusztus 20-ig folytatódik a papírgyűjtést.
     Előre hirdetjük, hogy szeptember 15-én, szombaton a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szentelt templomok találkozója lesz, amelyen Dr. Erdő Péter bíboros úr mutat be ünnepi szentmisét. Szórólapok elvihetők a bejárati kőperselyről. Szeretettel hívnak minket a szentmisét követő agapéra is. Sándor atyának szüksége van a létszámra, hogy hányan megyünk. Kérjük, hogy aki jönni szeretne, iratkozzon fel augusztus 26-ig a jelentkezési lapra, amit szintén ott talál meg.

2018.08.05.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 18. vasárnap
„Újuljatok meg gondolkodásotok szellemében.” (Ef 4,23)

HETI MISEREND
Augusztus 5. évközi 18. vasárnap
     de. 10 óra: Ferenc Flóriánért születésnapja alkalmából 
     este 7 óra: Hálából
Augusztus 6. hétfő 
     Templomunkban nincs szentmise
Augusztus 8. szerda, Szent Domonkos
     reggel 8 óra: Egy édesanya megbékéléséért gyermekeivel
Augusztus 10. péntek, Szent Lőrinc
     reggel 8 óra: Egy édesanya megbékéléséért gyermekeivel
Augusztus 12. évközi 19. vasárnap
     de. 10 óra: †Gasparovics Erzsébet halála első évfordulóján  
     este 7 óra: Hálából

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
Augusztus hónapban hétfői és keddi napokon, a nyári táborok és a szabadságolások miatt, az Újpalotai Salkaházi Sára és MÁV-telepi templomban a szentmisék elmaradnak. Kivéve augusztus 20-án (ezen a napon Újpalotán is lesz).
Szerdán a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért.

2018.07.30.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 17. vasárnap
Mikor Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják vinni hogy erőszakkal királlyá tegyék, ismét visszavonult a hegyre, egészen egyedül. (Jn 6,15)

HETI MISEREND
Július 29. vasárnap, évközi 17. vasárnap
     de. 10 óra: A családi békéért      
     este 7 óra: Kaczián és Horváth család élő és meghalt tagjaiért
Július 30. hétfő 
     Templomunkban nincs szentmise
Augusztus 1. szerda, Liguori Szent Alfonz
     reggel 8 óra: papi, szerzetesi hivatásokért és a Szentlélek tiszteletére
Augusztus 3. elsőpéntek
     reggel 8 óra: Az urnatemetőben nyugvó meghalt testvéreinkért és élő      hozzátartozóikért, szeretteikért
Augusztus 4. elsőszombat, előesti szentmise
     este 6 óra: † Manyoczki Ferenc édesapáért
Augusztus 5. vasárnap, évközi 18. vasárnap
     de. 10 óra: 
     este 7 óra: Hálaadásul

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI

     
Ma 17.00-kor nyitjuk a templomot, 18.00 órakor a rózsafüzért imádkozzuk.
     hétfői és keddi szentmisék július és augusztus hónapban a nyári táborok és a szabadságolások miatt, az Újpalotai Salkaházi Sára és MÁV-telepi templomban elmaradnak. Kivéve augusztus 20-án (ezen a napon Újpalotán is lesz).
     Szerdán a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért.

2018.07.22.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 16. vasárnap
Ő így szólt hozzájuk: Gyertek ti is, menjünk a pusztaságba egy magányos helyre, hogy pihenjetek egy kicsit!”  (Mk 6,31)

HETI MISEREND
Július 22. vasárnap, évközi 16. vasárnap
     de. 10 óra: †Gáll János halálának 5. évf. alkalmából
     este 7 óra: †Szilviáért és szüleiért
Július 23. hétfő Szent Brigitta szerzetesnő
     este 6 óra: Hálaadásul Zsuzsáért
Július 25. szerda Szent Jakab apostol
     reggel 8 óra: †Örmény Béláért (temetési mise)
Július 27. péntek
     reggel 8 óra: Élő Éváért és Gáborért
Július 29. vasárnap, évközi 17. vasárnap
     de. 10 óra: Családi békéért
     este 7 óra: Kaczián és Horváth család élő és elhunyt tagjaiért

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
Ma 17.00-kor nyitjuk a templomot, 18.00 órakor a rózsafüzért imádkozzuk.
     hétfői és keddi szentmisék július és augusztus hónapban a nyári táborok és a szabadságolások miatt, az Újpalotai Salkaházi Sára és MÁV-telepi templomban elmaradnak. Kivéve a MÁV-telepen július 2-án, július 23-án és augusztus 20-án (ezen a napon Újpalotán is lesz).
     Szerdán a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért.
     Hálát adunk az Istennek és köszönettel fordulunk mindenki felé, aki lelki, szellemi és anyagi javai megosztásával hozzájárult a mese táborhoz, a vasútmodell táborhoz, valamint a plébánia ifjúsági és az értelmileg akadályozott fiatalok közös nyári táborához.

2018.07.15.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 15. vasárnap
Nem vagyok én próféta, sem prófétának fia: pásztor vagyok és fügét termesztek. Az Úr azonban elhívott a nyáj mellől.   (Ám 7,14-15)

HETI MISEREND
Július 15. vasárnap, évközi 15. vasárnap
     de. 10 óra: †Mária édesanya születésének 107. évf. alkalmából
     este 7 óra: †Nagy István és elhunyt neje Varga Rozália
Hétfő: nincs ma szentmise
Július 18. szerda, Szent Hedvig
     reggel 8 óra: Egy édesanya megbéküléséért gyermekeivel
Július 20. péntek
     reggel 8 óra: Marton Elízért és családjáért
Július 22. vasárnap, évközi 16. vasárnap
     de. 10 óra: †Gáll János halálának 5. évf. alkalmából
     este 7 óra: †Szilviáért és szüleiért

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI

     
Ma 17.00-kor nyitjuk a templomot, 18.00 órakor a rózsafüzért imádkozzuk.
     hétfői és keddi szentmisék július és augusztus hónapban a nyári táborok és a szabadságolások miatt, az Újpalotai Salkaházi Sára és a MÁV-telepi templomban elmaradnak. Kivéve a MÁV-telepen július 2-án, július 23-án és augusztus 20-án (ezen a napon Újpalotán is lesz).
     Szerdán a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért.
     Köszönjük a múlt heti felajánlásokat az ifjúsági- és az értelmileg akadályozott fiatalok táborára.

2018.07.12.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 14. vasárnap
„Elég neked az én kegyelmem.”   (2Kor 13,9)

HETI MISEREND
Július 8. vasárnap, évközi 14. vasárnap
     de. 10 óra: Izidor és Jolán szülőkért
     este 7 óra: Kádár, Mandula és Miklós család élő és elhunyt tagjaiért
Hétfő: nincs ma szentmise
Július 11. szerda, Szt. Benedek
     reggel 8 óra:
Július 13. péntek
     reggel 8 óra: Földi, Neményi és Bozsó család élő és elhunyt tagjaiért
Július 15. vasárnap, évközi 15. vasárnap
     de. 10 óra: †Mária édesanya születésének 107. évf. alkalmából
     este 7 óra: †Nagy István és elhunyt neje Varga Rozália

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI

     
Ma 17.00-kor nyitjuk a templomot, 18.00 órakor a rózsafüzért imádkozzuk.
     Hétfőn kezdődik a mesetábor és a vasútmodell tábor. Foglaljuk őket imáinkba.
     hétfői és keddi szentmisék július és augusztus hónapban a nyári táborok és a szabadságolások miatt, az Újpalotai Salkaházi Sára és MÁV-telepi templomban elmaradnak. Kivéve a MÁV-telepen július 2-án, július 23-án és augusztus 20-án (ezen a napon Újpalotán is lesz).
     Szerdán a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért.
     A vasárnapi szentmisék után adományokat lehet felajánlani plébániai közösségünk és az értelmileg akadályozott, hátrányos helyzetű fiatalok táborára. Aki felajánlást tesz, kap egy hűtőmágnest, amelyen templomunk szentélye látható. A tábor résztvevői nevében köszönjük a támogatást!

2018.07.02.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 13. vasárnap
„Most az ő szükségüket a ti bőségetek enyhíti, hogy majd az ő bőségük nektek szolgáljon szükségetekben segítségül, s így a javak kiegyenlítődjenek.”    (2Kor 8,14)

HETI MISEREND
Július 1. vasárnap, évközi 13. vasárnap
     de. 10 óra: †Fodor Istvánért és élő és elhunyt családtagjaiért
     este 7 óra: †Szabó Ferenc
Július 2. hétfő, Szűz Mária látogatása Erzsébetnél
     este 6 óra: †Édesapáért hálaadásul
Július 4. szerda
     reggel 8 óra: Élő György
Július 6. péntek, elsőpéntek
     reggel 8 óra: Az urnateremben nyugvó testvéreinkért
     és élő hozzátartozóikért
Július 7. elsőszombat, előesti szentmise
     este 6 óra: †Marianna, elhunyt szülők és testvérek lelki üdvéért
Július 8. vasárnap, évközi 14. vasárnap
     de. 10 óra: Izidor és Jolán szülőkért
     este 7 óra: Kádár, Mandula és Miklós család élő és elhunyt tagjaiért

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
     
Köszönjük az újpesti Navicella Énekegyüttes szolgálatát, akik a mai 10 órai szentmisénken egyházzenei kincseket szólaltattak meg.
     A mai perselyadományokat a Szentszék javára ajánljuk fel.
     Ma 16.00-kor nyitjuk a templomot, 18.00 órakor a rózsafüzért és a litániát imádkozzuk.
     Szerdán a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért.
Jézus Szíve litániák a héten:
     Hétfőn: 17.40, szerdán: 7.40
     Pénteken: 8.30, vasárnap: 18.30
Jövő vasárnap a szentmisék után ajándéktárgyakat lehet vásárolni adomány fejében. A befolyt összeget plébániai közösségünk és az értelmileg akadályozott, hátrányos helyzetű fiatalok táborára fordítjuk. Előre is köszönjük az adományokat.

2018.06.24.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Attila atya aranymiséje – Keresztelő Szt. János születése főünnepe
Nem a tieteket keresem, hanem titeket.    (2Kor 12,14)

HETI MISEREND
Június 24. vasárnap, Keresztelő Szt. János születése
     de. 11 óra, Vita Attila atya aranymiséje: Hálából
     este 7 óra: Beteg Imre és Judit
Június 25. hétfő
     reggel 8 óra: Hálaadás
Június 27. szerda, Szent László király
     reggel 8 óra: A Békési család élő és elhunyt családtagjaiért
Június 29. péntek, Szent Péter és Szent Pál apostolok
     reggel 8 óra: †Árvai Zoltánért
Július 1. vasárnap, évközi 13. vasárnap
     de. 10 óra: †Fodor Istvánért és  élő és elhunyt családtagjaiért
     este 7 óra: †Szabó Ferenc

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
Ma du. 4-kor nyitjuk a templomot, 18.00 órakor a rózsafüzért és a litániát imádkozzuk.
Hétfőn, reggel 8 órakor lesz szentmise templomunkban.
Szerdán a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért.
A jövő vasárnapi perselyadományokat a Szentszék javára ajánljuk fel.
Jézus Szíve litániák a héten:
     hétfőn: 8.30, szerdán: 7.40, pénteken: 8.30, vasárnap: 18.30
Július 1-én, vasárnap a 10.00 órai szentmisén az újpesti
Navicella Énekegyüttes egyházzenei kincseket szólaltat meg.

     Isten áldása és plébániai közösségünk hálája kísérje 
                    Vita Attila atya életét. Köszönjük!

2018.06.17.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 11. vasárnap
A hívő sokaság egy szív, egy lélek volt. (ApCsel 4,32)

HETI MISEREND
Június 17. Évközi 11. vasárnap
     de. 10 óra, Te Deum: †Illés és Borbála, élő hozzátartozóiért
     este 7 óra: Élő Andrásért születésnapja alkalmából
Június 18. hétfő
     este 6 óra: Hálából
Június 20. szerda
     reggel 8 óra: Élő Edit és Éva
Június 22. péntek
     reggel 8 óra: Családtagokért, élő és elhunyt ismerősökért, betegekért
Június 24. vasárnap, Keresztelő Szt. János születése
     de. 11 óra,  Vita Attila atya aranymiséje: Hálából
     este 7 óra: Beteg Imre és Judit

Jézus Szíve litániák a héten:
hétfőn: 17.40, szerdán: 7.40, pénteken: 8.30, vasárnap: 18.30

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
     
Ma du. 4-kor nyitjuk a templomot, 18.00 órakor a rózsafüzért és a litániát imádkozzuk.
     felnőtt hittan hétfőn, este 7-kor lesz a közösségi házban.
     Szerdán a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért. 9-11 óra között pedig a Karitász tart ruhaosztást a közösségi házban.
     hétfői és keddi szentmisék július és augusztus hónapban a nyári táborok és a szabadságolások miatt, az Újpalotai Salkaházi Sára és MÁV-telepi templomban elmaradnak. Kivéve a MÁV-telepen július 2-án, július 23-án és augusztus 20-án (ezen a napon Újpalotán is lesz).
     mesetábor és a vasútmodell tábor időpontja: július 9-13.
A tábor költsége: 14.000 Ft Jelentkezési határidő: 5000 Ft előleg befizetésével  június 17-e vasárnapig. Ne felejtsük el jelentkezni!
     Az idén nagy hálaadása lesz plébániai közösségünknek, mert Vitai Attila atya velünk ünnepli pappá szentelésének 50. évfordulóját. Az aranymise június 24-én, vasárnap 11 órakor lesz. Mékli Attila atya vezeti a liturgiát, a szentmise végén pedig áldást kapunk a jubiláns atyától. Az atya kérése, hogy tárgyi ajándékok helyett, amiket az otthonban nem tud használni inkább pénzösszeggel ajándékozzuk meg őt. Az adományokat banki utalással juttathatjuk el a plébánia számlájára vagy a szentmisék után a sekrestyében adhatjuk oda. Az utaláshoz segítségül szolgáló információs cetliket a kisasztalról vihetjük el. Vegyünk részt minél többen a közös hálaadásban. Az ünnepi szentmise után agapé lesz a templomkertben a remélhetőleg igen nagyszámú vendégseregnek.  A testvérektől azt kérjük, hogy hozzanak minél többen süteményt, szendvicsről és innivalóról központilag gondoskodunk.

2018.06.12.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 10. vasárnap
A hívő sokaság egy szív, egy lélek volt. (ApCsel 4,32)

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
     
Ma du. 4-kor nyitjuk a templomot, 18.00 órakor a rózsafüzért és a litániát imádkozzuk.
     Hétfőn, este 6-kor folytatódik a Szentségimádás iskolája. Mindenkit szeretettel várunk!
     A héten, szerdán a reggeli szentmise elmarad!
     
hétfői és keddi szentmisék július és augusztus hónapban a nyári táborok és a szabadságolások miatt, az Újpalotai Salkaházi Sára és MÁV-telepi templomban elmaradnak. Kivéve a MÁV-telepen július 2-án, július 23-án és augusztus 20-án.
     Jövő vasárnap, a de. 10 órai szentmisén lesz plébániai tanévzáró Te Deum.
     mesetábor és a vasútmodell tábor időpontja: július 9-13.
A tábor költsége: 14.000 Ft Jelentkezési határidő: 5000 Ft előleg befizetésével  június 17-e vasárnapig. Ne felejtsük el időben jelezni részvételi szándékunkat.
     Az idén nagy hálaadása lesz plébániai közösségünknek, mert Vitai Attila atya velünk ünnepli pappá szentelésének 50. évfordulóját. Az aranymise június 24-én, vasárnap 11 órakor lesz. Mékli Attila atya vezeti a liturgiát, a szentmise végén pedig áldást kapunk a jubiláns atyától. Az atya kérése, hogy tárgyi ajándékok helyett, amiket az otthonban nem tud használni inkább pénzösszeggel ajándékozzuk meg őt. Az adományokat banki utalással juttathatjuk el a plébánia számlájára vagy a szentmisék után a sekrestyében adhatjuk oda. Az utaláshoz segítségül szolgáló információs cetliket a kisasztalról vihetjük el. Vegyünk részt minél többen a közös hálaadásban. Az ünnepi szentmise után agapé lesz a templomkertben a remélhetőleg igen nagyszámú vendégseregnek.  A testvérektől azt kérjük, hogy hozzanak minél többen süteményt, szendvicsről és innivalóról központilag gondoskodunk.

2018.03.18.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Nagyböjt 5. vasárnap
„Bensejükbe adom törvényemet, és a szívükbe írom” (Jer 31.33)

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
     
A mai perselyadományokat a Szentföld javára ajánljuk fel.
     A 10 órai szentmise után, külön műsor keretében az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc hőseire emlékezünk.
Délután fél 3-kor nyitjuk a templomot, 4 órakor pedig a rózsafüzért imádkozzuk.
     Szerdán a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért.
     Nagyböjt pénteki napjain, este 6 órától a keresztút imádságát végezzük, alatta gyónási alkalmat biztosítunk.
     Jövő héten virágvasárnappal elkezdődik a nagyhét, melynek szertartásrendje megtalálható a hirdetőtáblán. Figyeljünk rá, hogy ezen a napon lesz az óraátállítás.
     Kedves Testvérek! Kérjük, hogy felelős döntésével, jövedelemadójának 1%-os felajánlásával támogassa  a Magyar Katolikus Egyházat, másik 1%-val pedig a Jézus Szíve Alapítványt. Kérjük, hogy fontolja meg ajánlásunkat.
     Karitász csoportunk nevében is köszönjük a tartós élelmiszer és más felajánlásokat.
     Megjelent plébániai újságunk húsvéti száma, melynek vezérfonala a művészet és a hit kapcsolata. Két kivehető lap is van benne, az egyik a felnőtteknek szól, a húsvét előtti két hétre ajánl napi elmélkedéseket és jócselekedeteket, a másik pedig a gyerekeknek egy képes, kiszínezhető keresztút rövid imákkal, gondolatokkal. Köszönjük az írók és a szerkesztők munkáját. Fogadjátok szeretettel plébániai újságunkat!

Gyónási alkalmak a héten:
pénteken 18.00-tól, amíg jönnek a testvérek
vasárnap 09.30-09.55-ig
külön kérésre egyeztetett időpontban.

2018.03.10.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Nagyböjt 4. vasárnap
Aki azonban az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hadd nyilvánuljanak ki tettei, hogy Isten szerint cselekedte azokat. (Jn 3,21)

HETI MISEREND
Március 11. Nagyböjt 4. vasárnapja 

     10 óra: Élő Péterért 70. születésnapjára
     du. 5 óra: † Nagy Józsefné (temetése után)
Március 12. hétfő
     este 6 óra: † Jelenszky Anita halálának 20. évfordulóján
Március 14. szerda 
     reggel 8 óra: Földi, Neményi és Bozsó család élő és elhunyt tagjaiért
Március 16. péntek
     reggel 8 óra: Békési család élő és elhunyt tagjaiért
     este 6 óra: keresztút és gyóntatás (a keresztút alatt)
Március 18. Nagyböjt 5. vasárnapja   
     de. 10 óra: † József édesapa születésnek 117. évfordulója alkalmából
     du. 5 óra: † Sződy Máriáért és az egész családért

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
     Vasárnap délután fél 3-kor nyitjuk a templomot, 4 órakor pedig a rózsafüzért imádkozzuk.
     felnőtt hittan hétfőn, este 7-kor lesz a közösségi házban.
     Szerdán a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért.
     9-11 óra között pedig a Karitász csoport tart ruhaosztást.
     Nagyböjt pénteki napjain, este 6 órától a keresztút imádságát végezzük, alatta gyónási alkalmat biztosítunk.
     Karitász csoportunk tartós élelmiszer gyűjtést szervez a szegények megsegítésére március 4-11-e között. A mai nap még leadhatják adományaikat 16.00-18.00 között a közösségi házban, illetve amennyiben pénzbeli hozzájárulást szeretnének adni, akkor ezt elhelyezhetik a Szűz Mária oltárnál lévő perselybe. Köszönjük!

Gyónási alkalmak a héten:
pénteken 18.00-tól, amíg jönnek a testvérek
vasárnap 09.30-09.55-ig
külön kérésre egyeztetett időpontban.

2018.03.04.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Nagyböjt 3. vasárnap
„Az Egyháznak mindig megújuló erővel folytatnia kell a betegek és a róluk gondoskodók szolgálatát, hűségesen az Úr megbízásához és követve Alapítója és Mestere ékesszóló példáját. (Ferenc pápa)

HETI MISEREND
Március 4. Nagyböjt 3. vasárnapja  
     de. 10 óra: A Bazsó és a Balogh család élő és elhunyt tagjaiért
     du. 5 óra: † Marianna
Március 5. hétfő
     este 6 óra: † Imre testvérünkért halálának évfordulójára
Március 7. szerda
     reggel 8 óra: Élő és elhunyt családtagokért
Március 9. péntek
     reggel 8 óra:
     este 6 óra: keresztút és gyóntatás (a keresztút alatt)
Március 11. Nagyböjt 4. vasárnapja   
     de. 10 óra: Élő Péterért 70. születésnapjára
     du. 5 óra: † Nagy Józsefné (temetése után)

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI

     A mai vasárnapi, 10 órai szentmisén van Vörös András kármelita atya nagyböjti lelki elmélyülést segítő prédikációja és a betegek kenetének közösségi kiszolgáltatása. Ez a nap egyben szentségimádási napunk is. Kb. 11.45-16.00 óráig csendes szentségimádást tartunk, utána pedig a rózsafüzért imádkozzuk a sekrestyében. Imádkozzunk betegeinkért és az őket segítő emberekért!
     Szeretettel hívjuk és várjuk azokat a jó hangú testvéreket, a ma du. 5 órai szentmise után a plébánián, akik szívesen bekapcsolódnának a passió éneklésébe.
     Szerdán a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért.
     Nagyböjt pénteki napjain, este 6 órától a keresztút imádságát végezzük, alatta gyónási alkalmat biztosítunk.
     Kedves Testvérek! Kérjük, hogy felelős döntésével, személyi jövedelem adójának 1%-os felajánlásával támogassa a Magyar Katolikus Egyházat, másik 1%-val pedig a Jézus Szíve Alapítványt. Kérjük, hogy fontolja meg ajánlásunkat.
     Karitász csoportunk tartós élelmiszer gyűjtést szervez a szegények megsegítésére március 4-11-e között, a mai naptól vasárnapig. Adományaikat leadhatják minden nap, 16.00-18.00 között a közösségi házban, illetve amennyiben pénzbeli hozzájárulást szeretnének adni, akkor a Szűz Mária oltárnál lévő perselybe. Köszönjük!

Gyónási alkalmak a héten:
pénteken 18.00-tól, amíg jönnek a testvérek (Karesz atya)
vasárnap 09.30-09.55-ig (Karesz atya)
külön kérésre egyeztetett időpontban.

2018.02.25.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Nagyböjt 2. vasárnap
„Mester! Olyan jó nekünk itt lennünk.” (Mk 9,5)

HETI MISEREND
Február 25. Nagyböjt 2. vasárnapja
      10 óra: † Ida édesanyáért és † Julianna keresztanyáért
      du. 5 óra: † Szakonyi Judit
Február 26. hétfő
      este 6 óra:
Február 28. szerda 
      reggel 8 óra:
Március 2. péntek
      reggel 8 óra: Az urnatemetőben nyugvó elhunyt testvéreinkért
      este 6 óra: keresztút és gyóntatás (a keresztút alatt)
Március 3. Elsőszombat, nagyböjt 3. vasárnap előesti szentmise
      este 6 óra:
Március 4. Nagyböjt 3. vasárnapja   
      de. 10 óra: A Bazsó és a Balogh család élő és elhunyt tagjaiért
      du. 5 óra: † Marianna

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
      A perselyadományokat a katolikus iskolák javára ajánljuk fel.
Vasárnap délután fél 3-kor nyitjuk a templomot, 4 órakor pedig a rózsafüzért imádkozzuk.
      A felnőtt hittan hétfőn, este 7-kor lesz a közösségi házban.
Szerdán a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért.
      9-11 óra között pedig a Karitász csoport tart ruhaosztást.
      A héten, csütörtökön 17.30-tól bibliaolvasás lesz.
      Nagyböjt pénteki napjain, este 6 órától a keresztút imádságát végezzük, alatta gyónási alkalmat biztosítunk.
      A betegek kenetének közös kiszolgáltatására jövő vasárnap, a délelőtt 10 órai szentmisén kerül sor. Ezen a szentmisén fog lelkigyakorlatot tartani Vörös Imre András kármelita atya, akivel utána lehetőség van a beszélgetésre. Előtte szombaton délután 4 órától közös felkészülés és gyónási lehetőség lesz.
      Kedves Testvérek! Kérjük, hogy felelős döntésével, személyi jövedelemadójának 1%-os felajánlásával támogassa a Magyar Katolikus Egyházat, másik 1%-val pedig a Jézus Szíve Alapítványt. Kérjük, hogy fontolja meg ajánlásunkat. Köszönjük!
      A Karitász csoportok tartós élelmiszer gyűjtést szerveznek a szegények megsegítésére március 4-11-e között. Adományaikat leadhatják minden nap, 16.00-18.00 között a közösségi házban.

Gyónási alkalmak a héten:
pénteken 18.00-tól, amíg jönnek a testvérek (Karesz atya)
vasárnap 09.00-09.50-ig (András atya)
vasárnap 10.00-10.45 (Karesz atya)
külön kérésre egyeztetett időpontban.

2018.02.18.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Nagyböjt 1. vasárnap
„Abban az időben a Lélek kivitte Jézust a pusztába.” (Mt 1,12)

HETI MISEREND
Február 18. Nagyböjt 1. vasárnapja   
    10 óra: † Jolán nagymama, † András édesapa halála 12. évf.
     du. 5 óra: † Hodicska Jenő édesapa, nagypapa, testvér
Február 19. hétfő
    este 6 óra: Élő Andrásért születésnapja alkalmából
    18.30: Gyóntatás (péntek helyett)
Február 21. szerda
    reggel 8 óra:
Február 23. péntek
    reggel 8 óra: † Szülők
    este 6 óra: keresztút (nincs gyóntatás)
Február 25. Nagyböjt 2. vasárnapja
    de. 10 óra: † Ida édesanyáért és † Julianna keresztanyáért
    du. 5 óra: † Szakonyi Judit     

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI

    Vasárnap délután fél 3-kor nyitjuk a templomot, 4 órakor pedig a rózsafüzért imádkozzuk.
    Szerdán a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért.
    Nagyböjt pénteki napjain, este 6 órától a keresztút imádságát végezzük. A héten az értelmileg akadályozottak szakpasztorációs rendezvénye miatt nem pénteken, hanem hétfőn este fél 7-től lesz nagyböjti gyónási alkalom a templomban.
Pénteken a keresztutat a hittanos-ministráns gyerekek és fiatalok közössége fogja végezni. Ezért pénteken a hittanórák elmaradnak, pontosabban a keresztút lesz a hittanóra. Az összes gyerek, ifjúsági és fiatal felnőtt csoport tagjait és a ministránsokat várjuk ide a templomba ¾ 6-ra.
    A betegek kenetének közös kiszolgáltatására március 4-én, nagyböjt 3. vasárnapján a délelőtt 10 órai szentmisén kerül sor. Ezen a szentmisén fog lelkigyakorlatot tartani Vörös Imre András kármelita atya, akivel utána beszélgethetünk a közösségi házban. Előtte szombaton (március 3.) délután 4 órától közös felkészülés és gyónási lehetőség lesz a közösségi házban.
    Kedves Testvérek! Kérjük, abban az esetben is tegye meg az 1%-os felajánlását a Magyar Katolikus Egyháznak, ha személyi jövedelemadója bizonyos kedvezmények miatt nulla forint, mert a „nullás” bevallás is számít. Köszönjük felelős döntését!

Gyónási alkalmak a héten:
hétfőn
 18.30-tól, amíg jönnek a testvérek
vasárnap 09.30-09.55-ig
külön kérésre egyeztetett időpontban.

Tartósélelmiszer gyűjtés március 4-11:

A Magyar Püspöki Konferencia rendelkezése értelmében a szegények megsegítése érdekében húsvétra tartósélelmiszer gyűjtést szerveznek a karitász csoportok. A mi karitász csoportunk kérése, hogy a megadott héten lehetőség szerint ne a templomba, hanem a Közösségi Ház karitász helységében adjuk le adományainkat. Ezt megtehetjük március 4-11-ig mindennap 16-18 óráig. Cím: Rákos út 163. Köszönettel: a
A Karitász csoport                             

2018.02.11.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 6. vasárnap
„Legyetek követőim, mint ahogy én is Krisztus követője vagyok.” (1Kor 11,1)

HETI MISEREND
Február 11. Évközi 6. vasárnap, betegek világnapja  
     de. 10 óra: † Koza Károly halálának 2. évfordulóján és élő hozzátartozóiért
     du. 5 óra:  Hálából erősítésért
Február 12. hétfő
     este 6 óra: † Julikáért
Február 14. Hamvazószerda
     reggel 8 óra: Földi, Neményi és Bozsó család élő és † tagjaiért
Február 16. péntek
     reggel 8 óra: Hálából kegyelemért
     este 6 óra: keresztút és gyóntatás
Február 18. Nagyböjt 1. vasárnapja
     
de. 10 óra: † Jolán nagymama, † András édesapa halála 12. évf.
     du. 5 óra: † Hodicska Jenő édesapa, nagypapa, testvér

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
     Vasárnap délután fél 3-kor nyitjuk a templomot, 4 órakor pedig a rózsafüzért imádkozzuk.
     felnőtt hittan hétfőn, este 7-kor lesz a közösségi házban.
     Hamvazószerdán, a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért a sekrestyében. Az egyház meghív bennünket, hogy ezt a napot böjttel és imádsággal szenteljük meg. A hamvazkodás szentelményének felvételére a jövő vasárnapi szentmise végén is lesz lehetőség.
     Szintén szerdai napon, 9-11 óra között a Karitász csoport tart ruhaosztást.
     Nagyböjt pénteki napjain, este 6 órától a keresztút imádságát végezzük, alatta gyónási alkalmat biztosítunk.
     téli kirándulásunk 2018. február 17-18-a között lesz Nagybörzsönybe.
     A betegek kenetének közös kiszolgáltatására március 4-én, nagyböjt 3. vasárnapján a délelőtt 10 órai szentmisén kerül sor. Ezen a szentmisén fog lelkigyakorlatot tartani Vörös Imre András kármelita atya, akivel utána beszélgethetünk a közösségi házban.
     lőtte szombaton (március 3.) délután 4 órától közös felkészülés és gyónási lehetőség lesz a közösségi házban. Ha valaki nem tud eljönni a szentmisére, de szeretné felvenni a szentséget, akkor jelentkezzen a káplán atyánál.

2018.02.03.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 5. vasárnap
„A gyöngék közt gyönge lettem, hogy megnyerjem a gyöngéket.” (1Kor 9,22)

HETI MISEREND
Február 4. Évközi 5. vasárnap
     de. 10 óra: † György és † Dániel és élő szüleiért
     du. 5 óra:  † Buzás István
Február 5. hétfő, Szent Ágota
     este 6 óra: † Marianna halálának 2. évfordulója
Február 7. szerda
     reggel 8 óra: † Julikáért halála 5. évfordulóján
Február 9. péntek
     reggel 8 óra:
Február 11. Évközi 6. vasárnap, betegek világnapja
     de. 10 óra: † Koza Károly halálának 2. évfordulóján és élő hozzátartozóiért
     du. 5 óra:  Hálából

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
     A szentmisék után Balázs-áldásban részesülhetnek a kedves testvérek.
Vasárnap délután fél 3-kor nyitjuk a templomot, 4 órakor pedig a rózsafüzért imádkozzuk.
     Szerdán, reggel 7 órától imaórát tartunk plébániai közösségünkért.
     Jövő héten, szombaton du. 4 órától családi farsangot rendezünk a közösségi házban. A várható programok a következők: jelmezverseny, játék, tánc és színdarab. Belépő: egy tálca szendvics vagy sütemény és egy üdítő. Mindenkit szeretettel várunk!
     téli kirándulásunk 2018. február 17-18-a között lesz Nagybörzsönybe. A plakát a jelentkezési lappal együtt a templomból elvihető vagy a honlapunkról, facebookról letölthető.
     A betegek kenetének közös kiszolgáltatására március 4-én, nagyböjt 3. vasárnapján a délelőtt 10 órai szentmisén kerül sor. Ezen a szentmisén fog lelkigyakorlatot tartani Vörös Imre András kármelita atya, akivel utána beszélgethetünk a közösségi házban.
     Előtte szombaton (március 3.) délután 4 órától közös felkészülés és gyónási lehetőség lesz a közösségi házban. A betegek kenetét csak az veheti fel, aki részt vett ezen a lelki támogató együttléten. Ha valaki nem tud eljönni a szentmisére, de szeretné felvenni a szentséget, akkor jelentkezzen a káplán atyánál.

2018.01.28.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 4. vasárnap
„Uram, a jobbod kitűnik erejével…” (Kiv 15,6)

HETI MISEREND
Január 28. Évközi 4. vasárnap, az ökumenikus imahét vége
     de. 10 óra: † HUSZÁRSZKY MIHÁLY és JULIANNA halálának évfordulójára
     du. 5 óra: † AMÁLIÁÉRT (2017. dec. 18-án hunyt el)
Január 29. hétfő
     este 6 óra:
Január 31. szerda, Bosco Szent János
     reggel 8 óra:
Február 2. Elsőpéntek, Urunk bemutatása,
     Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe
     reggel 8 óra: Az urnatemetőben nyugvó elhunyt testvéreinkért
Február 3. Elsőszombat, évközi 5. vasárnap előesti szentmise
     este 6 óra: † Bárányos Gyuláért halála első évfordulóján
Február 4. Évközi 5. vasárnap
     de. 10 óra: † Györgyért, † Dánielért és élő szüleiért
     du. 5 óra:

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
     Délután fél 3-kor nyitjuk a templomot, lehetőséget biztosítva az elcsendesedésre az Oltáriszentség előtt. 4 órakor pedig a rózsafüzért imádkozzuk.
     felnőtt hittan hétfőn, este 7-kor lesz a közösségi házban.
     Szerdán, reggel 7 órától imaórát tartunk plébániai közösségünkért. 9-11 óra között pedig a Karitász csoport tart ruhaosztást.
     Csütörtökön, 16.30-17.30 között bibliaolvasás lesz a közösségi házban.
     Jövő vasárnap, a 10 órai szentmise elején gyertyaszentelést és körmenetet tartunk, a szentmisék végén pedig Balázs-áldás lesz. Kérjük a testvéreket, hogy aki tud, hozzon magával gyertyát. Természetesen a plébánia is tud biztosítani valamennyit, de a szertartás, a körmenet akkor lesz igazán szép, ha mindenkinél van gyertya.
     Február 10-én, szombaton du. 4 órától családi farsangot rendezünk a közösségi házban. A várható programok a következők: jelmezverseny, játék, tánc és színdarab. Belépő: egy tálca szendvics vagy sütemény és egy üdítő.
     téli kirándulásunk 2018. február 17-18-a között lesz Nagybörzsönybe. A plakát a jelentkezési lappal együtt a templomból elvihető vagy a honlapunkról, facebookról letölthető.
     Változik a hittanórák rendje. Az elsőáldozás utáni csoport foglalkozásai eddig csütörtökön voltak ½ 6-tól. Jövő héttől ezek az órák pénteken délután 5 órától lesznek. A többi csoport órabeosztása nem változik.

2018.01.20.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 3. vasárnap 
„Erre otthagyták apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt, és követték őt.” (Mt 1,20)

HETI MISEREND
Január 21. Évközi 3. vasárnap, az ökumenikus imahét kezdete
     de. 10 óra: † VARGA ZSIGMONDNÉ ERZSÉBET
     este 5 óra:  7 éve elhunyt édesanyáért,
     nagymamáért és dédimamáért, valamint
     élő 7 éves VINCÉÉRT és ÁGNESÉRT
Január 22. hétfő
     este 6 óra: † MAJOR LÁSZLÓÉRT és † szüleiért
Január 24. szerda, Szalézi Szt. Ferenc
     reggel 8 óra:  BÉKÉSI család élő és † tagjaért
Január 26. péntek, Szt. Timóteus és Szt. Titusz püspökök
     reggel 8 óra: A SIMON MÁTRAHEGYI és PÉTRFALVI család
     élő és † tagjaért
Január 28. Évközi 4. vasárnap   Az ökumenikus imahét vége
     de. 10 óra: † HUSZÁRSZKY MIHÁLY és JULIANNA
     halálának évfordulójára
     este 5 óra:  † AMÁLIÁÉRT (2017. dec. 18-án hunyt el)

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
     Délután fél 3-kor nyitjuk a templomot, lehetőséget biztosítva az elcsendesedésre az Oltáriszentség előtt. 4 órakor pedig a rózsafüzért imádkozzuk.
     kerületi ökumenikus imatalálkozók január 22-28-a között, este 6 órai kezdetekkel a Rákospalota-Újvárosi Református Egyházközség templomában lesznek. A részletes program a hirdetőtáblákon és az internetes felületeken olvashatóak. Mindenkit szeretettel várunk ezekre az alkalmakra!
     Szerdán, reggel 7 órától imaórát tartunk plébániai közösségünkért.
     felnőtt hittan, az ökumenikus imahét utáni hétfőn, január 29-én este 7-kor lesz.
     Február 10-én, szombaton du. 4 órától családi farsangot rendezünk a közösségi házban. A várható programok a következők: jelmezverseny, játék, tánc és színdarab. Belépő: egy tálca szendvics vagy sütemény és egy üdítő.
     téli kirándulásunk 2018. február 17-18-a között lesz Nagybörzsönybe. A plakát a jelentkezési lappal együtt a templomból elvihető vagy a honlapunkról, facebookról letölthető.

2018.01.14.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 2. vasárnap 
„És Sámuel így válaszolt: Szólj, Uram, hallja a te szolgád.” (1 Sám 3,9)

HETI MISEREND
Január 14. Évközi 2. vasárnap
     de. 10 óra: † PINTÉR LÁSZLÓÉRT halálának 5. évfordulóján
     este 5 óra:  † JÓZSEF lelki üdvéért halálának 11. évfordulóján
Január 15. hétfő  Remete Szt. Pál
     este 6 óra: † MARIANNA
Január 17. szerda Szt. Antal apát
     reggel 8 óra:  
Január 19. péntek 

     reggel 8 óra: 
Január 21. Évközi 3. vasárnap az ökumenikus imahét kezdete
     de. 10 óra: † VARGA ZSIGMONDNÉ ERZSÉBET
     este 5 óra:  7 éve † édesanya nagymama és dédmamáért
     és élő 7 éves VINCÉÉRT és ÁGNESÉRT

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
     
A mai 10 órai szentmise után szülői megbeszélést tartunk a hittanórákkal kapcsolatban a közösségi házban.
     Az Egyházközségi Képviselőtestület következő összejövetele hétfőn, este 7 órakor a plébánián lesz.
     Szerdán, reggel 7 órától imaórát tartunk plébániai közösségünkért. 9-11 óra között pedig a Karitász csoport tart ruhaosztást.
     kerületi ökumenikus imatalálkozók január 22-28-a között, este 6 órai kezdetekkel a Rákospalota-Újvárosi Református Egyházközség templomában lesznek. Mindenkit szeretettel várunk ezekre az alkalmakra.
     Előzetesen hirdetjük, hogy a felnőtt hittan, az ökumenikus imahét utáni hétfőn, január 29-én este 7-kor lesz.

2018.01.07.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Urunk megkeresztelkedése
 
HETI MISEREND
Január 7. vasárnap, Urunk megkeresztelkedése
     de. 10 óra: Élő PÉTERÉRT  50. születésnapja alkalmából
     este 5 óra:  A MOHARI és MÉSZÁROS család élő
     és  † tagjaiért
Január 8. hétfő  
     este 6 óra: Beteg  JÁNOSÉRT
Január 10. szerda  
     reggel 8 óra:
Január 12. péntek
     reggel 8 óra: FÖLDI, NEMÉNYI és BOZSÓ család
     élő és  † tagjaiért
Január 14. vasárnap
     de. 10 óra:  † PINTÉR LÁSZLÓÉRT halálának 5. évfordulóján
     este 5 óra:  † JÓZSEF lelki üdvéért halálának 11. évfordulóján

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
     Hétfőtől folytatódnak a plébániai hittanórák és közösségi összejövetelek a megbeszélt rend szerint.   A kétheti rendszerességgel tartott ifjúsági hittan is elkezdődik. Az idei év első órája jövő héten, szombaton délután 5-től lesz a közösségi házban
     Szerdán, reggel 7 órától imaórát tartunk plébániai közösségünkért.
     Jövő héten vasárnap, január 14-én a 10-es mise után lesz egy szülői megbeszélés a hittanórákkal kapcsolatban a közösségi házban. Szeretnénk megbeszélni az őszi időszak tapasztalatait, a tananyagot, a nagyböjti illetve tavaszi időszakot. A szülők véleményeire, visszajelzéseire is kíváncsiak vagyunk a hittanórákkal kapcsolatban.
     Az Egyházközségi Képviselőtestület következő összejövetele 2018. január 15-én, hétfőn este 7 órakor a plébánián lesz.
     Előzetesen hirdetjük, hogy a felnőtt hittan, az ökumenikus imahét utáni hétfőn, január 29-én este 7-kor lesz.

2017.12.31.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Szent Család vasárnapja – Szűz Mária, Isten Anyja
 „Apák! Ne keserítsétek meg gyermekeitek életét, hogy kedvüket ne veszítsék!”  (Kol 3,21)

HETI MISEREND

December 31.  Szent Család vasárnapja – Te Deum
     de. 10 óra: Plébániánk családjaiért
     este 5 óra:  Év végi hálaadás
Január 1. hétfő,  Szűz Mária, Isten Anyja, Újév
     de. 10 óra: Beteg GYÖRGY testi, lelki gyógyulásáért
     este 5 óra:
Január 3. szerda,  Jézus szent neve
     reggel 8 óra:  † SZÉPLAKI VILMOSÉRT (t.m. T:2017.12.21.)
Január 5. péntek
     reggel 8 óra: Az urnatemetőben nyugvó elhunyt testvéreinkért
     és itt maradt hozzátartozóikért
Január 6. szombat, Urunk megjelenése, Vízkereszt
     este 6 óra:  † SÁNDOR, ANNA és a TRIEB család tagjaiért
Január 7. vasárnap, Urunk megkeresztelkedése
     de. 10 óra: Élő PÉTERÉRT  50. születésnapja alkalmából
     este 5 óra:  A MOHARI és MÉSZÁROS család élő és  † tagjaiért

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
Az esztendő utolsó napján de. 10 órai szentmisén a családokat áldjuk meg, a du. 5 órain pedig hálát adunk Istennek az elmúlt esztendőért.
     Január 1-én, hétfőn Szűz Mária, Isten Anyja ünnepe, Újév napja van. Ezen a napon de. 10 és du. 5 órakor tartunk szentmisét templomunkban.
     Szerdán, reggel 7 órától imaórát tartunk plébániai közösségünkért.
     Szentírás közös felolvasására legközelebb január 4-én, csütörtökön 16.30-kor a közösségi házban kerül sor.
     Az Egyházközségi Képviselőtestület következő összejövetele 2018. január 15-én, hétfőn este 7 órakor a plébánián lesz.

Isten áldása kísérje az új esztendőben családjainkat, közösségünket és minden jóra törekvő testvérünket!

2017.12.24.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Advent 4. vasárnapja – Urunk születésének ünnepe
 „Istennek hatalmában áll megerősíteni benneteket evangéliumomban…”  (Róm 16,25)

HETI MISEREND
December 24.  Advent 4. vasárnapja
     de. 10 óra:  † FÜST JÓZSEFÉRT halálának 7. évfordulóján
                        és hozzátartozóiért
     este 24 óra:  Éjféli mise
December 25. hétfő, Urunk születésének ünnepe: Karácsony
     de. 10 óra:  † ZSUZSANNÁÉRT
     du. 5 óra: Élő és  † családtagokért
December 26. kedd, Szent István vértanú ünnepe
     reggel 8 óra:   † JÁNOSOKÉRT édesapákért,
     nagyapákért, apósért
December 27. szerda Szent János apostol ünnepe
     reggel 8 óra:   † JÁNOSÉRT, MÁRIÁÉRT és élő JÁNOSÉRT
December 29. péntek: NINCS  SZENTMISE
December 31.  Szent Család vasárnapja
     de. 10 óra: Plébániánk családjaiért
     du. 5 óra:  Év végi hálaadás 

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
December 24-e, vasárnap délelőtt 10 órakor advent 4. vasárnapjának szentmiséje, du. 4 órakor betlehemes játék és a gyermekek koncertje lesz a templomban. (kb. 40 perc)
Az éjféli szentmise előtt fél órával a Jézus Szíve Kórus ad karácsonyi koncertet.
December 25-én, hétfőn Urunk születésnek ünnepén de. 10 és du. 5 órakor lesznek szentmisék.
December 26-án, kedden Karácsony másodnapján, Szent István vértanú ünnepén reggel 8 órakor lesz ünnepi szentmise. Ezen a napon nincs esti szentmise!
December 27-én, szerdán a reggeli szentmise után imaórát tartunk plébániai közösségünkért.
December 29-én, pénteken nem lesz szentmise templomunkban.
December 31-én, vasárnap a de. 10 órai szentmisén a családokat áldjuk meg, a du. 5 órain pedig hálát adunk Istennek az elmúlt esztendőért.
Január 1-én, hétfőn Szűz Mária, Isten Anyja ünnepe, Újév napja van. Ezen a napon de. 10 és du. 5 órakor tartunk szentmisét templomunkban.
Szentírás közös felolvasására legközelebb január 4-én, csütörtökön 16.30-kor a közösségi házban kerül sor. A részletekről Orbán Edith testvérünk ad felvilágosítást.
Köszönet minden testvérünknek, akik a rorate szentmisék után az agapét szervezték, akik a karácsonyi készületben a Szállást keres a Szent Család csoportban értünk imádkoztak, kitakarították templomunkat, felállították a fákat, helyreállították a karácsonyi diorámát, felkészültek a betlehemes játék és a karácsonyi koncertek bemutatására, előkészítették a liturgiákat, látogatták és támogatták a betegeket és a szegényeket, valamint mindazoknak, akik bármilyen szolgálattal hozzájárultak az ünnephez.
Áldott, az ünnep lelki szépségét felfedező karácsonyi ünnepeket kívánunk!

2017.12.17.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Advent 3. vasárnapja
„A próféta így beszél: Az Úr lelke nyugszik rajtam.”  (Iz 61,1)

HETI MISEREND
December 17.  Advent 3. vasárnapja
     10 óra: Élő ERZSÉBETÉRT és ZOLTÁNÉRT születésnapjuk alkalmából
     este 5 óra:  Élő ANDRÁSOKÉRT, élő ALÍZÉRT
     és a családért
December 18. hétfő
     este 6 óra: TÓTH család élő és † tagjaiért
December 20. szerda
     reggel fél 7 óra: VÉGH család élő és † tagjaiért
December 22. péntek
     reggel fél 7 óra: Ima-meghallgatásért
December 24.  Advent 4. vasárnapja
     de. 10 óra: † FÜST JÓZSEFÉRT halálának 7. évfordulóján
    és hozzátartozóiért
     este 24 óra:  Éjféli mise 

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
     rorate szentmisék templomunkban szerdai és pénteki napokon reggel fél 7 órakor vannak. Az adventi misék után agapé van a templom előterében. Mindenkit szeretettel várunk!
     Szerdán az agapé után imaórát tartunk plébániai közösségünkért, utána 9 órától a Karitász-csoport tart ruhaosztást a közösségi házban.
     Jövő vasárnap, 9.45-től adventi gyertyagyújtás lesz templomunkban.
     Szentírás közös felolvasása és értő magyarázata nem a vasárnapi szentmisék előtt, hanem kéthetente csütörtökönként, délután fél 5-től lesz a közösségi házban. A következő alkalomra január 4-én kerül sor. A részletekről Orbán Edith testvérünk ad felvilágosítást.
     December 24-e, vasárnap délelőtt 10 órakor advent 4. vasárnapjának szentmiséje lesz, du. 4 órakor betlehemes játék és a gyermekek koncertje lesz a templomban. (kb. 40 perc)
     Az éjféli szentmise előtt fél órával a Jézus Szíve Kórus ad karácsonyi koncertet.
     December 25-én, hétfőn Urunk születésnek ünnepén de. 10 és du. 5 órakor lesznek szentmisék.
     December 26-án, kedden Karácsony másodnapján, Szent István vértanú ünnepén reggel 8 órakor lesz ünnepi szentmise. Ezen a napon nincs esti szentmise!

Gyónási lehetőségek a héten:
     Szerdán
 és pénteken: a rorate szentmisék után (kb. 7 órától)
     December 24. vasárnap: 9.25-9.45 között
     December 24. vasárnap: a 10 órai szentmise után (kb. 11.05-től)

2017.12.10.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Advent 2. vasárnapja
„Vigasztaljátok meg népemet, vigasztaljátok meg – ezt mondja Istenetek.”  (Iz 40,1)

HETI MISEREND

December 10.  Advent 2. vasárnapja
     10 óra: Élő KÁROLYÉRT születésnapja alkalmából
     este 5 óra:   † ANNA és JÁNOS szülőkért és † fiukért GÉZÁÉRT
December 11. hétfő
     este 6 óra: SZALAY-család élő és  † tagjaiért
December 13. szerda, Szt. Lúcia szűz és vértanú
     reggel fél 7 óra: FÖLDI, NEMÉNYI és BOZSÓ család
     élő és † tagjaiért
December 15. péntek
     reggel fél 7 óra: Hálából
December 17.  Advent 3. vasárnapja
     de. 10 óra: Élő ERZSÉBETÉRT és ZOLTÁNÉRT
     születésnapjuk alkalmából
     este 5 óra:  Élő ANDRÁSOKÉRT, élő ALÍZÉRT és a családért 

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
Most vasárnap 9-12 óra között Karitász-vásár van a közösségi házban. A bevételeket a szegények megsegítésére fordítjuk.
     A mai nap ér véget a gyűjtés a plébániánkon élő hátrányos helyzetű családok megsegítésére. Az adományokat a Szűz Mária szobornál elhelyezett perselybe lehet bedobni. A papírgyűjtést is a mai napon fejezzük be. A bevétel a Karitász szolgálatát segíti. Ezenkívül a szentmisék végén a karácsonyfákra gyűjtünk a kijáratoknál.
     A templomot 3 órakor nyitjuk és 16.15-kor a rózsafüzért imádkozzuk.
     rorate szentmisék templomunkban szerdai és pénteki napokon reggel fél 7 órakor vannak. Az adventi misék után agapé van a templom előterében. Mindenkit szeretettel várunk! Szerdán az agapé után imaórát tartunk plébániai közösségünkért.
     Jövő vasárnap, 9.45-től adventi gyertyagyújtás lesz templomunkban.
     Hétfőn este 7 órakor felnőtt hittan lesz a közösségi házban.
     Szentírás közös felolvasása és értő magyarázata nem a vasárnapi szentmisék előtt, hanem kéthetente csütörtökönként, délután fél 5-től lesz a közösségi házban. A következő alkalomra január 4-én kerül sor. A részletekről Orbán Edith testvérünk ad felvilágosítást.

Gyónási lehetőségek a héten:
     Szerdán
 és pénteken: a rorate szentmisék után (kb. 7 órától)
     December 17. vasárnap: 9.25-9.45 között
     December 17. vasárnap: a 10 órai szentmise után (kb. 11.05-től)

2017.11.26.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Advent első vasárnapja
„Te vagy Uram a mi atyánk.” (Iz 63,16)

HETI MISEREND
December 3. Advent 1. vasárnapja
     de. 10 óra: † ERZSÉBET és ISTVÁN nagyszülőkért
     és gyermekeikért † ERZSÉBETÉRT és ISTVÁNÉRT
     este 5 óra: † MARIANNÁÉRT
December 4. hétfő, Damaszkuszi Szt. János
     este 6 óra: † HORVÁTH ANDORÉRT halálának 2. évfordulóján
December 6. szerda, Szt. Miklós püspök
     reggel fél 7 óra: BÉKÉSI-család élő és † tagjaiért
December 8. péntek, Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepe
     reggel fél 7 óra: † FODOR ISTVÁNÉRT, testvéreiért
     és szüleiért
December 10. Advent 2. vasárnapja
     de. 10 óra: Élő KÁROLYÉRT születésnapja alkalmából
     este 5 óra: † ANNA és JÁNOS szülőkért és † fiukért GÉZÁÉRT

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
   Most vasárnap Szent Miklós püspök látogatása után vasútmodell klub lesz a közösségi házban. A templomot 3 órakor nyitjuk és 16.15-kor a rózsafüzért imádkozzuk.
   rorate szentmisék templomunkban szerdai és pénteki napokon reggel fél 7 órakor vannak.
   Szerdán, 9 órától a Karitász-csoport tart ruhaosztást.
   A templomba járó testvérek kérésére az esti 7 órai szentmise délután 5 órára került át.
   A karácsonyi időszakban utalványokra gyűjtünk a plébániánkon élő hátrányos helyzetű családok megsegítésére. Az adományokat a Szűz Mária szobornál elhelyezett perselybe lehet dobni. Emellett a hagyományos papírgyűjtés keretein belül várjuk a felajánlásokat a Karitász javára. Mindkét gyűjtés advent második vasárnapjáig tart.
   December 9-én, szombaton 17 órakor a Lumen Christi Gospel Kórus Adventi Koncert címmel előadást tart a Duna Palotában. Mindenkit szeretettel várnak!
   Jövő vasárnap, 9.45-től adventi gyertyagyújtás lesz templomunkban.
   December 10-én, vasárnap 9-12 óra között Karitász-vásár lesz a közösségi házban. A bevételeket a szegények megsegítésére fordítjuk.
   2018. évi naptárak megvásárolhatók a kis asztalnál.
   Megjelent plébániánk hírlevele izgalmas írásokkal, valamint az adventi és karácsonyi idő legfontosabb liturgikus és közösségi programjaival. Ajánljuk a kedves testvérek figyelmébe.

2017.11.26.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Krisztus Király vasárnapja
„Íme, magam keresem meg juhaimat
és magam ügyelek rájuk.” 
(Ez 34,11)

HETI MISEREND
November 26. Krisztus Király vasárnapja

     de. 10 óra: † BARTA GYÖRGYÉRT halálának 4. évfordulóján
     este 7 óra: † ERZSÉBET édesanyáért
     és az összes † rokonokért, nagyszülőkért
November 27. hétfő
     este 6 óra:  KÁDÁR, MANDULA és MIKLÓS család
     élő és † tagjaiért
November 29. szerda
     reggel 8 óra: BÉKÉSI család élő és † tagjaiért
December 1. péntek
     reggel 8 óra: Az urnatemetőben nyugvó elhunyt
     testvéreinkért és itt maradt hozzátartozóikért
December 2. szombat
     este 6 óra:  Élő TAMÁSÉRT és IBOLYÁÉRT születésnapjuk
     alkalmából és 19. házassági évfordulójukra
December 3. Advent 1. vasárnapja
     de. 10 óra: † ERZSÉBET és ISTVÁN nagyszülőkért és gyermekeikért
     † ERZSÉBETÉRT és ISTVÁNÉRT
     este 5 óra:  † MARIANNÁÉRT

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
   Délután 4 órától nyitva lesz a templom, ami lehetőséget ad az elcsendesedésre.
   Hétfőn, este 7 órától felnőtt hittan lesz a közösségi házban.
   Szerdán, reggel 7-től imaóra lesz plébániai közösségünkért.
   December 2-án, szombaton 10 órától adventi koszorúkészítés lesz a közösségi házban. Egy koszorú ára 1000 Ft.
   Szintén jövő szombaton, du. 2 órától lesz adventi lelkigyakorlatunk a közösségi házban, ahol Keresztes Szent János nyomdokain haladva készülünk Jézus születésének ünnepére. 17.45-kor pedig együtt gyújtjuk meg az adventi koszorú első gyertyáját a templomban. A lelkigyakorlat alatt és után lehetőség van a szentgyónás elvégzésére. Mindenkit szeretettel várunk!

!!! A templomba járó testvérek kérésére, jövő vasárnaptól az esti 7 órai szentmise délután 5 órára kerül át. !!!

A karácsonyi időszakban utalványokra gyűjtünk a plébániánkon élő hátrányos helyzetű családok megsegítésére. Az adományokat a Szűz Mária szobornál elhelyezett perselybe lehet dobni. A gyűjtés két hétig tart.
   December 10-én, vasárnap 9-12 óra között Karitász-vásár lesz a közösségi házban. A bevételeket a szegények megsegítésére fordítjuk.
   2018. évi naptárak és Hollai Antal atya Szemlélni és befogadni című műve megvásárolható a kis asztalnál.
Lumen Christi Gospel Kórus adventi koncertje december 9-én, szombaton lesz a Duna Palotában (Bp. V. ker. Zrínyi u. 5.)

2017.11.04.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 31. vasárnap
„Amikor nálatok voltunk, olyan gyengéden viselkedtünk körötökben, mint a gyermekét dajkáló anya.” (1Tessz 2,7b)

HETI MISEREND
November 5.  Évközi 31. vasárnap

     de. 10 óra: † Édesanya halálának 36. évfordulójára
     este 7 óra: SZÖLLŐSI  IMRÉÉRT
November 6. hétfő
     este 6 óra:  † ANTAL GYÖRGY
November 8. szerda
     reggel 8 óra: MARTON családért
November 10. péntek, Nagy Szt. Leó pápa
     reggel 8 óra: Hálából a gyógyulásért
November 12.  Évközi 32. vasárnap
     de. 10 óra: Élő ALICE és ERZSÉBET valamint † ERZSÉBET
     este 7 óra: A Kvassay  Technikum † tanáraiért, diákjaiért, barátainkért

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
Vasárnap a 10 órai szentmise után az Etalon Kiadó tart vásárt templomunkban, ahol kedvezményes áron juthatunk hozzá kiadványaikhoz. Szintén a vasárnap délelőtti szentmise után kézműves foglalkozástársasjáték és vasútmodell klub lesz a közösségi házban.
Délután 4 órától nyitva lesz a templom, ami lehetőséget ad az elcsendesedésre.
     Kedden, 18.00-tól a felnőtt katekézis kezdő csoportját várjuk a plébániára.
     Szerdán, reggel 7-től imaóra lesz plébániai közösségünkért. 9 órától pedig a Karitász-csoport tart ruhaosztást.
     November 11-én, szombaton Gyula atya zarándoklatot szervez Bátára, a Szent Vér kegyhelyre. Indulás reggel 7 órakor a Boldog Salkaházi Sára templom elől. Jelentkezni lehet a 2500 Ft-os részvételi díj befizetésével a sekrestyében, az irodában vagy Gyula atyánál.
     A templomba járó hívek külön kérésére, 2017. december 3-tól megváltozik a vasárnapi miserend. Az esti 7 órai szentmise délután 5 órára fog átkerülni. A visszajelzések alapján fogjuk eldönteni, hogy érvényben marad-e a változtatás.
     Megjelent Hollai Antal atya szellemi hagyatékának a következő kötete Szemlélni és befogadni címmel. Ajánljuk ezt az értékes lelki olvasmányt mindenki figyelmébe. A könyv 1350 Ft-os áron megvásárolható a kis asztalnál.

2017.10.23.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 29. vasárnap, a MISSZIÓK vasárnapja
„Testvéreim, kiket az Úr szeret! Jól tudjátok, hogy választottak vagytok!”  (1Tessz 1,4)

HETI MISEREND
Október 22.  Missziók vasárnapja
     A mai perselyadományokat a missziók támogatására ajánljuk fel.
    de. 10 óra: GÁLL JÁNOSÉRT halálának 8. évfordulója alkalmából
    este 7 óra: ARADVÁRI család halottaiért
Október 23. hétfő, Kapisztrán Szt. János (Nemzeti ünnep)
    este 6 óra: Élő PÉTERÉRT 52. sz. nap alkalmából
    és élő édesanyja egészségének javulásáért
Október 25. szerda, Szent Mór püspök
    reggel 8 óra: Élő MIKLÓSÉRT és házasság 58. évfordulójára
Október 27. péntek
    reggel 8 óra: † MÁRTÁÉRT és beteg KATALIN gyógyulásáért
    este 5 óra: † DORNBACH GYULÁNÉ
    este 18:15-kor: HARMAT kórus miséje
Október 29. Évközi 30. vasárnap
    de. 10 óra: † Férj, édesapa és a nagyszülőkért
    este 7 óra: † ERZSÉBET és GYULA szülőkért, valamint
     † ANNÁÉRT és LAJOSÉRT és a KELEMEN család élő és † tagjaiért

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
Vasárnap 16 órától nyitva lesz a templom, ami lehetőséget ad az elcsendesedésre.
Októberi rózsafüzérek rendje:
    
Évközi 29. vasárnap: 18.15 Hétfő: 17.15
    Szerda: 7.15  Péntek: 7.15
    Évközi 30. vasárnap: 18.15
Kedden, 18.00-tól a felnőtt katekézis kezdő csoportját várjuk a plébániára.
Szerdán, reggel 7-től imaóra lesz plébániai közösségünkért. 9 órától pedig a Karitász-csoport tart ruhaosztást.
Jövő vasárnap óraátállítás lesz. Egy órával fogjuk visszaállítani óráinkat.
Jövő évi naptárak megvásárolhatók a könyves asztalnál.
November 5-én az Etalon Kiadó tart vásárt templomunkban, ahol kedvezményes áron juthatunk hozzá kiadványaikhoz.
A templomba járó hívek külön kérésére, 2017. december 3-tól megváltozik a vasárnapi miserend. Az esti 7 órai szentmise délután 5 órára fog átkerülni. A visszajelzések alapján fogjuk eldönteni, hogy érvényben marad-e a változtatás.

FELHÍVÁS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA
Kedves testvérek! Közeledik Mindenszentek ünnepe és Halottak napja. Ilyenkor sokan felkeresik elhunyt szeretteik sírhelyét. A mi plébániánknak is van urnatemetője és biztosítanunk kell, hogy ebben az időszakban látogatható legyen. Az urnatemető október 29-én, október 31-én, november 1-jén és 2-án lesz nyitva napközben is, a hirdetőtáblákon, illetve az internetes hirdetési felületeinken olvasható időpontokban. Közel 40 óra nyitva tartás alatt kell biztosítanunk a felügyeletet. Ennyi időt a sekrestyések, még az eddigi segítségekkel sem tudnak itt tölteni, ráadásul nincs fűtés. Ezért arra kérjük a testvéreket, hogy akinek ideje engedi, segítsen és vegyen részt a felügyeletben. Egy-egy óráról lenne szó személyenként. A könyves asztalon található részvételi lapokra lehet beírni, hogy ki és mikor tudja vállalni ezt a szolgálatot. Előre is köszönjük a szolgálatot!”

2017.10.15.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 28. vasárnap
Lám az Úr keze megpihen e hegyen.” (Iz 25,10a)

HETI MISEREND
Október 15. vasárnap, évközi 28. vasárnap

     de. 10 óra: † BELICZKY LAJOS és élő családjáért
     este 7 óra: A BÉKÉSI család élő és elhunyt tagjaiért
Október 16. hétfő, Szt. Hedvig, Alacoque Szt. Margit
     este 6 óra: Hálából
Október 18. szerda, Szent Lukács evangélista
     reggel 8 óra: † KÉPES HARJAI TAMÁSÉRT
Október 20. péntek
     reggel 8 óra: † MÁRTÁÉRT és beteg KATALIN gyógyulásáért
Október 22. vasárnap, évközi 29. vasárnap
     de. 10 óra: GÁLL JÁNOSÉRT halálának 8. évfordulója alkalmából
     este 7 óra: ARADVÁRI család halottaiért

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
A 10 órai szentmise után az új ministránsok képzése lesz a közösségi házban. 7-8 éves kortól várjuk a gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket, akik szívesen bekapcsolódnak ebbe a szolgálatba. 
Délután 5 órai kezdettel a “Jövendölések” című misztériumjáték felújítását hallhatjuk a templomban. Az előadás után beszélgetés, agapé várja az érdeklődőket a közösségi házban.

Októberi rózsafüzérek rendje:
Évközi 28. vasárnap: A Jövendölések című előadás befejezése után. (kb. 18.30)
Hétfő: 17.15    Szerda: 7.15     Péntek: 7.15
Évközi 29. vasárnap: 18.15

     Hétfőn, este 7 órától a felnőtt hittan összejövetele lesz a közösségi házban.
     Szerdán, reggel 7-től imaóra lesz plébániai közösségünkért.
     Csütörtökön, 18.30-tól a felnőtt katekézis haladó csoportja találkozik a közösségi házban.
     Jövő vasárnap, a 10 órai szentmise után megemlékezést tartunk az 1956-os forradalom és szabadságharcról.
     Október 23-án, hétfőn plébániánk néhány családja kirándulást szervez Nagymaros és Zebegény úti céllal. Találkozás 9.30-kor Istvántelek vasútállomáson. A vonat 9.50-kor indul. A program jó idő esetén kerül megrendezésre. Minden érdeklődőt szeretettel várnak!
     A testvérek külön kérésére, 2017. december 3-tól megváltozik a vasárnapi miserend. Az esti 7 órai szentmise délután 5 órára fog átkerülni. A visszajelzések alapján fogjuk eldönteni, hogy érvényben marad-e a változtatás.

2017.10.07.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 27. vasárnap
„Akik fényt derítenek rám, örök életet nyernek.” (Sirák fia 24,31)

HETI MISEREND
Október 8. vasárnap, Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya
     de. 10 óra:  † KELEMEN  IMRÉNÉ  ELVIRA (gyászmise)
     este 7 óra:  † Édesapa halálának 36. évfordulója
Október 9. hétfő 
     este 6 óra:  † MARIANNA
Október 11. szerda, Szent XXIII. János pápa
     reggel 8 óra:  Születendő gyermekért
Október 13. péntek
     reggel 8 óra:  A FÖLDI, NEMÉNYI és BOZSÓ család
     élő és elhunyt tagjaiért
Október 15. vasárnap, évközi 28. vasárnap
     de. 10 óra:  A BÉKÉSI család élő és elhunyt tagjaiért
     este 7 óra:

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
A vasárnap 10 órai szentmise és az aradi mártírokra való emlékezés után indul az új ministránsok képzése a templomban. 7-8 éves kortól várjuk a gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket, akik szívesen bekapcsolódnak ebbe a szolgálatba. A foglalkozások kb. fél óra hosszúak lesznek. Az avatás tervezett időpontja 2018. április 8-a, az Isteni Irgalmasság ünnepe.

Októberi rózsafüzérek rendje:
Évközi 27. vasárnap, Magyarok Nagyasszonya ünnepe: 18.15
Hétfő: 17.15  Szerda: 7.15  Péntek: 7.15
Évközi 28. vasárnap: A Jövendölések című előadás befejezése után. (kb. 18.30)

     Hétfőn, este 7 órától az Egyházközségi Képviselőtestület összejövetele lesz a plébánián.
     Kedden, 9.30-11.30 óra között a Baba-mama klub találkozik a közösségi házban. Bátorítunk minden érdeklődő mamát és babát a részvételre!
     Kedden, 18.00-tól a felnőtt katekézis kezdő csoportját várjuk a plébániára. Aki felnőtt korú, de még nem volt megkeresztelve és nem volt elsőáldozó szeretettel várjuk.
     Szerdán, reggel 7-től imaóra lesz plébániai közösségünkért. 9 órától pedig a Karitász-csoport tart ruhaosztást.
     A templomban kialakított új urnateremről tájékozódhatnak az irodai órákban, valamint plébániánk honlapján, illetve a hirdetőtáblára kihelyezett tájékoztatón.
     Jövő héten vasárnap, délután 5 órai kezdettel a Székely Műhely zenekar (kórussal és néptáncosokkal) előadja templomunkban az 1997-ben bemutatott Jövendölések” című misztériumjáték felújítását. Ennek szövege az Ószövetségi Zsoltárok Jézusra vonatkozó jövendölésein alapul. Az előadás után beszélgetés, agapé várja az érdeklődőket a közösségi házban.

2017.10.01.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 26. vasárnap
 „A vámosok és utcanők megelőznek bennetek Isten országában.”  (Mt 21,31)

HETI MISEREND
Október 1. Évközi 26. vasárnap
     de. 10 óra: Élő RITÁÉRT és családjáért
     este 7 óra: Hálából LÁSZLÓÉRT és a BALOGH családért
Október 2. hétfő Szent Őrzőangyalok
     este 6 óra: Élő GYULÁÉRT hálaadásul születésnapja alk.
Október 4. szerda, Assisi Szent Ferenc
     reggel 8 óra: Jó szándékra
Október 6. péntek
     reggel 8 óra: Az urnateremben nyugvó elhunyt testvéreinkért
     és itt maradt hozzátartozóikért
Október 8. vasárnap, Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya
     de. 10 óra: † KELEMEN  IMRÉNÉ  ELVIRA
     este 7 óra: † Édesapa halálának 36. évfordulója

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
A 10 órai szentmise után a vasútmodell klub összejövetele lesz a plébánián. Du. 4 órától nyitva lesz a templom az elcsendesedésre vágyó testvérek fogadására.
     Október hónapban hétfőtől szombatig és vasárnap az esti mise előtt háromnegyed órával rózsafüzér imádság van a templomban.
     Hétfőn, este 7 órától felnőtt hittan lesz a közösségi házban.
     Kedden, 9.30-11.30 óra között a Baba-mama klub összejövetele lesz a közösségi házban. Részleteket a kihelyezett plakáton olvashatunk. Minden kedves érdeklődő mamát és kisbabát szeretettel várunk!
     Szerdán, reggel 7-től imaóra lesz plébániai közösségünkért.
Csütörtökön, 18.30-tól a felnőtt katekézis haladó csoportja találkozik a közösségi házban.
     A jövő vasárnapi szentmisét követően az aradi vértanúkra emlékezünk.
     Ezt követően indul az új ministránsok képzése a templomban. 7-8 éves kortól várjuk a gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket, akik szívesen bekapcsolódnak ebbe a szolgálatba. A foglalkozások kb. fél óra hosszúak lesznek. Az avatás tervezett időpontja 2018. április 8-a, az Isteni Irgalmasság ünnepe.
     A templomban kialakított új urnateremről tájékozódhatnak az irodai órákban, valamint plébániánk honlapján.

2017.07.26.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 25. vasárnap
SZENTÍRÁS VASÁRNAPJA
„Keressétek az Urat, amíg megtaláljátok, hívjátok segítségül, amíg közel van!” (Iz 55,6)

HETI MISEREND
Szeptember 24. Szentírás vasárnapja
     de. 10 óra: Hálaadásul egy kérés megoldódásáért
     este 7 óra: † FÜGEDI ANDRÁSNÉ  ANNA temetése előtt
Szeptember 25. hétfő   
     este 6 óra: Élő ANDRÁSÉRT
Szeptember 27. szerda, Páli Szent Vince
     reggel 8 óra:
Szeptember 29. péntek,
Szent Mihály, Gábor és Rafael főangyalok

     reggel 8 óra:
Október 1. vasárnap, Évközi 26. vasárnap
     de. 10 óra: Élő RITÁÉRT és családjáért
     este 7 óra: Hálából LÁSZLÓÉRT és a BALOGH családért

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
papírgyűjtés befejeződött. Kérjük, hogy egyelőre többet ne hozzanak. Köszönjük az adományokat!
plébániai hittanórák és összejövetelek rendjét megtaláljuk a hirdetőtáblán és a honlapunkon.
Du. 4 órától nyitva lesz a templom az elcsendesedésre vágyó testvérek fogadására, 6 órától a rózsafüzért imádkozzuk.
Hétfőn, este 7 órától a liturgikus munkacsoport összejövetele lesz a plébánián, ahol megbeszéljük az elkövetkező időszak eseményeit. Ha valaki szeretne valamit megvalósítani, akkor most jelezze.
Kedden, 18.00-tól a felnőtt katekézis kezdő csoportjának összejövetele lesz a Plébánián.
Szerdán, reggel 7-től imaóra lesz plébániai közösségünkért.
A templomban kialakított urnateremben 1; 2; 3, 4 illetve családi (5-7) személyes urnafülkék válthatóak meg. A megváltás időtartama 25 év. Kiemelt hely: 4-8 sor, II. Átlagos hely: 1-3, ill. 9-12 sor
     Áraink:
       
1 személyes urnahely: 180 000 – 200 000, – Ft.
       2 személyes urnahely: 230 000 – 250 000, – Ft.
       3 személyes urnahely: 280 000 – 300 000, – Ft.
       4 személyes urnahely: 330 000 – 350 000, – Ft.
       CSALÁDI urnahely: 430 000 – 450 000, – Ft.
Különleges koncertre hívjuk és várjuk a kedves Testvéreket:
Október 15-én, vasárnap délután 5 órai kezdettel a Székely Műhely zenekar (kórussal és néptáncosokkal) előadja templomunkban az 1997-ben bemutatott „Jövendölések” című misztériumjáték felújítását. Ennek szövege az Ószövetségi Zsoltárok Jézusra vonatkozó jövendölésein alapul. Mindenkit szeretettel várunk, az előadás után a Közösségi Házban beszélgetés, agapé várja az érdeklődőket!

2017.09.17.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 24. vasárnap
„Egyikünk sem él csak önmagának, és egyikünk sem hal meg csak önmagának.” (Róm 14,7)

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
Veni Sancte szentmise után várjuk a gyermekeket, a szülőket, az érdeklődő fiatalokat és a felnőtteket az elkövetkezendő hitéleti találkozások megbeszélésére a közösségi házban. Bátorítjuk az elsőáldozásra és a felnőtt keresztségre vágyó testvéreinket, hogy jöjjenek.  Az összejövetelek rendjét megtaláljuk a hirdetőtáblán és a honlapunkon.
Du. 4 órától nyitva lesz a templom az elcsendesedésre vágyó testvérek fogadására, 6 órától a rózsafüzért imádkozzuk.

Hétfőn, este 7 órától felnőtt hittan lesz a közösségi házban.

Szerdán, reggel 7-től imaóra lesz plébániai közösségünkért.

Csütörtökön, 18.30-tól a felnőtt katekézis haladó csoportjának összejövetele lesz a közösségi házban.

Köszönjük mindenki adományát és munkáját, aki hozzájárult az új orgonához! Hála legyen Istennek!

2017.09.06.
Szeptember 10-én
 lesz a hagyományos plébániai napunk. A szentmisében lesz megáldva az új orgona, a mise után pedig Lengyel Zoltán orgonaművész ad egy kb. félórás orgonakoncertet az ünnep alkalmából.
A szentmisét Mons. Forró József, pápai küldött celebrálja.

2017.08.27.
„Vállára teszem Dávid palotájának kulcsait” (Iz 22,22)

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
Jövő héten szerdán (aug. 30.) és pénteken (szept. 1.) szabadság miatt nem lesznek szentmisék

Szeptember 10-én lesz a hagyományos plébániai napunk. A szentmisében lesz megáldva az új orgona, a mise után pedig Lengyel Zoltán orgonaművész ad egy kb. félórás orgonakoncertet az ünnep alkalmából.
A szentmisét Mons. Forró József, pápai küldött celebrálja. A többi programot jövő héten fogjuk hirdetni.

Szeptember 17-én, vasárnap a 10 órai szentmise után megbeszélés lesz a közösségi házban a hittanórákkal kapcsolatban. Részletesen el fogjuk mondani a csoport- és órabeosztást, illetve minden fontos információt. Az első hittanórák a 18-ával kezdődő héten lesznek.

Gyalogos zarándoklat lesz a Városmajorból Máriaremetére 2017. szeptember 16-án, szombaton a Mindszenty-szobor megáldása után. A zarándoklatot Bíró László és dr. Székely János püspök vezeti, a szentmisét dr. Erdő Péter bíboros úr mondja. Jelentkezni lehet Böröcz Attilánál a +36307053888 mobilszámon és a boroczattila68mail.com e-mail címen.

Ma (27-én) délután 4 órától nyitva lesz a templom.

Hétfőn, 28-án este 7 órától képviselőtestületi ülés lesz a plébánián.

2017.08.14.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Szent István Király ünnepe

„Nagy gonddal őrizd a szívedet, hiszen belőle indul ki az élet.” (Péld 4,23)

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI

Vasárnap du. 4-től nyitva lesz a templom, este 6 órától pedig a rózsafüzért imádkozzuk.

Szerdán, a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért.

Gyalogos zarándoklat lesz a Városmajorból Máriaremetére 2017. szeptember 16-án, szombaton a Mindszenty szobor megáldása után. A zarándoklatot Bíró László és dr. Székely János püspök vezeti, a szentmisét dr. Erdő Péter bíboros úr mondja. Jelentkezni lehet Böröcz Attilánál a +36307053888 mobilszámon és a boroczattila68mail.com e-mail címen.

2017.08.14.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 19. vasárnap
„az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett”
(Mt 14,30)

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
Augusztus 15-én, kedden Szűz Mária mennybevétele, Nagyboldogasszony ünnepe van. Ezen a napon este 6 órakor lesz szentmise templomunkban.

Jövő vasárnap du. 4-től nyitva lesz a templom, este 6 órától pedig a rózsafüzért imádkozzuk.

Szerdán, a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért.

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
          Mennyei Atyánk,
              minden élet forrása!
          Küldd el Szentlelkedet,
              hogy az önmagát értünk feláldozó
              és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
              felismerjük és egyre jobban szeressük!
          Ő Urunk és Mesterünk,
              barátunk és táplálékunk,
              orvosunk és békességünk.
          Adj bátorságot,
              hogy az ő erejét és örömét
              elvigyük minden emberhez!
          Add, hogy a készület ideje
              és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
              egész hívő közösségünk,
              fővárosunk, népünk,
              Európa és a világ
              lelki megújulására szolgáljon!
                                                   Ámen.

2017.07.29.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 17. vasárnap
„az Istent szeretőknek minden a javukra válik”  (Róm 8,28)

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
Vasárnap du. 4-től nyitva lesz a templom, este 6 órától pedig a rózsafüzért imádkozzuk.
Szerdán, a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért.

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
          Mennyei Atyánk,
              minden élet forrása!
          Küldd el Szentlelkedet,
              hogy az önmagát értünk feláldozó
              és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
              felismerjük és egyre jobban szeressük!
          Ő Urunk és Mesterünk,
              barátunk és táplálékunk,
              orvosunk és békességünk.
          Adj bátorságot,
              hogy az ő erejét és örömét
              elvigyük minden emberhez!
          Add, hogy a készület ideje
              és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
              egész hívő közösségünk,
              fővárosunk, népünk,
              Európa és a világ
              lelki megújulására szolgáljon!
                                                   Ámen.

2017.07.16.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 15. vasárnap
„Nem ítélni és el nem ítélni pozitív értelemben azt jelenti, hogy észrevesszük a jót másokban, és nem gyötörjük töredékes ítéletünkkel és feltételezett mindentudásunkkal.” (Ferenc pápa)

HETI MISEREND
Július 16. Évközi 15. vasárnap
     de. 10 óra: † Mária édesanyáért születésének 106. évfordulóján
     este 7 óra: † Lukácsért
Július 17. hétfő
     este 6 óra: Békési család élő és elhunyt tagjaiért
Július 19. szerda
     reggel 8 óra:
Június 14. péntek
     reggel 8 óra:
Július 23. Évközi 16. vasárnap
     de. 10 óra: † János édesapáért halálának 4. évfordulóján
     este 7 óra:

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
Szerdán, a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért.

2017.07.10.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 14. vasárnap
„Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű.” (Mt 11,30)

HETI MISEREND
Július 9. Évközi 14. vasárnap
     de. 10 óra: Élő Miklós és családtagokért
     este 7 óra: † Szülőkért
Július 10. hétfő
     este 6 óra: Élő Anna és János
Július 12. szerda
     reggel 8 óra: Élő Anna és szeretteiért
Június 14. péntek
     REGGEL 7.30: Földi, Neményi és Bozsó család élő
     és meghalt tagjaiért
Július 16. Évközi 15. vasárnap
     de. 10 óra: † Mária édesanyáért születésének 106. évfordulóján
     este 7 óra: † Lukácsért

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI

Szerdán, a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért.
A héten, pénteken a megszokottól eltérően reggel 7.30-kor lesz szentmise.
Karitász csoport a nyári időszakban nem fogad és nem oszt ruhákat. A szeptemberi nyitásról a hirdetésben adunk tájékoztatás. Köszönjük az eddigi adományokat és a Karitász munkatársak szolgálatát!

2017.07.01.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 13. vasárnap
„Aki titeket befogad, engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött.” (Mt 10,40)

HETI MISEREND
Július 1. szombat
     este 6 óra: † Sándor † Anna és a Trieb család elhunyt tagjaiért
Július 2. Évközi 13. vasárnap
     de. 10 óra:
     este 7 óra:
Július 3. hétfő, Szent Tamás apostol
     este 6 óra:
Július 5. szerda
     reggel 8 óra:
Június 7. péntek
     reggel 8 óra:
Július 9. Évközi 14. vasárnap
     de. 10 óra:
     este 7 óra:

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
A mai perselyadományokat, az ún. Péter-filléreket a szentatya karitatív célokra fordítja.
A múlt héten megjelent plébániai újságunk nyári kiadása, amely a hálaadás fontosságát emeli ki életünkben. Szeretettel ajánljuk a kedves testvérek figyelmébe.
Ma délután 4 órától a templom nyitva lesz, 18.00-tól a rózsafüzért imádkozzuk.
Szerdán, a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért.

Karitász csoport a nyári időszakban nem fogad és nem oszt ruhákat. A szeptemberi nyitásról a hirdetésben adunk tájékoztatás. Köszönjük az eddigi adományokat és a Karitász munkatársak szolgálatát!

Jövő vasárnap a 10 órai szentmise előtt 9.25-től bibliaolvasást tart Orbán Edith testvérünk. Nála lehet jelentkezni felolvasására.

2017.06.25.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 12. vasárnap
„Mindenki Érte él.” (Lk 20,38)

HETI MISEREND
Június 25. Évközi 12. vasárnap
     de. 10 óra, TEMPLOMBÚCSÚ: Egyházközségért
     este 7 óra: Élő Péter
Június 26. hétfő
     este 6 óra: Emőkéért 80. születésnapja alkalmából
Június 28. szerda, Szent Iréneusz
     reggel 8 óra:
Június 30. péntek
     reggel 8 óra:
Július 1. szombat
     este 6 óra: † Sándor † Anna és a Trieb család elhunyt tagjaiért
Július 2. Évközi 13. vasárnap
     de. 10 óra:
     este 7 óra: 

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
Jézus Szíve litániák a héten:
Hétfőn: 18.30 óra (szentmise után)
Szerdán és pénteken: 8:30 óra (szentmise után)
Megjelent plébániai újságunk nyári kiadása, amely a hálaadás fontosságát emeli ki életünkben. Szeretettel ajánljuk a kedves testvérek figyelmébe.
Ma 17.45-től rózsafüzér és litánia lesz templomunkban.
Szerdán, a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért.
Jövő vasárnap a 10 órai szentmise előtt 9.25-től bibliaolvasást tart Orbán Edith testvérünk. Nála lehet jelentkezni felolvasására.
Az új orgonára várva folytatjuk a gyűjtést, hogy sikerüljön minden tekintetben beilleszteni a templomi szolgálatba.
Szeretetláng imacsoport szervezésében 2017. július 22-én, szombaton zarándoklat lesz Mátraszentimre-Fallóskút Szűzanya kegyhelyre. Jelentkezni Baranyai Borókánál lehet a sekrestyében.
Ferenc pápa Dr. Székely János püspök urat a Szombathelyi Egyházmegye megyéspüspökévé nevezte ki. Ünnepélyes beiktatására 2017. július 8-án 10.30 órakor kezdődő ünnepi szentmisében kerül sor. A kinevezésről szóló körlevél elolvasható a hirdetőtáblán. Isten áldása kísérje főpásztori szolgálatát!

2017.06.11.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Szentháromság vasárnapja
„Örvendjetek és tökéletesedjetek! Buzdítsátok egymást, éljetek egyetértésben és békességben!” (2 Kor 13,11)

HETI MISEREND
Június 11. Szentháromság vasárnapja
     de. 10 óra, Te Deum: † Sándorért 26. évforduló alkalmából
     este 7 óra: Békési család élő és elhunyt tagjaiért
Június 12. hétfő
     reggel 8 óra: † Hercegi Károly (temetési szentmise)
Június 13. szerda
     reggel 8 óra: Földi, Neményi és Bozsó család
     élő és elhunyt tagjaiért
Június 16. péntek
     reggel 8 óra: † Varga Józsefné Anna (temetési szentmise)
Június 18. Krisztus Szent Teste és Vére – Úrnapja
     de. 10 óra: Hálaadásul a Gál család tagjaiért
     este 7 óra

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
Jézus Szíve litániák a héten:
Hétfőn: 18.30 óra (szentmise után)
Szerdán és pénteken: 8:30 óra (szentmise után)
Vasárnap: 18:30 óra (szentmise előtt)
Ma 17.45-től rózsafüzér és litánia lesz templomunkban.
Hétfőn, este 7 órától felnőtt hittan lesz a közösségi házban.
Szerdán, a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért a sekrestyében, utána 9 órától a Karitász csoport tart ruhaosztást a közösségi házban.
Jövő vasárnap a 10 órai szentmise előtt 9.25-től bibliaolvasást tart Orbán Edith testvérünk. Nála lehet jelentkezni felolvasására.
Úrnapjára örömmel várjuk az idén elsőáldozó gyermekeket, hogy társaikkal együtt ők szórják a virágszirmokat a körmenet alatt. Emellett örömmel várunk virágadományokat a díszítéshez a sekrestyében.
Június 4-18-a között, papírgyűjtés van a plébániai közösség anyagi támogatására. Ebben az időszakban lehet elhelyezni a papírokat a templom előterében.
Az új orgonára várva folytatjuk a gyűjtést, hogy sikerüljön minden tekintetben beilleszteni a templomi szolgálatba.

2017.06.03.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Pünkösdvasárnap
„A Lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele.” (1 Kor 12,7)

HETI MISEREND
Június 4. Pünkösdvasárnap
     de. 10 óra: † Mészáros Ferenc (temetési mise)
     este 7 óra: Nagy és Major család elhunyt tagjaiért
Június 5. Hétfő, Szent Bonifác püspök és vértanú (Pünkösdhétfő)
     reggel 8 óra:
Június 7. szerda
     reggel 8 óra: Élő Eteléért és családjáért
Június 9. péntek
     reggel 8 óra: Élő Eteléért és családjáért
Június 11. Szentháromság vasárnapja
     de. 10 óra, Te Deum: † Sándorért 26. évforduló alkalmából
     este 7 óra: Békési család élő és elhunyt tagjaiért 

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
Jézus Szíve litániák a héten:
Szerdán és pénteken: 8:30 óra (szentmise után)
Vasárnap: 18:30 óra (szentmise előtt)
Pünkösdvasárnap a 10 órai szentmise után közös palacsintázással ünnepeljük az új elsőáldozókat a közösségi házban. A hónap első vasárnapján, 17.45-től rózsafüzérszentségimádás és litánia lesz templomunkban.
Június 4-18-a között, két héten keresztül lesz papírgyűjtés a plébániai közösség anyagi támogatására. Ebben az időszakban lehet elhelyezni a papírokat a templom előterében.
Pünkösd utáni hétfőn, reggel 8 órakor lesz szentmise.
Szerdán, a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért.
Szentháromság vasárnapján, a 10 órai családi misén tanévzáró Te Deum lesz.
A templomkert és a közösségi ház udvarának fűnyírására néhányan már összefogtak. Köszönjük a munkájukat! A héten még várjuk azok jelentkezését a sekrestyében, akik Úrnapján szívesen vállalnák egy-egy sátor feldíszítését.
Folytatjuk a gyűjtést az új orgonára. Köszönjük az eddigi adományokat és örömmel veszünk minden további támogatást.

2017.05.28.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Húsvét 7. vasárnapja
Urunk mennybemenetele
„…lehetséges észrevenni és megvilágítani a jó hírt, amely valójában minden egyes történetben, minden ember arcában jelen van.” (Ferenc pápa)

HETI MISEREND
Május 28. Húsvét 7. vasárnapja, Urunk mennybemenetele
     de. 10 óra: Élő Ritákért névnapjuk alkalmából
     este 7 óra: Zitáért és beteg édesanyja gyógyulásáért
Május 29. hétfő
     este 6 óra: élő Gyula és családja
Május 31. szerda
     reggel 8 óra: Élő Etele és családja
Június 2. péntek
     reggel 8 óra: Az urnatemetőben nyugvó testvéreinkért
     és itt maradt hozzátartozóikért
Június 3. szombat
     este 6 óra: † Aranyosi Józsefért halála évfordulóján,
     élő és elhunyt családtagokért
Június 4. Pünkösdvasárnap
     de. 10 óra: † Mészáros Ferenc (temetési mise)
     este 7 óra 

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
Jézus Szíve litániák a héten:
Hétfőn: 18:30 óra (szentmise után)
Szerdán és pénteken: 8:30 óra (szentmise után)
Vasárnap: 18:30 óra (szentmise előtt)
Vasárnap 17.45-től rózsafüzér és májusi litánia lesz. 18.00-tól a Lumen Christi Gospel Kórus tart koncertet a Csokonai Művelődési Házban.
Hétfőn, este 7 órától felnőtt hittan lesz a közösségi házban.
Szerdán, a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért a sekrestyében, utána 9 órától a Karitász csoport tart ruhaosztást a közösségi házban.
Június 4-én, Pünkösdvasárnap a 10 órai szentmise után közös palacsintázással ünnepeljük az új elsőáldozókat a közösségi házban.
Június 4-18-a között, két héten keresztül lesz papírgyűjtés a plébániai közösség anyagi támogatására. Ebben az időszakban lehet elhelyezni a papírokat a templom előterében kijelölt helyen.

A templomkert és a közösségi ház udvarának fűnyírása még nem megoldott, ezért várjuk mindazok jelentkezését, akik másokkal összefogva bekapcsolódnának a feladat elvégzésébe. Várjuk azok jelentkezését is a sekrestyében, akik Úrnapján szívesen vállalnák egy-egy sátor feldíszítését.

Folytatjuk a gyűjtést az új orgonára. Köszönjük az eddigi adományokat és örömmel veszünk minden további támogatást.

2017.05.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Húsvét 5. vasárnapja
„Mi pedig majd az imádságnak és az ige szolgálatának szenteljük magunkat.” (ApCsel 6,4)

HETI MISEREND
Május 14. Húsvét 5. vasárnapja
     de. 10 óra: Élő Andrásért 8. születésnapja alkalmából
     este 7 óra: † Kerényi Lászlóért halálának
     2. évfordulóján és élő hozzátartozóiért
Május 15. hétfő
     este 6 óra: Püspökeinkért, papjainkért és papi hivatásokért
Május 17. szerda
     reggel 8 óra: † Pulpánová Margit
Május 19. péntek
     reggel 8 óra: † Márta édesanyáért
Május 21. Húsvét 6. vasárnapja
     de. 10 óra, ELSŐÁLDOZÁS: Kaczián és Horváth családért
     este 7 óra: Élő Zsoltért és párjáért Gizelláért
     születésnapjuk alkalmából 

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
Májusi litániák a héten:
Hétfőn: 18:30 óra (szentmise után)
Szerdán és pénteken: 8:30 óra (szentmise után)
Vasárnap: 18:30 óra (szentmise előtt)
A délelőtt 10 órai szentmise után vasútmodell klub lesz a közösségi házban. Hétfőn, este 6 órától lomtalanítási munkák lesznek a templom környékén és a közösségi házban. Utána este 7 órától felnőtt hittan lesz a közösségi házban.
Szerdán, a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért a sekrestyében, utána 9 órától a Karitász csoport tart ruhaosztást a közösségi házban.
Május 27-én, szombaton 16:00 órától a XV. Kerületi Egyházi Kórustalálkozó a mi templomunkban lesz.
Május 28-án, vasárnap 18:00 órától a Lumen Christi Gospel Kórus tart koncertet a Csokonai Művelődési Házban.
Június 4-én, Pünkösdvasárnap a 10 órai szentmise után közös palacsintázással ünnepeljük az új elsőáldozókat a közösségi házban.
Június 4-18-a között, két héten keresztül lesz papírgyűjtés a plébániai közösség támogatására. Ebben az időszakban lehet elhelyezni a papírokat a templom előterében kijelölt helyen.
A templomkert és a közösségi ház udvarának fűnyírása még nem megoldott, ezért várjuk mindazok jelentkezését, akik jó műszaki érzékkel rendelkeznek és bekapcsolódnának a feladat elvégzésébe. Várjuk azok jelentkezését is a sekrestyében, akik Úrnapján szívesen vállalnák egy-egy sátor feldíszítését.
Molnár Béla atya művei megrendelhetőek május végéig, az újságos asztalra kihelyezett lapon. Köszönjük a rajta keresztül kapott tanításokat!
Folytatjuk a gyűjtést az új orgonára. Hála a közösség összefogásáért! Várjuk még a további adományokat.

2017.05.07.

Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Húsvét 4. vasárnapja
„Aki viszont az ajtón megy be az a juhok pásztora.” (Jn 10,2)

HETI MISEREND
Május 7. Húsvét 4. vasárnapja, Anyák napja
     de. 10 óra: † Anna és Erzsébet
     este 7 óra: † Szülők és nagyszülők
Május 8. hétfő
     este 6 óra: † Klára, István és János
Május 10. szerda
     reggel 8 óra: Püspökeinkért és papjainkért,
     papi és szerzetesi hivatásokért
Május 12. péntek
     reggel 8 óra: Földi, Neményi, Bozsó család élő
     és elhunyt tagjaiért
Május 14. Húsvét 5. vasárnapja
     de. 10 óra: Élő Andrásért 8. születésnapja alkalmából
     este 7 óra

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
Májusi litániák a héten:
     Hétfőn: 18:30 óra (szentmise után)
     Szerdán és pénteken: 8:30 óra (szentmise után)
     Vasárnap: 18:30 óra (szentmise előtt)
A hónap első vasárnapján, 17:30-tól szentségimádás lesz templomunkban.

Hétfőn, este 7 órától az Egyházközségi
Képviselőtestület
 összejövetele lesz a plébánián.

Szerdán, a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért a sekrestyében.

Folyamatosan gyűjtünk az új orgona megvásárlására. Az erre szánt összegeket a sekrestyében, az irodai szolgálat ideje alatt, illetve az elkülönített számlaszámra lehet megtenni. Köszönjük mindenkinek, aki anyagi áldozathozatallal is kifejezi felelősségét a közösség iránt!

A mostani vasárnappal elkezdjük az újonnan jelentkezők felkészítését a ministrálásra. A kb. 30 perces képzések vasárnaponként lesznek, a 10 órai szentmise után a templomban vagy a közösségi házban. Váruk mindenkit, aki szívesen szolgálna az oltár mellett. Jelentkezni lehet Karesz atyánál vagy Nagy Péternél.

Molnár Béla atya művei megrendelhetőek május végéig, az újságos asztalra kihelyezett lapon.
          Szellemi örökséged tetteinkben tovább él. Köszönjük!

2017.04.30.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Húsvét 3. vasárnapja
„Az élet útját mutatod meg nekem, színed előtt örülni gyönyörűségem.”  (Zsolt 16,11)

HETI MISEREND
Április 30. Húsvét 3. vasárnapja
     de. 10 óra: † Kamilláért halála 18. évfordulóján
     este 7 óra: † Bárczi Mária Magdolna megemlékező mise)
Május 1. hétfő, Szent József a munkás   
     este 6 óra: † Hatfaludi József (megemlékező mise)
Május 3. szerda, Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok
     reggel 8 óra: Szt. Flórián tiszteletére,
     élő és elhunyt hozzátartozókért
Május 5. péntek
     reggel 8 óra: Az urnatemetőben nyugvó testvéreinkért
     és itt maradt hozzátartozóikért
Május 6. szombat
     este 6 óra: † Czékmány Imréné Irén megemlékező mise)
Május 7. Húsvét 4. vasárnapja, Anyák napja
     de. 10 óra:
     este 7 óra: † Szülők és nagyszülők

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
Májusi litániák a héten:
Hétfőn: 17:30 óra
Szerdán és pénteken: 8:30 óra
Szombat: 17:30 óra
Vasárnap: 18:30 óra

Ma du. fél 4-től nyitva lesz a templom. Aki szeretne bejönni és Isten irgalmas szeretetére figyelve elcsendesedni, van rá lehetősége. Az esti szentmise előtt 18:15 órától a rózsafüzért imádkozzuk.

Hétfőn, este 7 órától felnőtt hittan lesz a közösségi házban.

Szerdán, a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért a sekrestyében, utána pedig a Karitász csoport tart ruhaosztást a közösségi házban.

Folyamatosan gyűjtünk az új orgona megvásárlására. Az erre szánt összegeket a sekrestyében, az irodai szolgálat ideje alatt, illetve az elkülönített számlaszámra lehet megtenni. Köszönjük mindenkinek, aki anyagi áldozathozatallal is kifejezi felelősségét a közösség iránt!

A jövő vasárnappal elkezdjük az újonnan jelentkezők felkészítését a ministrálásra. A kb. 30 perces képzések vasárnaponként lesznek, a 10 órai szentmise után a templomban vagy a közösségi házban. Az első alkalom május 7-én lesz. Örömmel váruk mindenkit, akinek van kedve, ehhez a szép szolgálathoz. Jelentkezni lehet Karesz atyánál vagy Nagy Péternél.

2017.04.23.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA
„Az Úr pedig naponként vezetett hozzájuk olyanokat, akik hagyták, hogy megmentsék őket.”                                                                             (ApCsel 2,47)
HETI MISEREND
Április 23. ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA
     de. 10 óra: Hálaadás a plébániai közösségért
     este 7 óra: † Hadnagy Józsefné Ica (gyászmise)
Április 24. hétfő 
     este 6 óra: Élő Mária és családja
Április 26. szerda
     reggel 8 óra: Élő Zita és édesanyja gyógyulásáért
Április 28. péntek
     reggel 8 óra:
Április 30. Húsvét 3. vasárnapja
     de. 10 óra: † Kamilláért halála 18. évfordulóján
     este 7 óra:

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
Szerdán, a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért a sekrestyében.

Április 29-én, szombaton este 7 órától tánccal ünnepeljük a tánc világnapját a közösségi házban. A két órás program részei: zumba, társastánc és meditatív táncok. Kezdőket és haladókat egyaránt szeretettel várnak a szervezők Somodi Gáborné Kati és Kovács Miklós.

Folyamatosan gyűjtünk az új orgona megvásárlására. Az erre szánt összegeket a sekrestyében, az irodai szolgálat ideje alatt, illetve az elkülönített számlaszámra lehet megtenni. Köszönjük mindenkinek, aki anyagi áldozathozatallal is kifejezi felelősségét a közösség iránt!

Molnár Béla atyáért a szentmise április 28-án pénteken, 10 órakor lesz a Pestújhelyi Keresztelő Szent János templomban. Utána 12 órakor helyezzük el hamvait az Óbudai Jó Pásztor templom urnatemetőjében. A feltámadás hite adjon erőt a családtagoknak és a gyászoló közösségnek.

2017.04.17.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Húsvétvasárnap
„A keresztény élet egy ütközet, egy gyönyörű ütközet
                                                                (Ferenc pápa)
HETI MISEREND
Április 16. HÚSVÉTVASÁRNAP
     de. 10 óra: † Kövesi Tibor
     este 7 óra: Plébániai közösségünk és hazánk lelki megújulásáért
Április 17. Húsvéthétfő  
     de. 10 óra: † Erzsébet és György szülőkért
Április 19. szerda
     reggel 8 óra: † Erzsébetért és Sándorért és élő családtagjaikért
Április 21. péntek
     reggel 8 óra: † Szülőkért Terézért és Imréért,
     valamint élő családtagokért
Április 23. ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA
     de. 10 óra: Hálaadás a plébániai közösségért
     este 7 óra: † Hadnagy Józsefné Ica (gyászmise)

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
Szerdán, a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért a sekrestyében.

Jövő vasárnap, a 10 órakor GOSPEL MISE lesz a Lumen Christi Kórus szolgálatával. Mindenkit szeretettel várunk!

Április 29-én, szombaton este 7 órától tánccal ünnepeljük a tánc világnapját a közösségi házban. A két órás program részei: zumba, társastánc és meditatív táncok. Kezdőket és haladókat egyaránt szeretettel várnak a szervezők Somodi Gáborné Kati és Kovács Miklós

Elkezdődött a gyűjtés az új orgona megvásárlására. Az erre szánt összegeket a sekrestyében, az irodai szolgálat ideje alatt, illetve az elkülönített számlaszámra lehet megtenni.

Az idei évben is felajánlhatjuk adónk 1%-át. Ajánljuk a kedves testvérek figyelmébe, hogy az első felajánlást Magyar Katolikus Egyháznak, a másodikat pedig a Jézus Szíve Alapítvány javára ajánlják fel. Az itt befolyt összeg egy jelentős részét az új orgona megvásárlására fordítjuk.

Molnár Béla atyáért a szentmise április 28-án, pénteken 10 órakor lesz a Pestújhelyi Keresztelő Szent János templomban. Utána 12 órakor helyezzük el hamvait az Óbudai Jó Pásztor templom urnatemetőjében. A feltámadás hite adjon erőt a családtagoknak és a gyászoló közösségnek. 

MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK ÁLDOTT, LELKI ÉPÍTKEZÉSBEN GAZDAG HÚSVÉTI ÜNNEPKET KÍVÁNUNK!
Gyula atya és Károly atya

2017.04.09.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Virágvasárnap
     „Látszólag minden ugyanúgy megy tovább.
     Mégis fordult, csendben, rejtetten minden.”
                                                 (Molnár Béla atya)

HETI MISEREND
Április 9. Virágvasárnap
     de. 10 óra: Rausz család élő és elhunyt tagjaiért,
     † Kálmán édesapáért és élő nagymama
     születésnapjára
     este 7 óra: Élő és elhunyt családtagokért
Április 10. Nagyhétfő  
     este 6 óra: † Sándor, † Anna és a Trieb család
     elhunyt tagjaiért
Április 12. Nagyszerda
     reggel 8 óra: Földi, Neményi, Bozsó család élő
     és elhunyt tagjaiért
Április 13. NAGYCSÜTÖRTÖK
     este 6 óra: † Molnár Béla atyáért
Április 14. NAGYPÉNTEK
     reggel 9 óra: Keresztút
     du. 3 óra: Az Úr szenvedésének ünneplése
Április 15. Nagyszombat
     este fél 8 óra: HÚSVÉT VIGÍLIÁJA
Április 16. HÚSVÉTVASÁRNAP
     de. 10 óra: † Kövesi Tibor
     este 7 óra

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
Szerdán, a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért a sekrestyében.

nagyhét szertartásrendje megtalálható a hirdetőtáblán. Kérjük, figyelmesen tanulmányozza a változásokat!

Április 29-én, szombaton este 7 órától tánccal ünnepeljük a tánc világnapját a közösségi házban. A két órás program részei: zumba, társastánc és meditatív táncok. Kezdőket és haladókat egyaránt szeretettel várnak a szervezők Somodi Gáborné Kati és Kovács Miklós

Gyónási alkalmak a héten:
Nagycsütörtökön az esti virrasztás alatt kb. 19:30 órától
Nagypénteken 8:00-8:45 óra között
Húsvétvasárnap fél 10 órától.

Karitász csoport örömmel köszöni meg a testvérek támogatását, mert sikerült a környék szegény családjait és egy kárpátaljai gyermekotthont is támogatni a befolyt adományokból.

A ministránsok a kijáratnál gyűjtik a Szentsír díszítésére szánt összegeket.

Elkezdődött a gyűjtés az új orgona megvásárlására. Az erre szánt összegeket a sekrestyében, az irodai szolgálat ideje alatt, illetve az elkülönített számlaszámra lehet megtenni.

Köszönjük mindenki szolgálatát, akik húsvéti nagytakarításban részt vettek, így hozzájárultak Urunk feltámadásnak méltó megünnepléséhez.

Adjunk hálát Molnár Béla atyáért, aki tegnap eltávozott Urunkhoz. Ma du. 5 órakor a pestújhelyi közösséghez kapcsolódva imádkozunk érte a Keresztelő Szent János templomban. Isten adjon neki örök békességet!

2017.04.02.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Nagyböjt 5. vasárnap
„EMELD FEL ARCODAT!”

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
A mai perselyadományokat a Szentföld javára ajánljuk fel.
A délelőtt 10 órai lelkigyakorlatos szentmise után vasútmodell klubkézműves foglalkozás és társasjáték lesz a közösségi házban. Este 6 órától pedig szentségimádás lesz templomunkban.
Hétfőn, este 7 órától felnőtt hittan lesz a közösségi házban.
Szerdán, a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért a sekrestyében, 9 órától pedig a

Karitász csoport tart ruhaosztást a közösségi házban.
Nagyböjt pénteki napjain, este 6 órától a keresztút imádságát végezzük.
nagyhét szertartásrendje megtalálható a hirdetőtáblán. Kérjük, figyelmesen tanulmányozza a változásokat!

Gyónási alkalmak a héten:
A mai vasárnapi szentmise előtt 9-9:45 óra között.
Pénteken, este 6 órától a keresztút alatt.
Jövő vasárnap fél 10 órától.

A Karitász csoport kéri a testvéreket, hogy ebben az évben az élelmiszerek helyett, az ennivalóra szánt összeggel támogassák a rászorulókat. Az adományokat a Mária oltárnál elhelyezett feliratos perselybe lehet bedobni.
A ministránsok a kijáratnál gyűjtik a Szentsír díszítésére szánt összegeket.

Április 8-án, szombaton du. 2 órától húsvéti nagytakarítás lesz. Kérjük, hogy addig mindenki vigye el az itt maradt temetői koszorúkat. Várunk mindenkit, aki tud segíteni!

Elkezdődött a gyűjtés az új orgona megvásárlására. Az erre szánt összegeket a sekrestyében, az irodai szolgálat ideje alatt, illetve számlaszámra lehet megtenni.

Kedves Testvérek!

Az itt látható ALLEN CHANCEL CF-3 digitális orgona megvásárlása mellett döntöttünk.

Az orgonát meg is rendeltük, érkezése június végére várható. Minden járulékkal együtt kb. 5 és fél millió forintba kerül. Az érkezéséig másfél millió forint adományt szeretnénk összegyűjteni, hogy a pénzügyi egyensúlyunk az év végéig megmaradjon.

Kérjük a testvérek adományát, hogy megszólalhasson templomunkban ismét az orgona szép hangja.

Készpénzben a sekrestyében, a plébánián vagy a kistorony mellékszámlára átutalással „orgona” megjegyzéssel várjuk az adományokat.

Számlaszám:
11784009-20208705

A Képviselő Testület

2017.03.26.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Nagyböjt 4. vasárnap
„A világosság gyümölcse csupa jóság, igazság, egyenesség.” (Ef 5,9)

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
Szerdán, a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért a sekrestyében.
Nagyböjt pénteki napjain, este 6 órától a keresztút imádságát végezzük.
Jövő héten, szombaton az esti 6 órai és vasárnap a 10 órai szentmisén nagyböjti lelkigyakorlat lesz. A kedves testvéreket mindkét napra szeretettel várjuk. Az elmélkedések címe: Emeld fel arcodat! 
Jövő vasárnap a perselyadományokat a Szentföld javára ajánljuk fel. A lelkigyakorlatos szentmise után vasútmodell klub, kézműves foglalkozás és társasjáték lesz a közösségi házban. Este 6 órától pedig szentségimádás lesz templomunkban.

Gyónási alkalmak a héten:

Pénteken, este 6 órától Gyula atya gyóntat a keresztút alatt. Kérjük, hogy az első negyed órán belül érkezzen meg, aki gyónni szeretne.
Szombaton az esti mise után, ameddig jönnek a testvérek.
Vasárnap pedig 9-9:45 óra között.

Az idei évben is elérkezett az 1%-os felajánlások ideje. Ajánljuk a kedves testvérek figyelmébe, hogy az első felajánlást Magyar Katolikus Egyháznak, a másodikat pedig a Jézus Szíve Alapítvány javára ajánlják fel.
Karitász csoport kéri a testvéreket, hogy ebben az évben az élelmiszerek helyett, az ennivalóra szánt összeggel támogassák a rászorulókat. Az adományokat a Mária oltárnál elhelyezett feliratos perselybe lehet bedobni. Köszönjük!
A nagyhét szertartásrendje megtalálható a hirdetőtáblán. Kérjük, figyelmesen tanulmányozza a változásokat!
Április 8-án, szombaton du. 2 órától húsvéti nagytakarítás lesz. Várunk mindenkit, aki tud segíteni!

2017.03.19.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Nagyböjt 3. vasárnap
„…ő élő vizet adna neked…” (Jn 4,10)

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
Hétfőn, este 7 órától felnőtt hittan lesz a közösségi házban.
Szerdán, a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért a sekrestyében, utána pedig a Karitász csoport tart ruhaosztást a közösségi házban.
Nagyböjt pénteki napjain, este 6 órától a keresztút imádságát végezzük. Alatta gyónási alkalmat biztosítunk. Éljünk ezzel a lehetőséggel!
Az idei évben is elérkezett az 1%-os felajánlások ideje. Ajánljuk a kedves testvérek figyelmébe, hogy az első felajánlást Magyar Katolikus Egyháznak, a másodikat pedig a Jézus Szíve Alapítvány javára ajánlják fel. Az így befolyt összegek jelentős részét az új orgona megvásárlására fordítjuk. Köszönjük, hogy döntésüknél mérlegelik a megfogalmazott szempontokat is!
A Karitász csoport felhívása:
Kérjük a kedves testvéreket, hogy ebben az évben az élelmiszerek helyett, az ennivalóra szánt összeggel támogassák a rászorulókat. Az adományokat a Mária oltárnál elhelyezett feliratos perselybe lehet bedobni. Az így összegyűlt adományokat még húsvét előtt eljuttatjuk a szükséget szenvedőkhöz. Köszönjük! Karitász csoport
A „Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Érdemérem Díjat” a közösségek területén végzett tevékenységéért dr. Gergó Lajos, a Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia világi vezetője vehette át.
Dr. Gergó Lajos egyetemi docens, az ELTE Informatikai Karának dékán-helyettese, közel 30 éve él családjával Rákospalotán. Hitoktatói tevékenysége mellett világi vezetőként folyamatosan részt vesz a plébánia életében. Az általa vezetett Lumen Christi együttes az egyházközösség és a kerület büszkesége, akik vendégszerepléseikkel öregbítik kerületünk hírnevét. A kórust fiatal amatőr énekesek és zenészek alkotják, ők a „fekete gospel” zene hazai képviselői. Egyéni zenei világuk rendkívül vidám, lendületes és energikus, a Nemzetközi Kórusolimpián ezüst diplomát szereztek.

2017.03.11.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Nagyböjt 2. vasárnap
„Vállald velem együtt a szenvedéseket az evangéliumért…” (2Tim 1,8)

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
Hétfőn, este 7 órától az Egyházközségi Képviselőtestület összejövetele lesz a Plébánián.
Szerdán, a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért a sekrestyében.
Nagyböjt pénteki napjain, este 6 órától a keresztút imádságát végezzük. Alatta gyónási alkalmat biztosítunk. Éljünk ezzel a lehetőséggel!
Plébániai tavaszhívogató kirándulás lesz Noszvajra a következő hétvégén.
Kedves Testvérek! Kérjük, abban az esetben is tegye meg az 1%-os felajánlását a Magyar Katolikus Egyháznak, ha személyi jövedelemadója bizonyos kedvezmények miatt nulla forint, mert a „nullás” bevallás is számít. Minden az egyházmegyék részéről a plébániáknak nyújtott anyagi támogatás jelentős részét ebből az alapból finanszírozzák. Köszönjük felelős döntését!
A Karitász csoport felhívása:
A MKPK húsvét közeledtével újra tartós élelmiszergyűjtést hirdetett meg a rászorulók javára. Idén is a plébániákon működő Karitász csoportok segítségét kéri a gyűjtés és kiosztás lebonyolításában. Kérjük a kedves testvéreket, hogy ebben az évben az élelmiszerek helyett, az ennivalóra szánt összeggel támogassák a rászorulókat. Az adományokat a Mária oltárnál elhelyezett feliratos perselybe lehet bedobni. Az így összegyűlt adományokat még húsvét előtt eljuttatjuk a szükséget szenvedőkhöz. Köszönjük! Karitász csoport

2017.03.04.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Nagyböjt 1. vasárnap
Erre otthagyta őt a sátán” (Mt 4,11)

HETI MISEREND
Március 5. Nagyböjt 1. vasárnap
(RÁDIÓS KÖZVETÍTÉS, melyet újra lehet hallgatni a hangszóróra kattintva!)     
     de. 10 óra: Jutka és Réka gyermekekért
     este 7 óra: + Zsiga Jánosné 2. évf. és + Zsiga János 21. évf.

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
hamvazkodás szentelményének felvételére a szentmisék végén is van lehetőség.
Hétfőn, este 7 órától felnőtt hittan lesz a közösségi házban.
Szerdán, a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért a sekrestyében.
Nagyböjt pénteki napjain, este 6 órától a keresztút imádságát végezzük. Alatta gyónási alkalmat biztosítunk.

2017.02.26.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 8. vasárnap
De még ha ő megfeledkeznék is: én akkor sem feledkezem meg rólad – mondja az Úr.” (Iz 49,15)

HETI MISEREND
Február 26. vasárnap, Évközi 8. vasárnap
(RÁDIÓS KÖZVETÍTÉS, melyet újra lehet hallgatni a hangszóróra kattintva!)     
de. 10 óra: † SZAKONYI JUDITÉRT és
     élő fiaiért CSABÁÉRT és ANDRÁSÉRT
     este 7 óra:  a BÉKÉSI család élő és elhunyt tagjaiért

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
A mai perselyadományokat a katolikus iskolák javára ajánljuk fel.
Hamvazószerdán, a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért a sekrestyében. Az egyház meghív bennünket, hogy ezt a napot böjttel és imádsággal szenteljük meg. A hamvazkodás szentelményének felvételére a jövő vasárnapi szentmise végén is lesz lehetőség.
Nagyböjt pénteki napjain, este 6 órától a keresztút imádságát végezzük. Alatta gyónási alkalmat biztosítunk. Azok a közösségek, akik örömmel vállalnak egy-egy pénteki keresztutat, azok iratkozzanak fel a sekrestyében.
Elsőszombaton, szentségimádási nap lesz 9-18 óráig. A nap folyamán mindenki vállalhat imaidőt. Ennek módja, ha feliratkozunk a kis asztalra kitett lapra. A nagyböjti imanap este 6 órakor szentmisével zárul.
Katolikus Rádió a jövő vasárnap 10 órai szentmisét is templomunkból közvetíti. Támogassuk a közvetítés minőségi szintjét pontos érkezésünkkel és csendes áhítatunkkal. Köszönjük!

2017.02.18.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 7. vasárnap
Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten Lelke lakik bennetek?” (1 Kor 3,16)

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
Hétfőn, este 7 órától felnőtt hittan lesz a közösségi házban.
Szerdán, a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért a sekrestyében, utána pedig a Karitász csoport tart ruhaosztást a közösségi házban.
A jövő vasárnapi perselyadományokat a katolikus iskolák javára ajánljuk fel.
Katolikus Rádió február 26-án és március 5-én, a vasárnap 10 órai szentmiséket templomunkból közvetíti. Támogassuk a közvetítés minőségi szintjét pontos érkezésünkkel és csendes áhítatunkkal. Köszönjük!

2017.02.11.
PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
Szerdán, a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért a sekrestyében.
A hideg időben a hétköznapi szentmisékre a sekrestyében jövünk össze.
Február 18-án, szombaton du. 4 órától családi farsangot rendezünk a közösségi házban. Belépő: egy tálca szendvics vagy sütemény és egy üdítő. Mindenkit szeretettel várunk!
A hagyományos két napos téli kirándulásunk technikai okok miatt nem a meghirdetett időpontban, hanem március 18-19-én kerül megrendezésre. Az új plakát a jelentkezési lappal együtt a templomból elvihető vagy a honlapunkról, facebookról letölthető. Érdeklődni Gergó Lajosnál lehet.
Február hónapjától csak minden hónap első szombatján, este 6 órakor lesz szentmise templomunkban.

Kedves Testvérek!
Sajnálatos módon, a héten betörés történt a Plébánián, valamint a templom és a közösségi ház kulcsait is eltulajdonították. Az egyházi épületeink védelmét teljes körűen megújítjuk, de szükség van a testvérek óvó figyelmére is. Ha gyanús személyeket látnak rendszeresen megjelenni a környéken, akkor kérjük, hogy jelezzék az atyáknak vagy valamelyik képviselőtestületi tagnak. Köszönjük!

2017.02.05.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései – Évközi 5. vasárnap
Gyöngeségem tudatában félve és nagyon elfogódva mentem hozzátok.” (1 Kor 2,3)

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
vasárnapi szentmise utáni Gyermek Klub lesz a Közösségi Házban, ahol színdarab próba, vasútmodell építés, csocsózás és társasjátékozás teszi színessé az együttlétet.
Hétfőn, este 7 órától felnőtt hittan lesz a közösségi házban.
Szerdán, a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért a sekrestyében. 9-11 óra között pedig a Karitász csoport tart ruhaosztást.
A hideg időben a hétköznapi szentmiséket a sekrestyében ünnepeljük.
Február 11-én, szombaton egy napos zarándoklatot szervezünk a Kecskeméti Nagytemplom – Urunk Mennybemenetele Társszékesegyházba. Jelentkezni Baranyai Borókánál lehet a sekrestyében.
Február 18-án, szombaton du. 4 órától családi farsangot rendezünk a közösségi házban. A várható programok a következők: jelmezverseny – várjuk az ötletes családi jelmezeket is, tánc, játék és egy meglepetés mese a gyerekek előadásában. Belépő: egy tálca szendvics vagy sütemény és egy üdítő. Mindenkit szeretettel várunk!
A hagyományos két napos téli kirándulásunk technikai okok miatt nem a meghirdetett időpontban, hanem március 18-19-én kerül megrendezésre. Az új plakát a jelentkezési lappal együtt a templomból elvihető vagy a honlapunkról, facebookról letölthető. Érdeklődni Gergó Lajosnál lehet.
Az érintettekkel történt megbeszélést követően februártól megváltozik a szombati miserend. A jövőben csak minden hónap első szombatján, este 6 órakor lesz szentmise templomunkban. Kérjük mindenki megértő támogatását, és mindenkit hívunk a lelki mellett közösségi élményt is adó vasárnap délelőtti szentmisére!
Felhívjuk a kedves testvérek figyelmét, hogy minden vasárnap fél 10 órától gyónási lehetőség van a templomban.
A következő héten még van lehetőség szentmise íratására, ragadjuk meg az alkalmakat.

2017.01.31.
Változás a szombati miserendben
A keresztény közösség kezdetben egyetlen ünneplésre, szentmisére gyűlt össze szerte a világon. A több vasárnapi mise gyakorlata azért alakult ki, mert a hit elterjedésével, a hívek számának növekedésével az emberek egyszerre nem fértek be a templomba.
A II. Vatikán Zsinat után a Szentszék engedélyezte a vasárnapra és főünnepekre érvényes előesti szentmisék gyakorlatát azok számára, akik sajátos élethelyzetük miatt (pl. hivatásuk, munkahelyi beosztásuk) vagy súlyos okból (pl. beteg ápolása) nem tudnak részt venni a vasárnapi misén. A kényelmi szempontok nem tartoznak a súlyos okok közé. Az egyház szándéka ugyanakkor továbbra is az, hogy a plébániai közösség lehetőség szerint egyszerre, együtt ünnepelje a vasárnapi szentmisét. Keresztény életünk központi eseménye a vasárnapi szentmise, amely közösség, hiszen hitünket nem elszigetelten, magányosan, hanem az egyház közösségében éljük meg.
Szent II. János Pál pápa 1998-ban a vasárnap megszenteléséről szóló Dies Domini című apostoli levelében ezeket írta: „Krisztus tanítványai nem téveszthetik össze a vasárnap ünneplését – melynek az Úr napja valóságos ünneplésének kell lennie – a »hétvégével«, ami csak a pihenés és a kirándulás ideje. Komoly lelki érettségre van szükségünk. (…) Ezzel szükségszerűen együtt jár a vasárnap mélyebb megértése is, hogy a Szentlélek iránti teljes tanulékonysággal lehessen megélni nehéz helyzetekben is. (…) Határozottan hívlak mindnyájatokat, hogy fedezzétek fel újra a vasárnapot: »Ne féljetek időtöket Krisztusnak szentelni!« Igen, tárjuk ki Krisztus előtt az időnket, hogy megvilágíthassa és értelmessé tehesse. (…) Az »ő napját« úgy adja nekünk, mint szeretetének mindig új ajándékát. E nap újrafelfedezésének kegyelmét kérnünk kell (…)  A Krisztusnak adott idő soha nem elveszett, hanem inkább életünk és kapcsolataink mély humanizálására nyert idő.”
Mivel Budapesten a szombat esti miséket is beleértve vasárnap minden templomban több szentmise van, betegség vagy más lelkipásztori elfoglaltság esetén egyre nehezebb helyettest találni. Ez indokolttá teszi a szomszédos templomok miserendjének összehangolását, racionalizálását. A vasárnapi misék száma a XV. kerületben 16, az Újpestet is magában foglaló esperes-kerületünkben pedig összesen 34. (És mint tudjuk, sajnos nincsenek tele a templomok mindegyik misén…) A MÁV-telepen a szombat esti miséken kb. 18-20 fő szokott részt venni, akik közül többen vasárnap is eljönnek.
Az érintett hívek – akik szombaton részt szoktak venni a szentmisén – hozzájárultak ahhoz, hogy egy hónapban egyszer első szombaton, este 6 órakor legyen a szentmise templomunkban.

2017.01.22.

Hétfőn, este 7 órától felnőtt hittan lesz a közösségi házban.
Kedden 10 és 12 óra között a baba-mama klub idei első összejövetele lesz a közösségi házban.
Szerdán, a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért a templomban. 9-11 óra között pedig a Karitász csoport tart ruhaosztást.
Január 30-án, hétfőn este 7 órától az Egyházközségi Képviselőtestület összejövetele lesz a plébánián.

EGY NAPOS zarándoklatot szervezünk Kecskemétre, ahol lelki nap lesz febr. 11-én
Kecskeméti Nagytemplom – Urunk Mennybemenetele Társszékesegyházban
(6000 Kecskemét, Plébánia köz 1.)
/a templom fűtött/
9-16 óráig
Szentmise 12 órakor

Indulás: (elegendő jelentkező esetén) reggel 6.45 órakor Budapest, Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Templomtól: 1152 Budapest, Rákos út 100. (Rákos út és Szent Korona út sarok)
Felszállási lehetőség: Budapest, 5. ker. 1052 Budapest,  Petőfi térről reggel 7.30 óra
Érkezés: 18 óra körül
Részvételi díj: 2500.- Ft
Jelentkezés: Baranyai Boróka 06 30/ 3523199
bboroka@indamail.hu                                 [letöltés pdf-ben]

Január 16-22-e között ökumenikus imahét van a Krisztus-hívők egységéért. A heti imaalkalmak rendje a hirdetőtáblán olvasható. Mindenkit buzdítunk a részvételre!Jövő vasárnap a 10 órai szentmise után várjuk azokat a gyermekeket és fiatalokat, akik szívesen csatlakoznának a ministránsok szolgálatához.

Jó hír, hogy újra indul a baba-mama klub. Az első alkalomra január 24-én, kedden 10 és 12 óra között kerül sor a közösségi házban.

Előzetes – A tavaszi időszak miserendje/programja itt tekinthető meg: MISEREND / TAVASZI IDŐSZAK…

2016 – Képes összeállítás plébániánk életéből.
Készítette: Székely-Nagy Gábor

Áldott, boldog, szeretetben megélt,
új esztendőt kívánunk!

2016.11.26.

Magyar Kurír:

Felújították a márciusban kigyulladt rákospalotai Jézus Szíve-plébániatemplomot

  1. szeptember 11. vasárnap 22:29

Felújították a Budapest XV. kerületében található, márciusban kigyulladt Rákospalota–MÁV-telepi Jézus Szíve-plébániatemplomot. A helyreállított épületet szeptember 11-én, vasárnap Erdő Péter bíboros áldotta meg szentmise keretében.

A szertartáson jelen volt a kerület országgyűlési képviselője, László Tamás, továbbá Pintér Gábor alpolgármester és Lamperth Mónika jegyző.

Erdő Péter bíboros homíliáját az alábbiakban közreadjuk:

Krisztusban Kedves Testvérek!

A bűnbánat és a megtérés Krisztus tanításában központi helyet foglal el. Már nyilvános működése kezdetén azt hirdeti: “Térjetek meg, mert elközelgett az Isten országa!” Isten és ember viszonyát sokféle úton közelíthetjük meg. Szavakba nem foglalható érzések, természeti környezetünk, a világmindenség nyitott lelkű szemlélése is ezek közé az utak közé tartozik. Hiszen a Teremtő átvilágít, átragyog a teremtett világon. Bennünk pedig rejlik valamilyen titokzatos érzék a valóság mélyebb dimenzióinak megragadására.

De az emberben csodálatra méltó tulajdonság a beszéd és az ezzel szorosan összefüggő fogalmi gondolkodás is. Le tudjuk írni, és az Egyház hosszú története során pontosan meg is fogalmaztuk, hogy mi a bűn, mik Isten erkölcsi törvényének legfőbb szabályai, mi a bűnbánat, mi a bűnök bocsánata, amelyben szilárdan hiszünk, és amelyet még a Hiszekegyben is megvallunk. És Krisztus tanítása nyomán fogalmakba és meghatározásokba öltöztetve kidolgozta az Egyház a kegyelemtan gazdagságát is. Mert nem csupán meg kell bánnunk bűneinket. Nem csupán el kell nyernünk Isten bocsánatát a bűnbánat szentségében – vagy ha arra nincs mód, a tökéletes bánat révén -, hanem ez a megtérés egyben a kegyelmi állapot visszanyerését is jelenti. Ragyogó fehér menyegzős ruhát, Isten bensőséges közelségét.

A folytatás itt olvasható!

PLÉBÁNIAI NAPUNK TELJES PROGRAMJA
szeptember 11., vasárnap

10:00 Ünnepi szentmise (tanévnyitó Veni Sancte mise),
a felújított templom megáldása. Celebrálja: dr. Erdő Péter bíboros.
A szentmise végén a templom körülölelése.
11:30 – 18:30 Karitász vásár a templomban
11:30 Almaosztás a templomkertben
11:30 Papírszínház – mesélés gyerekeknek
11:30-tól Kézműves foglalkozások a templomkertben
Ügyességi játékok gyerekeknek a templomkertben
Íjászat a templom hátsó kertjében
Lövészet a pincében
Csocsó- és léghoki-bajnokság a Közösségi házban
Baba-mama sarok a Közösségi házban
Ping-pong a Közösségi ház udvarán
12:00 – 14:00 Ebéd a Közösségi házban és a ház udvarán
14:00 Kispályás foci az iskola műfüves pályáján
15:00 Filmvetítés a Közösségi házban
15:30 Kalandjáték gyermek-ifjúsági korosztálynak a templomkertben és a Közösségi
házban
18:00 Versenyek eredményhirdetése a Közösségi házban
19:00 Esti hálaadó szentmise

Minden kedves testvért és érdeklődőt szeretettel várunk!

2016.09.01.

Szeptember 4-dikétől a szentmisék ismét a megújult, megszépült templomunkban lesznek!

2016.08.18.

Kedves Testvérek!

Elkészült a templomunk belső felújítása, hamarosan visszaköltözünk!

Szeptember 11-én vasárnap 10 órakor ünnepi szentmise keretében Erdő Péter bíboros úr megáldja az elkészült templombelsőt. Ezen a napon rendezzük a hagyományos Plébániai Napunkat is egész napos programokkal, melyre mindenkit szeretettel várunk.

Az átköltözéshez és a takarításhoz kapcsolódóan két alkalommal kérjük a testvérek segítségét:

– Augusztus 27-én, szombaton és
– szeptember 3-án szombaton
reggel 8-kor kezdjük a munkát és várhatóan mindkét nap délig dolgozunk.

Aki tud jönni segíteni, jelezze Fejesné Zsuzsánál vagy itt az oldalon, hogy tervezni tudjuk a munkálatokat.

Minden segítő kézre szükség van, most végre lehet tenni valamit!

Minden kedves testvérünket várjuk e munkákban : a képviselőtestület

2016.08.04.

Miserend:
– Vasárnap délelőtt 10 óra és este 7 óra,
– Hétfő este 6 óra,
– Szerda és péntek reggel 8 óra,
– Szombat este 6 óra.

A helyszín várhatóan szeptemberig továbbra is a Közösségi Ház.
Aki már íratott misét augusztus utánra, kérjük egyeztessen Fejesné Zsuzsa nénivel!

Gyóntatás: Vasárnap a 10 órás mise előtt fél 10-től, illetve egyéni megbeszélés szerint.

Az urnaterem a szentmisék előtt és után látogatható.

A plébániai iroda új nyitvatartása:
Hétfőn és szerdán 16-17.30-ig
Irodavezető: Kereskényi Péter

—————————————————–

Ismét a szokásos évközi miserend szerint tartjuk a szentmiséket, de továbbra is a Közösségi Házban.

Újra látogatható az urnaterem, a következő időpontokban:

  • vasárnap 11 – 12 óra között, valamint egyeztetés szerint
  • szeptember 11. után vasárnap a misék előtt és után

A tűzeset után templomunk helyreállítása:

A felállványozás után a koromtalanítás, vakolatjavítás és a festés elkészült, valamint a freskók restaurálása, az ablakok pótlása is. Jelenleg a villanyszerelési munkákat végzik. Az orgona pótlása az elkövetkezendő hetek feladata.

Folytatjuk a gyűjtést a tűzeset utáni kármentesítés és helyreállítás költségeire, melyre szeretettel várjuk a testvérek nagylelkű felajánlásait. 

A felújítási adományok számára elkülönített  számla száma:
11784009-20208705 (OTP Bank)
A megjegyzés rovatba kérjük beírni: „tűzkár”

A friss híreket folyamatosan közzétesszük közösségi oldalunkon is.