Hírek


2020.01.26.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Isteni Ige vasárnapja
„…nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk…” ( ApCsel 28,2)

HETI MISEREND
Január 26. Évközi 3. vasárnap – Az isteni Ige vasárnapja
de. 10 óra: † Pintér Lászlóért, halálának 7. évfordulója alkalmából
és elhunyt szülőkért
19 óra: Elhunyt családtagokért
Január 27. Hétfő
este 6 óra: Jószándékra
Január 29. Szerda
reggel 8 óra: † Marosán Lászlóné Julika, élő és elhunyt hozzátartozókért
Január 31. Péntek, Bosco Szent János
reggel 8 óra: Jószándékra
Február 1.
18 óra: Élő Liliért születésnapja alkalmából
Február 2. Urunk bemutatása
– Gyertyaszentelő Boldogasszony – Balázsáldás
de. 10 óra: Szenthe, Kleska és Kovács család tagjaiért,
valamint † Emese testvérünkért
19 óra:

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI

A mai napon, este 6 órakor fejeződik be az ökumenikus imahét a Baptista Imaházban. Köszönet mindenkinek, aki komolyan vette az ökumenizmus ügyét és részt vett az alkalmakon!
Hétfőn, este 7 órától felnőtt hittan lesz a közösségi házban.
Szerdán, 9 és 11 óra között a Karitász csoport tart ruhaosztást.
Jövő vasárnap, Urunk bemutatása ünnepe, Gyertyaszentelő Boldogasszony napja lesz. A 10 órai szentmise elején gyertyás körmenetet tartunk, a végén pedig balázsolásban részesülünk.

o – o – o


Ökumenikus imahét
2020. január 20-26, Rákospalota Baptista imaház
1152 Bp. Kinizsi utca 86.>>>


2020.01.19.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 2. vasárnap
„A világnak nem üres szavakra, hanem hiteles tanúkra, béketeremtőkre van szüksége.” (Ferenc pápa)

HETI MISEREND
Január 19. Évközi 2. vasárnap
     de. 10 óra: Sinka család élő és elhunyt tagjaiért, és elhunyt szomszédért
     19 óra: † Édesanyáért, nagymamáért, dédnagymamáért
     és 9 éves Vince születésnapja alkalmából, valamint élő Ágnesért
Január 20. Hétfő
     este 6 óra: A rokonság élő és elhunyt tagjaiért
Január 22. Szerda
     reggel 8 óra:
Január 24. Péntek, Szalézi Szent Ferenc püspök
     reggel 8 óra: Hazánk lelki megújulásáért valamint a békéért
Január 26. Évközi 3. vasárnap
     de. 10 óra: † Pintér Lászlóért, halálának 7. évfordulója alkalmából
     és elhunyt szülőkért
     19 óra: Elhunyt családtagokért

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI

     kerületi ökumenikus imatalálkozók január 20-26-a között, este 6 órai kezdetekkel a Baptista Imaházban (1152 Budapest, Kinizsi utca 86.) lesznek megtartva. Részletek a kihelyezett plakáton olvashatóak. Mindenkit szeretettel várunk ezekre az alkalmakra!
     Február 15-én indítja következő önkéntes beteglátogató képzését a Budapesti Katolikus Kórházlelkészség. Jelentkezni február 7-ig lehet. Részletek a faliújságon olvashatók.
     Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve az egyház buzdítja a testvéreket a hónap első péntekén való szentáldozásra, és ha szükséges, akkor a szentgyónás elvégzésére. Részleteket a kihelyezett tájékoztatón olvashatunk.


2020.01.12.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Urunk megkeresztelkedése
„Semmi a világon nem éri meg, hogy elforduljunk attól, akit szeretünk.” (Albert Camus)

HETI MISEREND
Január 12. Urunk megkeresztelkedése ünnepe
     de. 10 óra:  † Ferenczi Sándorért
     19 óra: † Jámbrik Imréért, meghalt családtagjaiért
     és élő hozzátartozóiért
Január 13. Hétfő
     este 6 óra: Súlyos beteg nagymamáért, lányáért születésnapja
     alkalmából, unokája üdvösségéért
Január 15. Szerda
     reggel 8 óra: Földi, Neményi és Bozsó család élő és elhunyt tagjaiért
Január 17. Péntek (Rendhagyó miseidőpont!)
     reggel 9 óra: † Merksz Miklós
Január 19. Évközi 2. vasárnap
     de. 10 óra: Sinka család élő és elhunyt tagjaiért, és elhunyt szomszédért
     19 óra: † Édesanyáért, nagymamáért, dédnagymamáért és 9 éves Vince
      születésnapja alkalmából, valamint élő Ágnesért

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
     A hét folyamán, a közösségi házba szervezett hittanórák és közösségi összejövetelek a fűtésrendszer működésképtelensége miatt elmaradnak.
     Szerdán, 9 és 11 óra között a Karitász csoport tart ruhaosztást a közösségi házban.
     Csütörtökön, du. 5 órától a felnőtt keresztségre készülők, este 7 órától pedig a felnőtt ifjúsági katekézis összejövetele lesz a plébánián. Ezek a foglalkozások meg lesznek tartva!
     Csütörtökön, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve az espereskerület következő szentségimádási alkalma a Rákospalota-Kertvárosi Szent Margit Plébániatemplomban lesz. 5 órakor szentségimádás és 6 órakor szentmise.
     Pénteken, a reggeli szentmise rendhagyó időpontban, 9 órakor lesz megtartva.
     Február 15-én indítja következő önkéntes beteglátogató képzését a Budapesti Katolikus Kórházlelkészség. Jelentkezni február 7-ig lehet. Részletek a faliújságon olvashatók.
     Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve az egyház buzdítja a testvéreket a hónap első péntekén való szentáldozásra, és ha szükséges, akkor a szentgyónás elvégzésére. Részleteket a kihelyezett tájékoztatón olvashatunk.


2020.01.04.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Karácsony utáni 2. vasárnap
„Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága.” (Jn 1,4)

HETI MISEREND
Január 5. Karácsony utáni 2. vasárnap
     de. 10 óra:  † József, édesapa halálának 13. évfordulóján
     19 óra: † Bárányos Gyuláért
Január 6. Hétfő, Urunk megjelenése – Vízkereszt
     este 6 óra: Élő Pálért és a rokonság élő és elhunyt tagjaiért
Január 8. Szerda
     reggel 8 óra:
Január 10. Péntek
     de. 8 óra: Békési család élő és elhunyt tagjaiért
Január 12. Urunk megkeresztelkedése ünnepe
     de. 10 óra:  † Ferenczi Sándorért
     19 óra: † Jámbrik Imréért, meghalt családtagjaiért és élő hozzátartozóiért

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
     A mai vasárnap, a 10 órai szentmise után az Értelmileg Akadályozottak Referatúrája önkéntes szolgálattevőinek megbeszélése lesz a plébánián.
     Hétfőn, Urunk megjelenésének, Vízkeresztnek ünnepén este 6 órakor van szentmise templomunkban.
     Pénteken, du. 4 órakor Emberi József temetése lesz templomunkban. Ajánljuk Isten szeretetébe testvérünket, aki szolgálatával sokat tett plébániai közösségünkért!
     Elkészült a parkoló
, mostantól az autóval való behajtás és parkolás a Szent Korona útja felől lehetséges.


2019.12.29.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Szent Család vasárnapja
„Viseljétek el egymást és bocsássatok meg egymásnak.” (Kol 3,13)

HETI MISEREND
December 29. Szent Család vasárnapja
     de. 10 óra:  † Máriáért halálának 15. évfordulóján
     19 óra: † Szalontai Tamásért és † Cinege Terézért
     valamint elhunyt hozzátartozóikért
December 30. Hétfő – karácsony nyolcadában
     este 6 óra: Jószándékra
December 31. Kedd – karácsony nyolcadában
     este 6 óra: Hálaadás
2020. január 1. Szerda – Szűz Mária Isten Anyja
     de. 10 óra: Élő Ritáért születésnapja alkalmából
     19 óra: Nepusz és Hahner család élő tagjaiért
Január 3. Elsőpéntek
     de. 8 óra: Az urnatemetőben nyugvó testvéreinkért
     és élő hozzátartozóikért
Január 4. Elsőszombat
     este 6 óra: A jó Isten segítségét és áldását kérjük
Január 5. Karácsony utáni 2. vasárnap
     de. 10 óra:  † József, édesapa halálának 13. évfordulóján
     19 óra: † Bárányos Gyuláért

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
     Szent Család vasárnapján, a 10 órai szentmisén megáldjuk a családokat.
     December 31-én
, kedden este 6 órakor lesz plébániai közösségünk hálaadása.
     Január 1-én, szerdán Szűz Mária, Isten Anyja parancsolt ünnepe, Újév napja van. Ezen a napon de. 10 és este 7 órakor tartunk szentmisét templomunkban.
     Előre hirdetjük, hogy Emberi József temetése 2020. január 10-én, pénteken du. 4 órakor lesz templomunkban. Ajánljuk Isten szeretetébe testvérünket, aki szolgálatával sokat tett plébániai közösségünkért!
     Attila atya alkotásait bemutató kiállítás vasárnaponként a szentmisék után és hétköznaponként az irodai órákban (hétfő és szerda, 16:00-17:30) között tart nyitva. Megtekinthető a plébánia előterében.
     Kedves Testvérek! A Szent Erzsébet Karitász Központ, az Értelmileg Akadályozottak Referatúrája és a Reménykör összefogás együttműködve szeretné bevonni speciális szükségletű testvéreinket (siketek és nagyothallók, látássérültek, mozgássérültek, értelmileg akadályozottak vagy értelmi fogyatékosok, autizmus spektrum zavaraival élők és súlyosan halmozottan sérültek) az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus találkozóiba. Kérünk benneteket, hogy személyes megszólítással és a kihelyezett leporelló anyag kézbe adásával, valamint segítségnyújtással a regisztráció folyamatában fejezzük ki testvéri összetartozásunkat. Köszönjük!
     Elkészült a parkoló, mostantól az autóval való behajtás és parkolás a Szent Korona útja felől lehetséges.

Isten áldása kísérje az új esztendőben családjainkat,
közösségünket, jóra törekvő testvéreinket!


2019.12.22.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Advent 4. vasárnap
„Isten azért vált emberré, hogy az ember Istenné válhasson.” (Sziénai Szt. Katalin))

HETI MISEREND
December 22. Advent 4. vasárnapja
     de. 10 óra: † Vermes Istvánért és † Vermes Istvánnéért
     19 óra: † Etelkáért és elhunyt hozzátartozókért
December 23. Hétfő
     este 6 óra: † Mariann és † István lelki üdvéért
December 25. Szerda, Urunk születésének ünnepe: Karácsony
     Éjféli szentmise: Szabolcs és Rita gyógyulásáért
     de. 10 óra: Nepusz és Kozma család elhunytjaiért
     este 7 óra: Élő és elhunyt családtagokért
December 26. Csütörtök, Szt. István vértanú ünnepe
     reggel 8 óra: Jószándékra
December 27. Péntek
     NINCS SZENTMISE
December 29. Szent Család vasárnapja
     de. 10 óra: † Máriáért halálának 15. évfordulóján
     19 óra: † Szalontai Tamásért és † Cinege Terézért
     valamint elhunyt hozzátartozóikért

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
     December 24-én, 16:00 órától betlehemes játék lesz. Az éjféli szentmise előtt fél órával a Jézus Szíve Kórus tart karácsonyi koncertet. A december 25-i, 10 órai karácsonyi ünnepi szentmise utána Székely Műhely Zenekar szolgálatát hallhatjuk.
     Előre hirdetjük, hogy Emberi József temetése 2020. január 10-én, pénteken du. 4 órakor lesz templomunkban. Ajánljuk Isten szeretetébe testvérünket, aki szolgálatával sokat tett plébániai közösségünkért!
     Attila atya alkotásait bemutató kiállítás vasárnaponként a szentmisék után és hétköznaponként az irodai órákban (hétfő és szerda, 16:00-17:30) között tart nyitva. Megtekinthető a plébánia előterében. Akinek van valamilyen emléke Attila atyáról és szívesen átadná a plébániai gyűjteménynek vagy engedi, hogy lemásoljuk, akkor kérjük adja oda az irodai időben vagy a sekrestyében. Előre is köszönjük mindenkinek, aki részt vesz a gyűjtőmunkában!
     Kedves Testvérek! A Szent Erzsébet Karitász Központ, az Értelmileg Akadályozottak Referatúrája és a Reménykör összefogás együttműködve szeretné bevonni speciális szükségletű testvéreinket (siketek és nagyothallók, látássérültek, mozgássérültek, értelmileg akadályozottak vagy értelmi fogyatékosok, autizmus spektrum zavaraival élők és súlyosan halmozottan sérültek) az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus találkozóiba. Kérünk benneteket, hogy személyes megszólítással és a kihelyezett leporelló anyag kézbe adásával, valamint segítségnyútással a regisztráció folyamatában fejezzük ki testvéri összetartozásunkat. Köszönjük!
     Elkészült a parkoló, mostantól az autóval való behajtás és parkolás a Szent Korona útja felől lehetséges.

Áldott, boldog, szeretetben
és hitben megélt karácsonyi ünnepeket kívánunk!


2019.12.15.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Advent 3. vasárnap
„Örüljön a puszta és a kiaszott vidék.” (Iz 35,1)

HETI MISEREND
December 15. Advent 3. vasárnapja
     10 óra: Zoltán, Erzsébet, Béla születésnapjuk alkalmából
     19 óra: Lakatos család, Endrei és Csenger család elhunyt tagjaiért
December 16. Hétfő
     este 6 óra: A rokonság élő és elhunyt tagjaiért
December 18. Szerda
     reggel 6.30 óra: † Illés édesapáért és
     † Borbála édesanyáért
December 20. Péntek
     reggel 6.30 óra: † Hausel Mihályért és † Hausel Mihálynéért,
     egy éve elhunytakért
December 22. Advent 4. vasárnapja
     de. 10 óra: † Vermes Istvánért és † Vermes Istvánnéért
     19 óra: † Etelkáért és elhunyt hozzátartozókért

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
     A mai vasárnap, este 6 órától várunk mindenkit egy szép adventi lelki programra. Taizéi imaórakeretén belül lesz lehetőség az elcsendesedésre és a lelki készülődésre. Az esti 7 órai szentmisében taizéi dalok szólalnak meg hangszeres kísérettel a Cor Jesu ifjúsági Kórus közreműködésével.  
     Adventi gyertyagyújtást tartunk vasárnaponként 9:45-től.
     Az adventi roráte szentmisék szerdán és pénteken lesznek templomunkban 6:30-kor, utána agapé és gyónási lehetőség.
     Hétfőn, este 7 órától felnőtt hittan lesz a közösségi házban. 
     Szerdán, 9 és 11 óra között a Karitász csoport tart ruhaosztást a közösségi házban.
     Pénteken 18:00-21:00 óra között az Isteni Irgalmasság Estéje lesz az Újpesti Főplébánia templomában. Ezen az alkalmon is lehetőség van a szentgyónás elvégzésére. Részletek a kihelyezett plakáton olvashatók.
     Attila atya alkotásait bemutató kiállítás vasárnaponként a szentmisék után és hétköznaponként az irodai órákban (hétfő és szerda, 16:00-17:30) között tart nyitva. Megtekinthető a plébánia előterében. Akinek van valamilyen emléke Attila atyáról és átadná a plébániai gyűjteménybe vagy engedi, hogy lemásoljuk, akkor kérjük adja oda az irodai időben vagy a sekrestyében. Előre is köszönjük mindenkinek, aki részt vesz a gyűjtőmunkában!

Gyónási lehetőségek
– december 15-én, vasárnap 9:30-11:00 óra között
– december 15-én, vasárnap 17:00 órától az esti 7 órai mise kezdetéig (alatta este 6-tól taizéi imaóra)
– vasárnaponként a szentmisék előtt 9:30-tól a mise kezdetéig
– rorate szentmisék után külön kérésre (szerda és péntek 6:30)2019.12.08.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Advent 2. vasárnap
„Az Úr lelke nyugszik rajta.” (Iz 11,2)

HETI MISEREND
December 8. Advent 2. vasárnapja
     10 óra: † Horváth Andorért halálának 4. évfordulóján
     19 óra: Szabó Kálmán édesapa, valamint
     a Rausz család élő és elhunyt hozzátartozóiért
December 9. Hétfő, Szűz Mária szeplőtelen fogantatása
     este 6 óra: † Molnár Gyula Károlyért
December 11. Szerda
     reggel 6.30 óra: † Barta Györgyért halálának 6. évfordulóján
December 13. Péntek
     reggel 6.30 óra: Földi, Neményi és a Bozsó család
     élő és elhunyt tagjaiért
December 15. Advent 3. vasárnapja
     de. 10 óra: Zoltán, Erzsébet, Béla születésnapjuk alkalmából
     19 óra: Lakatos család, Endrei és Csenger család elhunyt tagjaiért

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
     A 10 órai mise után Attila atyára emlékezve egy kiállítást indítunk útjára a munkáiból a plébánia előterében. Aki a megnyitón megtekinti ezt a gyűjteményt a Jézus Szíve Kávézó vendége lesz egy kávéra. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Akinek van valamilyen emléke Attila atyáról és átadná a plébániai gyűjteménybe vagy engedi, hogy lemásoljuk, akkor kérjük adja oda az irodai időben vagy a sekrestyében. Előre is köszönjük mindenkinek, aki részt vesz a gyűjtőmunkában!
     Adventi gyertyagyújtást tartunk vasárnaponként 9:45-től.
     Az adventi roráte szentmisék szerdán és pénteken lesznek templomunkban 6:30-kor, utána agapé és gyónási lehetőség.
     Adventben kitakarítjuk az urnatemetőt, ezért aki szeretné elvinni az ott levő tárgyait kérjük, hogy a mai napon vigye el.
     Pénteken, este 6 órától ifjúsági adventi felkészülés lesz a közösségi házban.
     Jövő héten, vasárnap este 6 órától várunk mindenkit egy szép adventi lelki programra. Taizéi imaórakeretén belül lesz lehetőség az elcsendesedésre és a lelki készülődésre. Az esti 7 órai szentmisében taizéi dalok szólalnak meg hangszeres kísérettel a Cor Jesu ifjúsági Kórus közreműködésével.  
     December 20-án, pénteken 18:00-21:00 óra között az Isteni Irgalmasság Estéje lesz az Újpesti Főplébánia templomában. Ezen az alkalmon is lehetőség van a szentgyónás elvégzésére. Részletek a kihelyezett plakáton olvashatók.

Gyónási lehetőségek
– vasárnaponként a szentmisék előtt 9:30-tól a mise kezdetéig
– rorate szentmisék után külön kérésre (szerda és péntek 6:30)
– december 15-én, vasárnap 9:30-11:00 óra között
– december 15-én, vasárnap 17:00 órától az esti 7 órai mise kezdetéig (alatta este 6-tól taizéi imaóra)


Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Advent 1. vasárnap
„Rajta menjünk fel az Úr hegyére.” (Iz 2,3)

HETI MISEREND
December 1. Advent 1. vasárnapja
10 óra: † Pető Andrásért és † ifj. Pető Andrásért
19 óra: † Blanár Jenőért, valamint élő és elhunyt hozzátartozókért
December 2. Hétfő
este 6 óra: † Péterért férj, édesapa
December 4. Szerda
reggel 6.30 óra: Élő Andrásért
December 6. Elsőpéntek, Szent Miklós
reggel 6.30 óra: Az urnatemetőben nyugvó elhunytakért és élő hozzátartozóikért
December 7. Szombat
18 óra: Élő Máriáért 70. születésnapja alkalmából
December 8. Advent 2. vasárnapja
de. 10 óra: † Horváth Andorért halálának 4. évfordulóján
19 óra: Szabó Kálmán édesapa, valamint a Rausz család élő és elhunyt hozzátartozóiért

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
A mai napon karácsonyi vásártrendez a Karitász csoport a közösségi házban.
Adventi gyertyagyújtást tartunk vasárnaponként 9:45-től.
Az adventi roráte szentmisék szerdán és pénteken lesznek templomunkban 6:30-kor, utána agapé és gyónási lehetőség.
Adventben kitakarítjuk az urnatemetőt, ezért aki szeretné elvinni az ott levő tárgyait jövő vasárnapig megteheti.
Hétfőn, este 7 órától felnőtt hittan lesz a közösségi házban. 
Szerdán, 9 és 11 óra között a Karitász csoport tart ruhaosztást a közösségi házban.
Csütörtökön, du. 5 órától a felnőtt keresztségre készülők, este 7 órától pedig a felnőtt ifjúsági katekézis összejövetele lesz a plébánián.
Jövő vasárnap, a 10 órai mise után Attila atyára emlékezve egy kiállítást indítunk útjára a munkáiból a plébánia előterében. Aki a megnyitón megtekinti ezt a gyűjteményt a Jézus Szíve Kávézó vendége lesz egy kávéra. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
December 15-én, vasárnap este 6 órától várunk mindenkit egy szép adventi lelki programra. Taizéi imaóra keretén belül lesz lehetőség az elcsendesedésre és a lelki készülődésre. Az esti 7 órai szentmisében taizéi dalok szólalnak meg hangszeres kísérettel a Cor Jesu ifjúsági Kórus közreműködésével.  
Jövő évi naptárak a hátsó asztalnál kaphatók.
A mai szentmisék után az oltár előtt várom azoknak a jelentkezését, akik szívesen bekapcsolódnának az Értelmileg Akadályozottak Referatúrájának szolgálatába. Személyenként kb. 10-15 plébániai közösséget kéne elérni telefonon és levélben, hogy támogassuk az akadályozott emberek részvételét a 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson.
Gyónási lehetőségek
vasárnaponként a szentmisék előtt 9:30-tól a mise kezdetéig
rorate szentmisék után külön kérésre (szerda és péntek 6:30)
december 15-én, vasárnap 9:30-11:00 óra között
december 15-én, vasárnap 17:00 órától az esti 7 órai mise kezdetéig (alatta este 6-tól taizéi imaóra)

* * *

Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 34. vasárnap
„Kiragadott minket a sötétség hatalmából, és helyet adott szeretett Fia országában.” (Kol 1,12)

HETI MISEREND
November 24. Évközi 34. vasárnap, Krisztus Király vasárnapja

de. 10 óra: Ágoston kisfiú születésnapja alkalmából
és családjáért hálaadásul
19 óra: A Kvassay Jenő technikum †tanáraiért, diákjaiért, barátaikért
November 25. Hétfő, Alexandriai Szent Katalin
este 6 óra: Tóth és Tótszöllősy család élő és elhunyt tagjaiért
November 27. Szerda
reggel 8 óra: †Katalinért, †Péterért
November 29. Péntek
reggel 8 óra:  A Végh család élő és elhunyt tagjaiért
December 1. Advent 1. vasárnapja
de. 10 óra:  †Pető Andrásért és †ifj. Pető Andrásért
19 óra: †Blanár Jenőért valamint élő és elhunyt hozzátartozókért

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
Hétfőn, este 7 órától Egyházközségi Képviselőtestület ülése lesz a plébánián.
Szombaton, november 30-án adventi koszorúkészítés lesz a közösségi házban.
Két hét múlva vasárnap, december 8-án a 10 órai mise után Attila atyára emlékezve egy kiállítást indítunk útjára a munkáiból a plébánia előterében. Aki a megnyitón megtekinti ezt a gyűjteményt a Jézus Szíve Kávézó vendége lesz egy kávéra vagy teára. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Az adventi koszorú gyertyáit, a tavalyi évhez hasonlóan a vasárnapi 10 órai misék előtt negyed órával fogja meggyújtani a közösség valamelyik csoportja.
A plébániai hittanórák és összejövetelek rendjét megtekinthetjük a hirdetőtáblákon.
Jövő évi naptárak a hátsó asztalnál kaphatóak.

* * *

Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 33. vasárnap
„A szegények nem pusztán számok, lépjünk túl a statisztikán és lássuk meg bennük a személyt!” (Ferenc pápa)

HETI MISEREND
November 17. Évközi 33. vasárnap, szegények világnapja
de. 10 óra: †Nagyszülők: András és Mária, †Zsolt édesapáért
19 óra: †Ilona és elhunyt testvérek
November 18. Hétfő
este 6 óra: Szalay család élő és elhunyt tagjaiért
November 20. Szerda
reggel 8 óra: †Rokonokért, †családtagokért, †ismerősökért
November 22. Péntek, Szent Cecília 
reggel 8 óra:  †Magosi Veráért
November 23. Szombat Krisztus Király vasárnap előestéje
délután 5 óra:  szentségimádás
November 24. Évközi 34. vasárnap, Krisztus Király vasárnapja
de. 10 óra: Ágoston kisfiú születésnapja alkalmából és családjáért hálaadásul
19 óra: A Kvassay Jenő technikum †tanáraiért, diákjaiért, barátaikért

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
A mai perselyadományokat  a szegények világnapján a Karitász javára ajánljuk fel.
Hétfőn, este 7 órától felnőtt hittan lesz a közösségi házban.
Szerdán, 9 és 11 óra között a Karitász csoport tart ruhaosztást a közösségi házban.
Csütörtökön
, du. 5 órától a felnőttek keresztségre előkészítő alkalma, este 7 órától pedig a felnőtt ifjúsági katekézis összejövetele lesz a plébánián.
Krisztus Király vasárnap előestéjén,
azaz november 23-án, szombaton plébániánk is csatlakozik a Nemzetközi Eucharisztikus kongresszusra készülve a világméretű szentségimádáshoz. 17-18 óra között csendes szentségimádásra lesz lehetőség templomunkban. 
Jövő évi naptárak a hátsó asztalnál kaphatóak.
November 17-24-e között karácsonyi ajándékként, tartós élelmiszergyűjtést rendez a Karitász csoport.

* * *

Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 32. vasárnap
„Nem a tieteket keresem, hanem titeket.” (2Kor 12,14)

HETI MISEREND
November 10. Évközi 32. vasárnap
de. 10 óra: †Attila atyáért halálának 1. évfordulóján
19 óra: Élő Béláért születésnapja alkalmából
November 11. Hétfő, Tours-i Szent Márton
este 6 óra: Egy nagy család élő és elhunyt tagjaiért
November 13. Szerda, Magyar szentek és boldogok
reggel 8 óra: †Zádori Józsefért és feleségéért †Zádori Józsefnéért, elhunyt gyerekeiért Gabrielláért és Zoltánért, †Szőnyi Gyuláért
November 15. Péntek
reggel 8 óra: Élő Ákosért születésnapja alkalmából
November 17. Évközi 33. vasárnap, szegények világnapja
de. 10 óra: †Nagyszülők: András és Mária, †Zsolt édesapáért
19 óra: †Ilona és elhunyt testvérek

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
Jövő vasárnap, a szegények világnapján a perselyadományokat a Karitász javára ajánljuk fel.
November 17-24 között karácsonyi ajándékként, tartós élelmiszergyűjtést rendez a Karitász csoport. Részleteket a hirdetőtáblán olvashatunk.
Jövő évi naptárak a hátsó asztalnál kaphatóak.

* * *

Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 31. vasárnap
„Mert szeretsz mindent, ami van, és nem utálsz semmit, abból, amit alkottál” (Bölcs 11,24)

HETI MISEREND
November 3. Évközi 31. vasárnap

de. 10 óra: Élő Józsefért  40. születésnapjára
19 óra: Egy család minden elhunyt tagjáért
November 4. Hétfő Borromeo Szent Károly
este 6 óra: Egy szétesett család összehozásáért
November 6. Szerda
reggel 8 óra: Hálaadásul a sok kegyelemért
November 8. Péntek
reggel 8 óra: Földi, Neményi és a Bozsó család
élő és † tagjaiért
November 10. Évközi 32. vasárnap
de. 10 óra: †Attila atyáért halálának 1. évfordulóján
19 óra: Élő Béláért születésnapja alkalmából

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
Hétfőn
, este 7 órától a felnőtt hittan összejövetele lesz a közösségi házban.
Szerdán, 9 és 11 óra között a Karitász csoport tart ruhaosztást a közösségi házban.
Csütörtökön
, du. 5 órától a felnőttek keresztségre előkészítő alkalma, este 7 órától pedig a felnőtt ifjúsági katekézis összejövetele lesz a plébánián.
Jövő vasárnap, a de. 10 órai szentmisén Vitai Attila atyáért imádkozunk, halálának első évfordulóján.
Hétköznap a szentmisék előtt, valamint a vasárnap esti mise előtt 3/4 órával rózsafüzért imádkozunk.
Jövő évi naptárak a hátsó asztalnál kaphatóak.
Köszönjük mindenki szolgálatát, akik a szent ünnepek alkalmával bekapcsolódtak az ünnep előkészítésébe és az urnatemető őrzésébe!

Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 30. vasárnap
„Döntést kellett hoznom, hogy mérges legyek-e Istenre azért, amim nincs, vagy hálás legyek azért, amim van.” (Nick Vujicic)

HETI MISEREND
Október 27. Évközi 30. vasárnap, Missziók vasárnapja
de. 10 óra: †Jánosért halálának 10. évfordulóján
19 óra: Beteg Csabáért
Október 28. Hétfő, Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok
este 6 óra: Egy nagy család élő és elhunyt tagjaiért
Október 30. Szerda
reggel 8 óra: †Erzsébet és †Sándor szülőkért és †hozzátartozóikért
November 1. Elsőpéntek Mindenszentek főünnepe
reggel 8 óra: Az urnateremben nyugvó testvérekért és hozzátartozóikért
este 6 óra: †Szabó Imre és †Csontos Erzsébet szülőkért
és † családtagjaikért
November 2. Elsőszombat, Halottak napja
este 6 óra: Plébániai közösségünk halottaiért és az urnatemetőben nyugvó testvéreinkért
November 3. Évközi 31. vasárnap
de. 10 óra: Élő Józsefért  40. születésnapjára
19 óra: Egy család minden elhunyt tagjáért


PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
Hétfőn, du. 5 órától a felnőttek keresztségre előkészítő alkalma, este 7 órától pedig a felnőtt ifjúsági katekézis összejövetele lesz a plébánián.
November 1-e, péntek mindenszentek parancsolt főünnepe. Reggel 8 és este 6 órakor lesznek szentmisék templomunkban.

November 2-án, szombaton halottak napján este 6 órakor lesz szentmise.
Urnatermek nyitva tartása
november 1-jén: 7-19 óráig
november 2-án: 8-19 óráig
november 3-án: 8-20 óráig

—–>