Hírek


2019.02.17.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 6. vasárnap
„Áldott az ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban van a reménye.”  (Jer 17,7)

HETI MISEREND
Február 17. évközi 6. vasárnap
     de. 10 óra: † Jolán nagymamáért és † András édesapáért
     este 7 óra: Hálából a Szentlélek vezetéséért,
     születésnap alkalmából
Február 18. hétfő
     este 6 óra:  Hálából élő Miklósért
Február 20. szerda
     reggel 8 óra: Simon és Mátrahegyi család élő és elhunyt tagjaiért
Február 22. péntek  Szent Péter apostol székfoglalása
     reggel 8 óra: † Szakonyi Juditért
Február 24. évközi 7. vasárnap
     de. 10 óra: Élő Domonkosért 25. születésnapja alkalmából
     este 7 óra: Élő Miklósért és családjáért

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
     Hétfőn, este 7 órától a felnőtt hittan összejövetele lesz a közösségi házban. Ezen az alkalmon Békefi Marcell történész, egyetemi hallgató fog előadást tartani, melynek címe: A biblia elfeledett népe a hettiták. Erre a találkozásra minden érdeklődőt szeretettel várunk!
     Szerdán, reggel 7 órától imaórát tartunk plébániai közösségünkért. 9-11 óra között pedig a Karitász csoport tart ruhaosztást.
     Február 24-én, vasárnap a perselygyűjtés a katolikus iskolák javát szolgálja.
     Március 2-án, szombaton du. 4 órától lesz a plébániai farsang a közösségi házban. A résztvevők hozzanak magukkal üdítőt és süteményeket, valamint ötletes családi jelmezekkel is lehet készülni.


2019.02.10.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 5. vasárnap
„Így válaszoltam: Íme, itt vagyok, engem küldj el!”  (Iz 6,8)

HETI MISEREND
Február 10. évközi 5. vasárnap
     de. 10 óra: † Koza Károly halálának 3. évfordulójára
     és élő hozzátartozókért
     este 7 óra: † Terézért és † Jánosért
Február 11. hétfő, A lourdes-i Boldogságos Szűz Mária
     este 6 óra: Hálából élő Istvánért és Juditért
Február 13. szerda
     reggel 8 óra: Földi, Neményi és Bozsó család élő és elhunyt tagjaiért
Február 15. péntek
     reggel 8 óra: Élő Ilonáért
Február 17. évközi 6. vasárnap
     de. 10 óra: † Jolán nagymamáért és † András édesapáért
     este 7 óra: Hálából a Szentlélek vezetéséért, születésnapért

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
Szerdán, reggel 7 órától imaórát tartunk plébániai közösségünkért.
Szintén szerdán, este 6 órától a REMÉNYKÖR kerekasztal megbeszélése lesz az akadályozott emberek befogadásának támogatásáért az egyházban. Kérjük imádságos támogatásotokat, ennek a missziós célnak a megvalósítása érdekében!


2019.02.03.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 4. vasárnap
„De ő áthaladt közöttük, és eltávozott.”  (Lk 4,30)

HETI MISEREND
Február 3. évközi 4. vasárnap

     de. 10 óra: 8 éves Vincéért, †Mariannért és †Éváért
     este 7 óra: †Csongor Rezsőné Jeles Borbáláért halálának 20. évfordulóján
Február 4. hétfő
     
este 6 óra: †Julika születésnapja emlékére
Február 6. szerda, Miki Szent Pál és társai vértanúk
    reggel 8 óra:
Február 7. csütörtök – szentmise az Újpesti Egek Királynéja Főplébánián
     du. 5 óra: közös szentségimádás az 52. Nemzetközi
     Eucharisztikus Kongresszusra készülve
     este 6 óra: KÖZÖS ESPERESKERÜLETI SZENTMISE
     18.45: vezetett orgonás szentségimádási óra
Február 8. péntek
     reggel 8 óra: A Békési család élő és elhunyt tagjaiért
Február 10. évközi 5. vasárnap
     de. 10 óra: † Koza Károly halálának 3. évfordulójára
     és élő hozzátartozókért
     este 7 óra: † Terézért és † Jánosért

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
     
A mai szentmise végén Balázs-áldásban részesülhetünk.
     Hétfőn, este 7 órától a felnőtt hittan összejövetele lesz a közösségi házban.
     Szerdán, reggel 7 órától imaórát tartunk plébániai közösségünkért. 9-11 óra között pedig a Karitász csoport tart ruhaosztást.
     A héten, csütörtökön du. 5 órakor közös szentségimádás és este 6 órakor szentmise lesz az Újpesti Egek Királynéja Főplébánia templomában a 2020. évi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve. Ezen a napon – a közös megbeszélés szerint – csak ebben a templomban lesz szentmise. Mindenkit szeretettel várnak!


2019.01.27.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 3. vasárnap
„Mert a test nem egyetlen tagból áll, hanem sokból.”  (1Kor 12,14)

HETI MISEREND
Január 27. évközi 3. vasárnap

     de. 10 óra: Hálából 40. évi házassági évfordulón
     este 7 óra: †Sikora Mihályért
Január 28. hétfő Aquinói Szent Tamás
     este 6 óra: †Marozsán Lászlóné Julika halálának 5. évf.
Január 30. szerda
     reggel 8 óra:
Február 1. Elsőpéntek
     reggel 8 óra: Az urnatemetőben nyugvó testvéreinkért
     és élő hozzátartozókért
Február 2. Elsőszombat, előesti szentmise
     este 6 óra: Szűzanya Szeplőtelen Szíve szándékára, bűnösök megtéréséért, †Búzás Istvánért
Február 3. évközi 4. vasárnap
     de. 10 óra: 8 éves Vincéért, †Mariannért és †Éváért
     este 7 óra: †Csongor Rezsőné Jeles Borbáláért halálának
      20. évfordulóján

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
     
Hálát adunk a kerületi ökumenikus imatalálkozókért  és imádkozunk a héten nagy lelki traumát átélt református testvéreinkért, különösen is a kollégiumi épületben kitört tűzben meghalt férfiért és családjáért.
     Hétfőn, este 7 órától az Egyházközségi Képviselőtestület összejövetele lesz a plébánián.
     Szerdán, reggel 7 órától imaórát tartunk plébániai közösségünkért.
     Szerdán, este 6 órától kerekasztal megbeszélés lesz az akadályozott emberek befogadásának támogatásáért az egyházban. A részvevők és a szakemberek nevében is kérem imádságos támogatásotokat!
     Jövő vasárnap, a 10 órai szentmise elején gyertyás körmenetet tartunk Urunk bemutatásának ünnepére emlékezve. A szentmise végén pedig Balázs-áldásban részesülhetünk. Lesz kihelyezett gyertya is, de aki tud, hozzon magával. Köszönjük!
     A Budapesti Katolikus Kórházlelkészség önkéntes beteglátogatók jelentkezését várja. A soron következő képzés 2019. február 9-én indul. A képzésre jelentkezni a Kórházlelkészség (06-1) 224-86-40-es telefonszámán lehet hétköznap 8-16 óra között január végéig.


2019.01.20.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 2. vasárnap
„Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: Nincs több boruk.”  (Jn 2,3)

HETI MISEREND
Január 20. évközi 2. vasárnap

     de. 10 óra: Tóth család élő és elhunyt tagjaiért
     este 7 óra: Hálaadásul
Január 21. hétfő Szent Ágnes szűz és vértanú
     este 6 óra:
Január 23. szerda
     reggel 8 óra:
Január 25. péntek, Szent Pál apostol megtérése
     reggel 8 óra:
Január 27. évközi 3. vasárnap
     de. 10 óra: Hálából 40. évi házassági évfordulón
     este 7 óra: † Sikora Mihályért

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
   kerületi ökumenikus imatalálkozók január 21-27-e között, este 6 órai kezdetekkel a Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség templomában (1151 Budapest, Kossuth utca 1.) lesznek. Részletek a kihelyezett plakáton olvashatóak. Mindenkit szeretettel várunk ezekre az alkalmakra!
    Hétfőn, a felnőtt hittan tagjai közösségileg mennek az imahét alkalmára. Akik nem tudnak busszal közlekedni, azok 17:50-kor gyülekeznek a közösségi ház előtt.
Előre jelezzük, hogy a Liturgikus Bizottság következő összejövetele január 21-én, hétfőn este 7 órától lesz a plébánián.
    Szerdán, reggel 7 órától imaórát tartunk plébániai közösségünkért. 9-11 óra között pedig a Karitász csoport tart ruhaosztást.
    A Budapesti Katolikus Kórházlelkészség önkéntes beteglátogatók jelentkezését várja. A soron következő képzés 2019. február 9-én indul. A képzésre jelentkezni a Kórházlelkészség (06-1) 224-86-40-es telefonszámán lehet hétköznap 8-16 óra között január végéig.


Kirándulás 2019. február 23-24.


2019.01.12.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Urunk megkeresztelkedése ünnepe
„A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki.”  (Iz 42,3)

HETI MISEREND
Január 13. Urunk megkeresztelkedése
     de. 10 óra: †Gát Nándorért halálának 7. évfordulóján
     este 7 óra: Élő és meghalt Katalinért
Január 14. hétfő
     este 6 óra: Szalay család élő és elhunyt tagjaiért
Január 16. szerda – szentmise a Rákospalota-Kertvárosi Templomban!
     du. 5 óra: közös szentségimádás az 52. Nemzetközi
     Eucharisztikus Kongresszusra készülve
     este 6 óra: KÖZÖS ESPERESKERÜLETI SZENTMISE
     A RÁKOSPALOTA-KERTVÁROSI TEMPLOMBAN
Január 18. péntek, Árpád-házi Szent Margit
     reggel 8 óra:
Január 20. évközi 2. vasárnap
     de. 10 óra: Tóth család élő és elhunyt tagjaiért
     este 7 óra: Hálaadásul

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
     
A héten, szerdán du. 5 órakor közös szentségimádás és este 6 órakor szentmise lesz a Rákospalota-Kertvárosi templomban a 2020. évi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve. Ezen a napon – a közös megbeszélés szerint – csak ebben a templomban lesz szentmise. Mindenkit szeretettel várnak!
     Jövő vasárnap, a délelőtt 10 órai szentmise után – Vízkereszt ünnepéhez kapcsolódóan – közösségünk fiataljaival áldjuk meg a plébániát.
     Előre jelezzük, hogy a Liturgikus Bizottság következő összejövetele január 21-én, hétfőn este 7 órától lesz a plébánián.
     kerületi ökumenikus imatalálkozók január 21-27-e között, este 6 órai kezdetekkel a Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség templomában (1151 Budapest, Kossuth utca 1.) lesznek. Részletek a kihelyezett plakáton olvashatóak. Mindenkit szeretettel várunk ezekre az alkalmakra!
     A 80 éves MÁV-telepi Jézus Szíve Templom, 2019. évi eseménynaptára és a Lumen Christi Gospel Kórus új CD kiadványa megvásárolható Zsuzsa néninél, a kis asztalnál.

Köszönet a nagylelkű támogatásért,
amivel közösségünk a Lumen Christi Gospel Kórus mellé állt céljuk megvalósításában!


2019.01.06.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Urunk megjelenése, Vízkereszt ünnepe
„A világ dolgai történetek hordozói; ha megérintjük őket, átvesszük bonyolult rezgésüket.”  (Lynda Sexson)

HETI MISEREND
Január 6. Urunk megjelenése, Vízkereszt ünnepe
     de. 10 óra: †Erzsébetért halálának 5. évfordulóján (televíziós közvetítés)
      este 7 óra: †József édesapáért halálának 12. évfordulóján és élő családtagokért
Január 7. hétfő
este 6 óra: †Shamekné Kiss Ágnesért
Január 9. szerda, Nagy Szt. Vazul és Nazianzi Szt. Gergely
     reggel 8 óra:
Január 11. péntek
     reggel 8 óra: Földi, Neményi és Bozsó család élő és elhunyt tagjaiért
Január 13. Urunk megkeresztelkedése
     de. 10 óra: †Gát Nándorért halálának 7. évfordulóján
     este 7 óra:

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
     Hétfőn, este 7 órától a felnőtt hittan összejövetele lesz a közösségi házban.
     
Szerdán, reggel 7 órától imaórát tartunk plébániai közösségünkért. 9-11 óra között pedig a Karitász csoport tart ruhaosztást.
     A 80 éves MÁV-telepi Jézus Szíve Templom, 2019. évi eseménynaptára megvásárolható Zsuzsa néninél, a kis asztalnál.
     Kedves Testvérek! Vízkereszt ünnepén a délelőtt 10 órai szentmisén a Lumen Christi Gospel Kórus énekel. A kórus a jövő év júniusára meghívást kapott New Yorkba, a Carnegie Hallba, és ennek az utazásnak a költségeit nekik kellene előteremteniük. Tekintettel arra, hogy ez igen nagy szakmai megtiszteltetés és lehetőség számukra, mindannyian szeretnénk, ha eljutnának erre a nagyszerű alkalomra. Ezért mindannyiunk egyetértésével a január 6-i szentmise minden bevételét a Lumen Christi Gospel Kórus New York-i útjának támogatására fordítjuk. Köszönjük mindenki nagylelkű támogatását.

Isten áldása kísérje mindazokat, akik megtiszteltek bennünket és a televízión keresztül kapcsolódtak be közösségünk ünnepébe!

Régebbi hirdetéseink>>>