Hírek


2019.04.22.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Húsvétvasárnap
„A feltámadás nemcsak a halál utáni feltámadás
eseménye, hanem egy újfajta életmód.”

(Ferenc pápa)

HETI MISEREND
Április 21. Húsvétvasárnap
     de. 10 óra:  Élő Margitkáért és édesanyjáért
     este 7 óra: † Cservári Vilmosné Mária (temetési mise)
Április 22. Húsvéthétfő
     de. 10 óra: † Olgyay György édesapáért
Április 24. szerda húsvét nyolcadában
     reggel 8 óra: † Mező Józsefné Margitkáért
Április 26. péntek húsvét nyolcadában
     reggel 8 óra: A Békési család élő és elhunyt tagjaiért
Április 28. irgalmasság vasárnapja
     de. 10 óra: Élő Boglárkáért és családjáért
     este 7 óra: † Péterért halálának 10. évfordulója alkalmából

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
     Holnap, húsvéthétfőn de. 10 órakor lesz szentmise templomunkban. Ezen a napon este nincs szentmise!
     Szerdán a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért.
     Csütörtökön, este 7 órától a felnőtt ifjúság katekézise lesz a plébánián.
     Jövő vasárnap, az Isteni Irgalmasság vasárnapján 15 órától 16 óráig közösen imádkozunk, az irgalmas Jézus áldását kérve. Az esti rózsafüzért a szentmise előtt 18 órától szintén megtartjuk.
     Köszönet mindenkinek, aki őszinte odaadással készítette elő közösségünk ünnepét.

MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK ÁLDOTT, JÓ EMBERI TALÁLKOZÁSOKBAN GAZDAG HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!
                                             Gyula atya és Károly atya


2013.04.14.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Virágvasárnap
„Jézusban maradjunk akkor is, ha nem értjük őt.” (Ferenc pápa)

HETI MISEREND
Április 14. Urunk szenvedése vasárnapja – Virágvasárnap
     10 óra: † Balogh Mátyás és  † Ilona szülőkért
     este 7 óra: Bukta és Szabó család elhunyt tagjaiért
Április 15. Nagyhétfő
     este 6 óra: Elhunyt Gayerhosz Istvánért (temetési mise)
Április 17. Nagyszerda
     reggel 8 óra:
Április 18. Nagycsütörtök, Utolsó Vacsora emlékmiséje
     este 6 óra:
Április 19. Nagypéntek
     reggel 9 óra: keresztút
     du. 3 óra: Az Úr szenvedésének ünneplése
Április 20. nagyszombat

     este fél 8 óra: Húsvéti vigíliájának ünnepe
Április 21. húsvétvasárnap
     de. 10 óra:
     este 7 óra: † Cservári Vilmosné Mária (temetési)
Április 20. húsvéthétfő
     de. 10 óra:

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
     Megjelent plébániai újságunk nagyheti száma. Fogadjátok szeretettel!
      A felnőtt hittan hétfőn, este 7-kor lesz a közösségi házban.
     Nagyhétfőn este 6 órakor szentségimádás és gyónási lehetőség, 19:15 órakor szentmise lesz a Káposztásmegyeri Szentháromság Plébánia templomában a 2020. évi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve.  20:00-21:00 óra között folytatódik a szentségimádás és lehetőség van a húsvéti szentgyónás elvégzésére. Mindenkit szeretettel várnak!
     Nagyszerdán a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért. 9-11 óra között pedig a Karitász csoport tart ruhaosztást.
     Virágvasárnappal elkezdődött a nagyhét, melynek szertartásrendje megtalálható a hirdetőtáblán.
     Nagycsütörtökön kb. 19:30-kor egy óra virrasztást tartunk az esti szertartás után. Ahogy az előző években, most is Jézus búcsúbeszédét olvassuk fel János evangéliumából, valamint taize-i dalokat énekelünk a szakaszok közt. Gyertek minél többen, imádkozzunk közösen!
     Köszönjük mindenki szolgálatát, akik húsvéti nagytakarításban részt vettek vagy más módon segítettek, így hozzájárultak Urunk feltámadásának méltó megünnepléséhez.
     A ministránsok a kijáratnál gyűjtik a szentsír díszítésére szánt összegeket.

Gyónási alkalmak a héten
– Nagycsütörtökön az esti virrasztás alatt kb. 19.30 órától
– Nagypénteken 8.00-8.45 óra között,
– Húsvétvasárnap 9.30-9.55 között

Gyónási alkalmak máshol
– Nagyhétfőn, 18:00–19:00 és 20:00-21:00 óra között a Káposztásmegyeri Szentháromság Plébánia templomában


2019.04.06.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Nagyböjt 5. vasárnap
„A felebarát egy arc, ami szépen összezavarja az életet….” (Ferenc pápa)

HETI MISEREND
Április 7. nagyböjt 5. vasárnap
     10 óra: Az urnateremben nyugvó testvérekért
     és élő hozzátartozóikért
     este 7 óra: † Alfréd édesapáért
Április 8. hétfő
     este 6 óra: Elhunyt Irénért
Április 10. szerda
     reggel 8 óra: Élő Endruért
Április 12. péntek
     reggel 8 óra: Földi, Neményi és Bozsó család
     élő és elhunyt tagjaiért
Április 14. Urunk szenvedése vasárnapja – Virágvasárnap
     de. 10 óra: † Balogh Mátyás és  † Ilona szülőkért
     este 7 óra: Bukta és Szabó család elhunyt tagjaiért

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
     A mai perselyadományokat a Szentföld javára fordítjuk.
     Szerdán, reggel 7 órától imaórát tartunk plébániai közösségünkért.
     Szerdán, este 6 órától a REMÉNYKÖR kerekasztal megbeszélése lesz az akadályozott emberek láthatóságáért az egyházban.
     Csütörtökön, 18:00–21:00 között az Isteni Irgalmasság Estéjén gyónási és szentségimádási lehetősége lesz az Újpesti Egek Királynéja Nagytemplomban.
     Pénteken, este 6 órától a keresztút imádságát végezzük, alatta gyónási alkalmat biztosítunk.
     Szombaton, 14:00 órától templomtakarítás lesz.
Jövő vasárnap elkezdődik a nagyhét, melynek rendjét a hirdetőtáblán olvashatjuk.

     Április 15-én, nagyhétfőn este 6 órakor szentségimádás és gyónási lehetőség, 19:15 órakor szentmise lesz a Káposztásmegyeri Szentháromság Plébánia templomában a 2020. évi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve.  20:00-21:00 óra között folytatódik a szentségimádás és lehetőség van a húsvéti szentgyónás elvégzésére. Mindenkit szeretettel várnak!
     Április 18-án, nagycsütörtökön kb. 19:30-kor egy óra virrasztást tartunk az esti szertartás után. Ahogy az előző években, most is Jézus búcsúbeszédét olvassuk fel János evangéliumából, valamint taize-i dalokat énekelünk a szakaszok közt. Gyertek minél többen, imádkozzunk közösen!

     Kedves Testvérek! Kérjük, hogy felelős döntésével, személyi jövedelemadójának 1%-os felajánlásával támogassa a Magyar Katolikus Egyházat, másik 1%-val pedig a Jézus Szíve Alapítványt. Kérjük, hogy fontolja meg ajánlásunkat. Köszönjük!

Gyónási alkalmak a héten
– Nagyböjt 5. vasárnapja 09:30-09:55-ig (Karesz atya)
– Pénteken 18:00-tól, amíg jönnek a testvérek (Karesz atya)
– Virágvasárnap 09:00-09:50-ig (Karesz atya)

Gyónási alkalmak máshol
– Csütörtökön, 18:00–21:00 között az Isteni Irgalmasság Estéjén
  (Újpesti Egek Királynéja Nagytemplom)


2019.04.01.

Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Nagyböjt 4. vasárnap
„…ez a te öcséd meghalt és most életre kelt, elveszett és újra megkerült.”
(Lk 15,32)

HETI MISEREND
Március 31. nagyböjt 4. vasárnap
     10 óra: † Csedő Máriáért és és élő Albertért
     este 7 óra: Élő Andrásért születésnapja alkalmából
Április 1. hétfő
     este 6 óra: Elhunyt Mariannáért
Április 3. szerda
     reggel 8 óra: Elhunyt szülőkért, Terézért és Imréért
     és élő hozzátartozóikért
Április 5. elsőpéntek 
     reggel 8 óra: † Bock Máriáért
Április 6. elsőszombat (előesti szentmise)
     este 6 óra: † Zsiga Jánosért halálának 23. évf.,
     † Zsiga Jánosnéért halálának 4. évf.
Április 7. nagyböjt 5. vasárnap
     de. 10 óra:
     este 7 óra: † Alfréd édesapáért

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
     Ma du. 5 óráig várjuk mindazok jelentkezését, akik az idei évben szeretnének felkészülni a házasságkötésükre.
     Szintén a mai napon du. 5 órakor közös szentségimádás és este 6 órakor szentmise lesz az Újpest-Megyer Szalézi templomban a 2020. évi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve az espereskerület szervezésében.
     A felnőtt hittan hétfőn, este 7-kor lesz a közösségi házban.
     Szerdán, reggel 7 órától imaórát tartunk plébániai közösségünkért. 9-11 óra között pedig a Karitász csoport tart ruhaosztást.
     Pénteken, este 6 órától a keresztút imádságát végezzük, alatta gyónási alkalmat biztosítunk.
     Április 7-én, jövő hét vasárnap a 10 órai szentmisén lesz a betegek szentségének közös kiszolgáltatása. Előző napon, április 6-án szombaton, 16:00 órától közös lelki felkészülés és gyónási lehetőség lesz a közösségi házban.
     Április 13-án, szombaton 14:00 órától templomtakarítás lesz.
     A Karitász csoport tartósélelmiszer gyűjtést szervez. A részleteket a kihelyezett plakátokon olvashatunk.
     Kedves Testvérek! Kérjük, hogy felelős döntésével, személyi jövedelemadójának 1%-os felajánlásával támogassa a Magyar Katolikus Egyházat, másik 1%-val pedig a Jézus Szíve Alapítványt. Kérjük, hogy fontolja meg ajánlásunkat. Köszönjük!

Gyónási alkalmak a héten:
– Pénteken 18:00-tól, amíg jönnek a testvérek (Karesz atya)
– Szombaton 17:00-17:45-ig a közösségi házban a lelki felkészülésen (Karesz atya)
– Nagyböjt 5. vasárnapja 09:30-09:55-ig (Karesz atya)
külön kérésre egyeztetett időpontban.


2019.03.24.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Nagyböjt 3. vasárnap
„Aki azt hiszi, hogy áll, ügyeljen, hogy el ne essék.”  (1Kor 10,12)

HETI MISEREND
Március 24. nagyböjt 3. vasárnap
     de. 10 óra: †Ida és †László szülőkért
     este 7 óra: †László Józsefné Rózsikáért
Március 25. hétfő, Gyümölcsoltó Boldogasszony
     este 6 óra: Elhunyt szülőkért: Gyula, Erzsébet
Március 27. szerda
     reggel 8 óra: Elhunyt szülőkért, Erzsébetért és Sándorért
     és élő hozzátartozóikért
Március 29. péntek
     reggel 8 óra: Élő és elhunyt hozzátartozókért
Március 31. nagyböjt 4. vasárnap
     de. 10 óra: †Csedő Máriáért és és élő Albertért
     este 7 óra: Élő Andrásért születésnapja alkalmából 

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
     Március 25-én, hétfőn 17:30 órától Dr. Laurinyecz Mihály atya tart Eucharisztia és Karitász: a szegények szolgálatában címmel, a Pázmány Péter Egyetem Teológiai Karán (1053 Budapest, Veres Pálné u. 24. IV. emelet, nagyterem). Az atyával együtt dolgozunk a Reménykörben, ahol az akadályozott emberek láthatóságát erősítjük az egyházi közösségekben.
     Szerdán, reggel 7 órától imaórát tartunk plébániai közösségünkért.
Pénteken, este 6 órától a keresztút imádságát végezzük, alatta gyónási alkalmat biztosítunk.
     Jövő vasárnap óraátállítás lesz. Vasárnap hajnalban 2:00 órakor 3:00 órára kell előreállítani az órát.
     Ugyanezen a napon, du. 5 óráig várjuk mindazok jelentkezését, akik az idei évben szeretnének felkészülni a házasságkötésükre.
     Április 7-én, vasárnap a 10 órai szentmisén lesz a betegek szentségének közös kiszolgáltatása. Előző napon, április 6-án szombaton, 16:00 órától közös lelki felkészülés és gyónási lehetőség lesz a közösségi házban.
A Karitász csoport tartósélelmiszer gyűjtést A részleteket a kihelyezett plakátokon olvashatunk.
     A Salkaházi Sára Katolikus Iskola iskolacsalogató nyílt napokat tart leendő első osztályosok számára. A kihelyezett plakáton minden fontos információ elolvasható.

Gyónási alkalmak a héten:
– pénteken este 6 órától, amíg jönnek a testvérek,
– jövő héten, vasárnap 09.30-09.55-ig,
– külön kérésre egyeztetett időpontban.


2019.03.17.

Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Nagyböjt 2. vasárnap
„Amivel a napjainkat töltjük, azzal telik az életünk is.”  (Annie Dillard)

HETI MISEREND
Március 17. nagyböjt 2. vasárnap
de. 10 óra: Élő Ágnesért és Lajosért
     este 7 óra: † Dióssy Tibornéért halála 1. évfordulójára
Március 18. hétfő Szent József (előesti szentmise)
     este 6 óra: Élő és elhunyt hozzátartozókért
Március 20. szerda
     reggel 8 óra: Kaczián és Horváth család élő és elhunyt tagjaiért
Március 22. péntek 
     reggel 8 óra: Élő Péterért és családjáért
Március 24. nagyböjt 3. vasárnap
     de. 10 óra: † Ida és † László szülőkért
     este 7 óra: † László Józsefné, Rózsikáért 

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
     A mai 10 órai szentmise után nemzeti ünnepünk alkalmával megemlékezést
     Hétfőn, este 7 órától a felnőtt hittanösszejövetele lesz a közösségi házban.
     Szerdán, reggel 7 órától imaórát tartunk plébániai közösségünkért. 9-11 óra között pedig a Karitász csoport tart ruhaosztást. A Karitász csoport tartós élelmiszergyűjtést szervez. A részleteket a kihelyezett plakátokon olvashatunk.
     Csütörtökön, este 7 órától a felnőtt katekézis összejövetele lesz a plébánián. Az alkalom címe: Egy álomplébánia építése
Pénteken, este 6 órától a keresztút imádságát végezzük, alatta gyónási alkalmat biztosítunk.
     Március 25-én, hétfőn 17:30 órától Dr. Laurinyecz Mihály atya tart Eucharisztia és Karitász: a szegények szolgálatában címmel, a Pázmány Péter Egyetem Teológiai Karán (1053 Budapest, Veres Pálné u. 24. IV. emelet, nagyterem) Az atyával együtt dolgozunk a Reménykörben, ahol az akadályozott emberek láthatóságát erősítjük az egyházi közösségekben.
     Március 31-e, vasárnap du. 5 óráig várjuk mindazok jelentkezését, akik az idei évben szeretnének felkészülni a házasságkötésükre.
     Április 7-én, vasárnap a 10 órai szentmisén lesz a betegek szentségének közös kiszolgáltatása. Előző napon, április 6-án szombaton közös lelki felkészülés és gyónási lehetőség lesz a közösségi házban.
    A Salkaházi Sára Katolikus Iskola iskolacsalogató nyílt napokat tart leendő első osztályosok számára. A kihelyezett plakáton minden fontos információ elolvasható.

Gyónási alkalmak a héten:
pénteken este 6 órától, amíg jönnek a testvérek
Jövő héten, vasárnap 09.30-09.55-ig
külön kérésre egyeztetett időpontban.


2019.03.10.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Nagyböjt 1. vasárnap
„Közel van hozzád a tanítás, ajkadon és szívedben…” (Róm 10,8)

HETI MISEREND
Március 10. nagyböjt 1. vasárnap
de. 10 óra: Élő Péterért
     este 7 óra: † Józsefért születésnapja alkalmából
Március 11. hétfő
     este 6 óra: Békési  család élő és elhunyt hozzátartozóiért
Március 13. szerda
     reggel 8 óra: Földi, Neményi és Bozsó család
     élő és elhunyt tagjaiért
Március 15. péntek, nemzeti ünnep 
     reggel 8 óra: Az urnatemetőben nyugvó testvéreinkért
     és elő hozzátartozóikért
Március 17. nagyböjt 2. vasárnap
     de. 10 óra: Élő Ágnesért és Lajosért
     este 7 óra: † Dióssy Tibornéért halála 1. évfordulójára

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
     Szerdán, reggel 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért.
     Március 15-én, pénteken a nemzeti ünnepünkön a reggel 8 órai szentmise után lesz gyónási alkalom. Este 6 órától pedig a keresztút imádságát végezzük.
     A jövő vasárnapi szentmise után, nemzeti ünnepünk alkalmával megemlékezést tartunk.

Gyónási alkalmak a héten:
Március 15-én, pénteken a reggel 8 órai szentmise után,
amíg jönnek a testvérek
Jövő héten, vasárnap 09.30-09.55-ig,
külön kérésre egyeztetett időpontban.


2019.03.03.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 8. vasárnap
„Ne magasztalj senkit, amíg nem beszélt, mert ez az ember legjobb próbája.”  (Sirák fia 27,7)

HETI MISEREND
Március 3. évközi 8. vasárnap
     de. 10 óra: Élő Zsannáért és családtagjaiért
     este 7 óra: Beteg György gyógyulásáért
Március 4. hétfő
     este 6 óra:  Hálából
Március 6. Hamvazószerda
     reggel 8 óra: †Imréért
Március 8. péntek 
     reggel 8 óra: Beteg György gyógyulásáért
     este 6 óra: keresztút és gyóntatás
Március 10. nagyböjt 1. vasárnap
     de. 10 óra: Élő Péterért
     este 7 óra: †Józsefért születésnapja alkalmából

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
     Március 4-én, hétfőn lesz az éves szentségimádási nap templomunkban 9-18 óráig. Minél többen jöjjünk imádni az Úr Jézust az Oltáriszentségben! Jelentkezni lehet hátul az asztalnál kitett lapon.
     A felnőtt hittan szintén hétfőn, este 7-kor lesz a közösségi házban.
     Hamvazószerdán, a reggeli szentmise előtt 7 órától imaóra lesz plébániai közösségünkért. Az egyház meghív bennünket, hogy ezt a napot böjttel és imádsággal szenteljük meg. A hamvazkodás szentelményének felvételére a jövő vasárnapi szentmise végén is lesz lehetőség.
     Szintén szerdai napon, 9-11 óra között a Karitász csoport tart ruhaosztást.
     Pénteken, este 6 órától a keresztút imádságát végezzük, alatta gyónási alkalmat biztosítunk.
     Szombaton az Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Templomban 2 órától nagyböjti lelki délután lesz, melyre minket is szeretettel várnak. Lelki vezető Mohos Gábor püspök atya. Részletek a plakáton olvashatók. Szeretettel várjuk a kedves testvéreket!


2019.02.24.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 7. vasárnap
„Ne ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el.” (Lk 6,37)

HETI MISEREND
Február 24. évközi 7. vasárnap
     de. 10 óra: Élő Domonkosért 25. születésnapja alkalmából
     este 7 óra: Élő Miklósért és családjáért
Február 25. hétfő
     este 6 óra † Varga Istvánné Somogyi Ilonáért
Február 27. szerda
     reggel 8 óra: élő családtagokért
Március 1. péntek 
     reggel 8 óra: † Szentgyörgyi Levente lelki üdvéért
Március 2. szombat 
     este 6 óra: Élő Józsefért és Annáért
Március 3. évközi 8. vasárnap
     de. 10 óra: Élő Zsuzsannáért és családtagjaiért
     este 7 óra: Beteg György gyógyulásáért

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
     A mai perselygyűjtés a katolikus iskolák javát szolgálja.
     Szerdán, reggel 7 órától imaórát tartunk plébániai közösségünkért.
Március 2-án, szombaton du. 4 órától lesz a plébániai farsang a közösségi házban. A résztvevők hozzanak magukkal üdítőt és süteményeket, valamint ötletes családi jelmezekkel is lehet készülni.

Előre hirdetjük, hogy márc. 4-én, hétfőn az éves szentségimádási nap lesz templomunkban 9-18 óráig. Minél többen jöjjünk imádni az Úr Jézust az Oltáriszentségben! Jelentkezni lehet hátul az asztalnál kitett lapon.


2019.02.17.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 6. vasárnap
„Áldott az ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban van a reménye.”  (Jer 17,7)

HETI MISEREND
Február 17. évközi 6. vasárnap
     de. 10 óra: † Jolán nagymamáért és † András édesapáért
     este 7 óra: Hálából a Szentlélek vezetéséért,
     születésnap alkalmából
Február 18. hétfő
     este 6 óra:  Hálából élő Miklósért
Február 20. szerda
     reggel 8 óra: Simon és Mátrahegyi család élő és elhunyt tagjaiért
Február 22. péntek  Szent Péter apostol székfoglalása
     reggel 8 óra: † Szakonyi Juditért
Február 24. évközi 7. vasárnap
     de. 10 óra: Élő Domonkosért 25. születésnapja alkalmából
     este 7 óra: Élő Miklósért és családjáért

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
     Hétfőn, este 7 órától a felnőtt hittan összejövetele lesz a közösségi házban. Ezen az alkalmon Békefi Marcell történész, egyetemi hallgató fog előadást tartani, melynek címe: A biblia elfeledett népe a hettiták. Erre a találkozásra minden érdeklődőt szeretettel várunk!
     Szerdán, reggel 7 órától imaórát tartunk plébániai közösségünkért. 9-11 óra között pedig a Karitász csoport tart ruhaosztást.
     Február 24-én, vasárnap a perselygyűjtés a katolikus iskolák javát szolgálja.
     Március 2-án, szombaton du. 4 órától lesz a plébániai farsang a közösségi házban. A résztvevők hozzanak magukkal üdítőt és süteményeket, valamint ötletes családi jelmezekkel is lehet készülni.


2019.02.10.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 5. vasárnap
„Így válaszoltam: Íme, itt vagyok, engem küldj el!”  (Iz 6,8)

HETI MISEREND
Február 10. évközi 5. vasárnap
     de. 10 óra: † Koza Károly halálának 3. évfordulójára
     és élő hozzátartozókért
     este 7 óra: † Terézért és † Jánosért
Február 11. hétfő, A lourdes-i Boldogságos Szűz Mária
     este 6 óra: Hálából élő Istvánért és Juditért
Február 13. szerda
     reggel 8 óra: Földi, Neményi és Bozsó család élő és elhunyt tagjaiért
Február 15. péntek
     reggel 8 óra: Élő Ilonáért
Február 17. évközi 6. vasárnap
     de. 10 óra: † Jolán nagymamáért és † András édesapáért
     este 7 óra: Hálából a Szentlélek vezetéséért, születésnapért

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
Szerdán, reggel 7 órától imaórát tartunk plébániai közösségünkért.
Szintén szerdán, este 6 órától a REMÉNYKÖR kerekasztal megbeszélése lesz az akadályozott emberek befogadásának támogatásáért az egyházban. Kérjük imádságos támogatásotokat, ennek a missziós célnak a megvalósítása érdekében!


2019.02.03.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 4. vasárnap
„De ő áthaladt közöttük, és eltávozott.”  (Lk 4,30)

HETI MISEREND
Február 3. évközi 4. vasárnap

     de. 10 óra: 8 éves Vincéért, †Mariannért és †Éváért
     este 7 óra: †Csongor Rezsőné Jeles Borbáláért halálának 20. évfordulóján
Február 4. hétfő
     
este 6 óra: †Julika születésnapja emlékére
Február 6. szerda, Miki Szent Pál és társai vértanúk
    reggel 8 óra:
Február 7. csütörtök – szentmise az Újpesti Egek Királynéja Főplébánián
     du. 5 óra: közös szentségimádás az 52. Nemzetközi
     Eucharisztikus Kongresszusra készülve
     este 6 óra: KÖZÖS ESPERESKERÜLETI SZENTMISE
     18.45: vezetett orgonás szentségimádási óra
Február 8. péntek
     reggel 8 óra: A Békési család élő és elhunyt tagjaiért
Február 10. évközi 5. vasárnap
     de. 10 óra: † Koza Károly halálának 3. évfordulójára
     és élő hozzátartozókért
     este 7 óra: † Terézért és † Jánosért

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
     
A mai szentmise végén Balázs-áldásban részesülhetünk.
     Hétfőn, este 7 órától a felnőtt hittan összejövetele lesz a közösségi házban.
     Szerdán, reggel 7 órától imaórát tartunk plébániai közösségünkért. 9-11 óra között pedig a Karitász csoport tart ruhaosztást.
     A héten, csütörtökön du. 5 órakor közös szentségimádás és este 6 órakor szentmise lesz az Újpesti Egek Királynéja Főplébánia templomában a 2020. évi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve. Ezen a napon – a közös megbeszélés szerint – csak ebben a templomban lesz szentmise. Mindenkit szeretettel várnak!


2019.01.27.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 3. vasárnap
„Mert a test nem egyetlen tagból áll, hanem sokból.”  (1Kor 12,14)

HETI MISEREND
Január 27. évközi 3. vasárnap

     de. 10 óra: Hálából 40. évi házassági évfordulón
     este 7 óra: †Sikora Mihályért
Január 28. hétfő Aquinói Szent Tamás
     este 6 óra: †Marozsán Lászlóné Julika halálának 5. évf.
Január 30. szerda
     reggel 8 óra:
Február 1. Elsőpéntek
     reggel 8 óra: Az urnatemetőben nyugvó testvéreinkért
     és élő hozzátartozókért
Február 2. Elsőszombat, előesti szentmise
     este 6 óra: Szűzanya Szeplőtelen Szíve szándékára, bűnösök megtéréséért, †Búzás Istvánért
Február 3. évközi 4. vasárnap
     de. 10 óra: 8 éves Vincéért, †Mariannért és †Éváért
     este 7 óra: †Csongor Rezsőné Jeles Borbáláért halálának
      20. évfordulóján

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
     
Hálát adunk a kerületi ökumenikus imatalálkozókért  és imádkozunk a héten nagy lelki traumát átélt református testvéreinkért, különösen is a kollégiumi épületben kitört tűzben meghalt férfiért és családjáért.
     Hétfőn, este 7 órától az Egyházközségi Képviselőtestület összejövetele lesz a plébánián.
     Szerdán, reggel 7 órától imaórát tartunk plébániai közösségünkért.
     Szerdán, este 6 órától kerekasztal megbeszélés lesz az akadályozott emberek befogadásának támogatásáért az egyházban. A részvevők és a szakemberek nevében is kérem imádságos támogatásotokat!
     Jövő vasárnap, a 10 órai szentmise elején gyertyás körmenetet tartunk Urunk bemutatásának ünnepére emlékezve. A szentmise végén pedig Balázs-áldásban részesülhetünk. Lesz kihelyezett gyertya is, de aki tud, hozzon magával. Köszönjük!
     A Budapesti Katolikus Kórházlelkészség önkéntes beteglátogatók jelentkezését várja. A soron következő képzés 2019. február 9-én indul. A képzésre jelentkezni a Kórházlelkészség (06-1) 224-86-40-es telefonszámán lehet hétköznap 8-16 óra között január végéig.


2019.01.20.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Évközi 2. vasárnap
„Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: Nincs több boruk.”  (Jn 2,3)

HETI MISEREND
Január 20. évközi 2. vasárnap

     de. 10 óra: Tóth család élő és elhunyt tagjaiért
     este 7 óra: Hálaadásul
Január 21. hétfő Szent Ágnes szűz és vértanú
     este 6 óra:
Január 23. szerda
     reggel 8 óra:
Január 25. péntek, Szent Pál apostol megtérése
     reggel 8 óra:
Január 27. évközi 3. vasárnap
     de. 10 óra: Hálából 40. évi házassági évfordulón
     este 7 óra: † Sikora Mihályért

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
   kerületi ökumenikus imatalálkozók január 21-27-e között, este 6 órai kezdetekkel a Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség templomában (1151 Budapest, Kossuth utca 1.) lesznek. Részletek a kihelyezett plakáton olvashatóak. Mindenkit szeretettel várunk ezekre az alkalmakra!
    Hétfőn, a felnőtt hittan tagjai közösségileg mennek az imahét alkalmára. Akik nem tudnak busszal közlekedni, azok 17:50-kor gyülekeznek a közösségi ház előtt.
Előre jelezzük, hogy a Liturgikus Bizottság következő összejövetele január 21-én, hétfőn este 7 órától lesz a plébánián.
    Szerdán, reggel 7 órától imaórát tartunk plébániai közösségünkért. 9-11 óra között pedig a Karitász csoport tart ruhaosztást.
    A Budapesti Katolikus Kórházlelkészség önkéntes beteglátogatók jelentkezését várja. A soron következő képzés 2019. február 9-én indul. A képzésre jelentkezni a Kórházlelkészség (06-1) 224-86-40-es telefonszámán lehet hétköznap 8-16 óra között január végéig.


Kirándulás 2019. február 23-24.


2019.01.12.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Urunk megkeresztelkedése ünnepe
„A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki.”  (Iz 42,3)

HETI MISEREND
Január 13. Urunk megkeresztelkedése
     de. 10 óra: †Gát Nándorért halálának 7. évfordulóján
     este 7 óra: Élő és meghalt Katalinért
Január 14. hétfő
     este 6 óra: Szalay család élő és elhunyt tagjaiért
Január 16. szerda – szentmise a Rákospalota-Kertvárosi Templomban!
     du. 5 óra: közös szentségimádás az 52. Nemzetközi
     Eucharisztikus Kongresszusra készülve
     este 6 óra: KÖZÖS ESPERESKERÜLETI SZENTMISE
     A RÁKOSPALOTA-KERTVÁROSI TEMPLOMBAN
Január 18. péntek, Árpád-házi Szent Margit
     reggel 8 óra:
Január 20. évközi 2. vasárnap
     de. 10 óra: Tóth család élő és elhunyt tagjaiért
     este 7 óra: Hálaadásul

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
     
A héten, szerdán du. 5 órakor közös szentségimádás és este 6 órakor szentmise lesz a Rákospalota-Kertvárosi templomban a 2020. évi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve. Ezen a napon – a közös megbeszélés szerint – csak ebben a templomban lesz szentmise. Mindenkit szeretettel várnak!
     Jövő vasárnap, a délelőtt 10 órai szentmise után – Vízkereszt ünnepéhez kapcsolódóan – közösségünk fiataljaival áldjuk meg a plébániát.
     Előre jelezzük, hogy a Liturgikus Bizottság következő összejövetele január 21-én, hétfőn este 7 órától lesz a plébánián.
     kerületi ökumenikus imatalálkozók január 21-27-e között, este 6 órai kezdetekkel a Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség templomában (1151 Budapest, Kossuth utca 1.) lesznek. Részletek a kihelyezett plakáton olvashatóak. Mindenkit szeretettel várunk ezekre az alkalmakra!
     A 80 éves MÁV-telepi Jézus Szíve Templom, 2019. évi eseménynaptára és a Lumen Christi Gospel Kórus új CD kiadványa megvásárolható Zsuzsa néninél, a kis asztalnál.

Köszönet a nagylelkű támogatásért,
amivel közösségünk a Lumen Christi Gospel Kórus mellé állt céljuk megvalósításában!


2019.01.06.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia hirdetései
Urunk megjelenése, Vízkereszt ünnepe
„A világ dolgai történetek hordozói; ha megérintjük őket, átvesszük bonyolult rezgésüket.”  (Lynda Sexson)

HETI MISEREND
Január 6. Urunk megjelenése, Vízkereszt ünnepe
     de. 10 óra: †Erzsébetért halálának 5. évfordulóján (televíziós közvetítés)
      este 7 óra: †József édesapáért halálának 12. évfordulóján és élő családtagokért
Január 7. hétfő
este 6 óra: †Shamekné Kiss Ágnesért
Január 9. szerda, Nagy Szt. Vazul és Nazianzi Szt. Gergely
     reggel 8 óra:
Január 11. péntek
     reggel 8 óra: Földi, Neményi és Bozsó család élő és elhunyt tagjaiért
Január 13. Urunk megkeresztelkedése
     de. 10 óra: †Gát Nándorért halálának 7. évfordulóján
     este 7 óra:

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
     Hétfőn, este 7 órától a felnőtt hittan összejövetele lesz a közösségi házban.
     
Szerdán, reggel 7 órától imaórát tartunk plébániai közösségünkért. 9-11 óra között pedig a Karitász csoport tart ruhaosztást.
     A 80 éves MÁV-telepi Jézus Szíve Templom, 2019. évi eseménynaptára megvásárolható Zsuzsa néninél, a kis asztalnál.
     Kedves Testvérek! Vízkereszt ünnepén a délelőtt 10 órai szentmisén a Lumen Christi Gospel Kórus énekel. A kórus a jövő év júniusára meghívást kapott New Yorkba, a Carnegie Hallba, és ennek az utazásnak a költségeit nekik kellene előteremteniük. Tekintettel arra, hogy ez igen nagy szakmai megtiszteltetés és lehetőség számukra, mindannyian szeretnénk, ha eljutnának erre a nagyszerű alkalomra. Ezért mindannyiunk egyetértésével a január 6-i szentmise minden bevételét a Lumen Christi Gospel Kórus New York-i útjának támogatására fordítjuk. Köszönjük mindenki nagylelkű támogatását.

Isten áldása kísérje mindazokat, akik megtiszteltek bennünket és a televízión keresztül kapcsolódtak be közösségünk ünnepébe!

Régebbi hirdetéseink >>>