Miserend

Advent

Adventi miserend:
Hétfő: 18 óra
Szerda: 6.30 óra (roráté)
Péntek:
6.30 óra (roráté)
Vasárnap: 10 óra, este nem lesz szentmise

(A roráté szentmisék után idén nincsen agapé.)

Miserend május 18-tól

Kedves Testvérek!

  • A szertartások során az egyes résztvevők között 1,5 méter távolságot tartsunk, ezért kérjük, hogy csak a kijelölt padsorokba üljünk.
    • A távolságtartás egyedül az egy háztartásban élőkre nem vonatkozik, ők természetesen ülhetnek egymás mellé a kijelölt sorokban.
  • A kért távolságot az áldozás során is tartsuk be.
  • A szertartáson résztvevőktől kérjükszájat és az orrot eltakaró maszk vagy kendő használatát a templomban való tartózkodás közben.
  • A szenteltvíztartók továbbra is üresen maradnak, ezek közelében lesznek elhelyezve a kézfertőtlenítő szerek, melyek használata ajánlott az érkezéskor.
  • szentáldozás kézbe történik,
  • a perselyezés helyett az adományokat a mise végén a kijáratoknál elhelyezett kosarakba lehet elhelyezni.

Örömmel értesítjük a Kedves Testvéreket, hogy május 18-tól, hétfőtől kezdődően ismét tarthatunk nyilvános szentmiséket, az állami előírások betartásával.

Miserend:
Hétfő: 18 óra
Szerda: 8 óra
Péntek: 8 óra
Vasárnap: 10 óra, este nem lesz szentmise

További intézkedésig Főegyházmegyénkben fennmarad a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés.
Részletes információk az érsekség honlapján érhetők el:
https://www.esztergomi-ersekseg.hu/hirek/x-3103