Miserend – 2018. advent

 

Miserend 2018. tavasz

 • február 18. Nagyböjt első vasárnapja. A 10 órai és a 17 órai szentmisék végén hamvazás
 • március 25. Virágvasárnap. A 10 órai szentmisében barkaszentelés, körmenet és énekelt passió
 • március 29. Nagycsütörtök. 18 órakor szentmise, a mise után 1 órás virrasztás
 • Március 30. Nagypéntek. Reggel 9 órakor keresztút. Vezeti Neruda Károly atya. A délutáni szertartás 3 órakor kezdődik. A templom este 8-ig nyitva.
 • Március 31. Nagyszombat. A templom reggel 9 órától nyitva. A Vigília este 19:30-kor kezdődik. A mise után körmenet lesz a hagyományos útvonalon.
 • Április 1. Húsvétvasárnap. A 10 órai szentmise után a gyerekek részére játékos tojáskeresés a templomkertben.
 • Április 2. Húsvéthétfő. Szentmise csak délelőtt 10 órakor
 • Április 8. vasárnap. A 10 órai mise keretében ministránsavatás
 • Május 6. vasárnap. A szentmise után műsor anyák napja alkalmából
 • Május 13. vasárnap. A 10 órai szentmisében elsőáldozás
 • Május 21. Pünkösdhétfő. Szentmise csak reggel 8 órakor
 • Június 3. vasárnap Úr napja. A 10 órai szentmise végén körmenet. Jó idő esetén a templomkertben, rossz idő esetén a templomban
 • Június 10. vasárnap Templomunk búcsúnapja

A nagyböjti időszakban minden pénteken este 6 órától keresztút a templomban.


Gyóntatás:

 • vasárnapi misék előtt fél órával,
 • lelki napon 16-18 óra között,
 • A nagyböjti időszakban minden pénteken este 6 órától a keresztút ideje alatt


Gitáros misék:

 • február 11.
 • március 11.
 • április 8.
 • május 6.


Lelkigyakorlat:
március 4. vasárnap. Vezeti Vörös Imre András kármelita tartományfőnök


Betegek kenete:
A betegek kenetének kiszolgáltatására március 4-én, vasárnap a 10 órai szentmisében kerül sor. Felkészítés március 3-án, szombaton délután. A szentség felvételéhez jelentkezni kell Neruda Károly atyánál legkésőbb március 2-ig.


Hírlevél:
Hírlevelünk tavaszi száma március 25-ére, Virágvasárnapra jelenik meg