Plébániánk ma

Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia és Templom

Plébániai kormányzó: Repcsik Gyula (a Boldog Salkaházi Sára templom plébánosa)

Káplán: Neruda Károly (értelmileg akadályozottak országos szakreferense)

A templom címe: Bp. MÁV-telep, Mozdonyvezető utca 2.

A plébánia címe: Budapest, Rákos út 100.

Plébániai iroda nyitvatartása: 
Hétfőn és szerdán 16-17.30-ig
Irodavezető: Széchényiné Erzsike
Telefonszám: (36)-1/307-6634
Cím: Budapest, 1152 Rákos út 100.

Közösségi ház címe: Budapest, Rákos út 163.

A plébánia az esztergom-budapesti főegyházmegyéhez tartozik

Plébánia bankszámlaszáma: 11715007-20343521 (OTP Bank)

Plébániai Jézus Szíve Alapítvány bankszámlaszáma: 11715007-20338974 (OTP Bank) – adó 1%-os felajánlásához nyilatkozat

* * *

A szoros értelemben vett MÁV-telep a század elején jött létre az István-telki Főműhely alkalmazottai részére.  A templom annak idején a földszintes házak között épült, melyek helyén ma tízemeletes épületek magasodnak.

A templom alapkövét 1934. október 26-án áldotta meg Hanauer püspök úr, 1935. december 1-jén mondták az új templomban (765 m2) az első szentmisét.

A konszekrálás 1938. szeptember 8-án történt. Az építkezés költségeit adakozásból, rendezvények bevételeiből fedezték, a MÁV jelentős támogatásával. Sok belsőtéri munkát végeztek a Főműhely munkásai, munkaidejükön túl. Az egyházközség 1940-ben válik el az anyaplébániától.

A plébániaépület maga is MÁV-ház volt, ám a hetvenes évek elején nagy építkezések kezdődtek, a plébánia helyén ma tízemeletes MÁV bérház emelkedik: ennek földszintjén két lakást bérel az egyházközség hivatal és lakás céljaira.

1980 óta a plébánia területét kettészeli az M3-as autópálya, ami idősebb híveink számára jelentősen megnehezíti a templom megközelítését.

1982-ig a MÁV patronálta a templomot, abban az évben azonban 100,- Ft névleges áron eladta az egyházközségnek.

A plébánia az 1993-as egyházmegyei határrendezés során került a váci egyházmegyétől az esztergom-budapesti főegyházmegyéhez.