A templom története évszámokban

plebaniatortenet1919. október 7. Megalakul a templomépítő bizottság

1920. augusztus 8. Az ideiglenes kápolna felszentelése a MÁV-telepen

1930. június 27. Újjászerveződik a templomépítő bizottság, ügyvezető elnök: Ulbrich (1934-től Csordás) Rezső

1931. április 9. Megalakul a templomépítő hölgybizottság, elnöknő: Várady Berta

1931. június 14. Megalakul a Jézus Szíve Leány Club, elnöknő: Várady Berta

1932. április 22. A MÁV ingatlanhasználati jogot biztosít a felépítendő templom számára

1932. április 24. Hivatalosan is megalakul a MÁV Istvántelki Főműhelyi Lakótelep Róm. Kat. Templomépítő Egyesülete

1934. július 11. Megalakul a Szent Ágoston MÁV-telepi cserkészcsapat

1934. szeptember 8. A templom építésének kezdete

1934. október 14. A templom alapkőletétele

1935. december 1. Az első szentmise az új templomban

1936. április 26. Az első elsőáldozás

1938. szeptember 8. A templom felszentelése és az első házasságkötés

1938. szeptember 10. Az első keresztelés

1940. január 1. A plébánia önállóvá válik dr. Klobetz Sándor plébános vezetésével

1943. október 1. A plébánia határa kibővül

1946. június 9. A háborúban elszállított egyik harang helyett öntött új harang szentelése

1965. szeptember 1. A templom új plébánosa dr. Varsányi Lajos

1973. augusztus 23. A régi plébánia kiürítése és ideiglenes átköltözése

1976. augusztus 16. A plébánia mai helyére költözik (Rákos út 100.)

1982. május 4. A MÁV átadja (100 forint jelképes összegért) a templom és a templomkert tulajdonjogát az egyháznak

1989 Megszerveződik az ifjúsági kórus

1990. július 1. A templom új plébánosa Vitai Attila

1990. szeptember 15. Hivatalosan újjáalakul a plébánia 276. sz. Szent Ágoston cserkészcsapata

1991 októbere Megalakul a plébánia Karitász csoportja

1993. május 31. A plébánia a Váci Egyházmegyétől átkerül az Esztergom–Budapesti Főegyházmegyéhez

1993. december Megjelenik az Emeld fel arcodat! plébániai hírlevél első száma

1998. április A Lumen Christi Kórus első fellépése ezen a néven

1998. szeptember 6. Paskai László bíboros-érsek ünnepi szentmiséje a templom fennállásának 60. évfordulója alkalmából; emléktábla-avatás

2003. szeptember 7. Az új közösségi ház avatása (Rákos út 163.)

2004 nyara Templomunkban urnatemető kialakítása, melyben ez év augusztusától temetkeznek

2007 tavasza A felújított torony átadása, amelyet Bíró László Kalocsa–Kecskeméti segédpüspök áld meg

2007. szeptember 17–23. A Városmisszió keretében programok, koncertek a közösségi házban és a templomkertben felállított szabadtéri színpadon

2013. szeptember 8. Jubileumi ünnepség a templom felszentelésének 75. évfordulója alkalmából

2014. november 24-25. Erdő Péter bíboros vizitációja plébániánkon, megbeszélések, találkozás a plébánián működő közösségekkel. A bíboros megáldja a felújított kistornyot.

2015 Elkészül a templom teljes külső felújítása, megújulnak a bejárati ajtók.

2016. március 28. (Húsvét hétfő) Tűz a templomban: elektromos zárlat miatt a karzat teljesen leégett, az orgona játszóasztalával és vezérlésével együtt. A füsttől és a hőterheléstől jelentősen megrongálódott a belső vakolat, károsodtak a freskók, a berendezések. A szentmisék a helyreállítás alatt a Közösségi Házban zajlottak.

2016. június 5. “Tábori” mise és bérmálás a templomkertben felállított szabadtéri színpadon. Snell György esztergom-budapesti segédpüspök végezte a bérmálást.

2016. augusztus 1. Nyugállományba vonul Vitai Attila plébános, a közösség új vezetője Repcsik Gyula plébániai kormányzó (a Boldog Salkaházi Sára templom plébánosa).

2016. szeptember 11. A teljesen felújított templombelsőt a plébániai napon Erdő Péter bíboros áldja meg, az ünnepi szentmisével a közösség visszaköltözik a megszépült templomba.

A Rákospalota MÁV Telepi Jézus Szíve Templom lelkészei, hitoktatói időrendbentemplomunk

Dr. Klobetz Sándor – plébános, 1938. szept. 1. – 1965. márc. 21.

Dr. Gusztáv Béla – hitoktató, káplán, 1939. jún. 1. – 1944. júl. 31.

Csorba Imre – hitoktató, 1940. szept. 1. – 1945. jún. 1.

Bányász István – segédlelkész, 1942. szept. 1. – 1945. jan. 31.

Dr. Tóth Tibor – káplán, 1944. jún. 1. – 1944. júl. 30.

Békési Illés – hitoktató, 1944. szept. 1. – 1945. ápr. 30.

Berkecz József – hitoktató, 1945. szept. 1. – 1946. júl. 1.

Venczeli Béla – hitoktató, káplán, 1945. szept. 1. – 1946. szept. 1.

Frajna Mihály – hitoktató, 1946. aug. 1. – 1950. júl. 31.

Dr. Lévárdi László – szalézi szerzetes-pap, káplán, 1946. dec. 1. – 1949. szept. 1.

Bán Frigyes – nyugalmazott lelkész, 1948. aug. 1. – 1948. aug. 31.

Dojcsán Ernő – segédlelkész, 1949. szept. 1. – 1950. márc. 31.

Komáromi László – káplán, 1950. ápr. – 1950. júl.

Zsédely Gyula – káplán, 1950. aug. 1. – 1950. aug. 31.

Dr. Lajtos József – segédlelkész, 1950. aug. 1. – 1951. máj. 13.

Varga István – hitoktató, 1950. szept. 1. – 1958. jan. 31.

Juhász János – káplán, 1951. ápr. 5. – 1951. dec. 31.

Falu Imre – káplán, hitoktató, 1954. márc. – 1954. aug.

Morvay János – káplán, 1954. szept. 1. – 1960. szept. 30.

Falu Imre – hitoktató, 1958. febr. 1. – 1958. okt. 12.

Dr. Sándor Frigyes – káplán, 1958? – 1958. dec. 6.

Kulcsár János – kisegítő lelkész, 1959. jan. 1. – ápr. 15.

Dr. Nagy Árpád – káplán, 1959. jún. – 1959. okt.

Nagy Béla – káplán, 1959. dec. 1. – 1960. febr.

Tóth József – kisegítő lelkész, kántor 1960. márc. 26. – 1962. jan. 15.

Somos József – káplán, 1960. okt. 1. – 1961. jan.

Felföldi Bertalan – káplán, 1961. jan. 1. – 1961. szept. 30.

Csiszár János – káplán, 1961. okt. 1. – 1963. aug. 31.

Juhász Pál – kisegítő lelkész, 1962. márc. 31. – 1962. júl. 31.

Zsombor Kálmán – káplán, 1962. aug. 1. – 1965. márc. 21.; adminisztrátor 1965. márc. 21. – 1965. aug. 31.

Falu Imre – káplán, 1964. júl. 1. – 1965. szept. 1.

Dr. Varsányi Lajos – plébános, 1965. szept. 1. – 1990. jún. 30.

Polessó Antal – káplán, 1965. szept. 1. – 1966. márc. 29.

Kátai Géza – káplán, 1966. ápr. 1. – 1968. jún. 1

Csiszár János – káplán, 1968. ápr. 1. – 1968. dec. 1.

Dr. Ferencz István – káplán, 1968. nov. 30. – 1969. jún. 30.

Kádasi István – káplán, 1969. aug. 1. – 1973. szept. 1.

Pethő István – káplán, 1973. szept. 1. – 1984. szept. 1.

Krausz Gábor – káplán, 1984. szept. 1. – 1984. nov. 1.

Ipolyi Károly – hitoktató, káplán, 1984. nov. 1. – 1987. szept. 1.

Ország Tibor – káplán, 1987. szept. 1. – 1990. jún. 30.

Vitai Attila – plébános, 1990. júl. 1. – 2016. júl. 31.

Repcsik Gyula  plébániai kormányzó, 2016. aug. 1. –

Neruda Károly – káplán, 2016. aug. 1. –

Kántoraink

Ambrus Zoltán okleveles tanító, templomunk kántora 1939-től haláláig. 76 éves korában, 1989. szeptember 26-án hunyt el. Jelenleg Kereskényi János Péter a kántorunk, aki már Ambrus Zoltán mellett is segédkántorként szolgálta a közösségünket.

1990 utáni világi hitoktatóink

Dékán János, Gergó Lajos, Kapczár Erzsébet Margit nővér, Keszthelyi (Végh) Katalin, Kőrös Lenke, Lencse Gyula, Mészáros Gáborné Emőke, Nagy Péter, Orbán Edith, Supola Istvánné Mária, Szalma Anna, Török Csaba, Vígh Dániel.

IMG_0629